Aktualno

Aktualno

Dobrodošlo darilo tirolske deželne vlade Rdečemu križu Slovenije

Tirolska vlada je Rdečemu križu Slovenije darovala velik napihljiv šotor (2000 m2) s pomožnim lesenim objektom, kjer so kuhinje, kopalnice, umivalnice in skladiščni prostori ter vso potrebno infrastrukturo. Šotor je namenjen postavitvi začasnega zbirnega centra za nastanitev prebivalstva ob velikih naravnih nesrečah ali migracijah, zato je ogrevan, razsvetljen in ima vse potrebne napeljave. Primeren je tudi kot začasno centralno skladišče.

Dušan Keber: Cepljenje in zrelost družbe

Dnevnik, 13. januar 2018

Eden od mojih tesnobnih spominov na osnovno šolo je povezan s predmetom, ki je stal v eni od učilnic: še vedno imam pred očmi njegovo čvrsto izdelavo iz oblanih desk, vezanih plošč in usnjenih pasov, zaradi katerih je spominjal na srednjeveško natezalnico. Tedne dolgo smo ugibali o njegovem namenu, dokler nismo nekega dne ugledali tudi njegovega uporabnika: našega vrstnika, ki je pravkar prebolel otroško paralizo. Bolezen mu je ohromila noge in nekatere druge dele telesa; zaradi šibkih vratnih mišic ni mogel držati glave pokonci, obraz pa je imel zasukan vstran. Miza mu je omogočala, da je napol leže, podprt z blazinami in privezan s pasovi, spremljal pouk. Ko sem ga po mnogih letih srečal na cesti, je šepal zaradi močno ukrivljene noge, hrbet pa mu je bočila grba.

 

Poziv k ukrepanju za zaščito otrok

Odprto pismo Vladi RS, MDDSZ in Odboru za družino, socialne zadeve in invalide

Organizacije Dobrodelno društvo Petka za nasmeh, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Slovenska fundacija za UNICEF, Rdeči križ Slovenije, Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, Slovenska filantropija, Društvo Altra in Šent pozivamo vse odgovorne, naj takoj ukrepajo in otrokom zagotovijo enaka izhodišča. Otroški dodatek, ki je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka, se družinam, ki prejemajo socialno pomoč še vedno šteje kot dohodek. S tem se socialna pomoč, ki je krepko pod mejo preživetja, še zmanjša in se posledično otroški dodatek uporablja kot osnovni znesek za preživetje družine, kar je nedopustno.

Navedene nevladne organizacije pozivamo vse odgovorne v državi, predvsem Vlado RS, MDDSZ in Odbor za družino, socialne zadeve in invalide, da nemudoma sprožijo ukrepe, ki bodo pripeljali k ustrezni rešitvi in zavarovanju otrok iz najranljivejših družin. Upoštevajoč, da je potreba po posebni skrbi za otroka navedena v 56. členu Ustave RS in v Konvenciji o otrokovih pravicah, ki jo je Generalna skupščina sprejela 20. novembra 1989, ter priznana v Splošni deklaraciji človekovih pravic, v Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah (še posebej v 23. in 24. členu), v Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (še posebej v 10. členu) ter v statutih in ustreznih aktih specializiranih agencij in mednarodnih organizacij, ki skrbijo za blaginjo otrok.

Pomagajmo družini Rajk

RKS-OZ Novo mesto in film Družina januarja po slovenskih kinematografih v ta namen zbirata sredstva

Film Družina začenja januarja svojo pot v slovenske kinematografe. V petek, 5. 1. 2018, so si film v Cineplexxu ogledali novomeški gimnazijci. Profesorica Suzana Krvavica, ki je zadolžena za izvajanje kulturnih dejavnosti na šoli, je po predstavi izjavila: »Film Družina smo si ogledali vsi dijaki in večina profesorjev Gimnazije Novo mesto na štirih projekcijah. Vsaki je sledil pogovor z režiserjem Rokom Bičkom, našim bivšim dijakom. Sama sem film ponovno gledala s četrtošolci, ki so ga spremljali tako zbrano in zrelo, da v dvorani ni bilo slišati niti najmanjšega šuma. V pogovorih po projekcijah sva z Rokom osvetlila genezo Družine in izrazila svoje doživljanje filma, dotaknili pa smo se tudi številnih problemskih tem, ki jih film odpira, in filmskega jezika. Dijaki so se intenzivno vključevali v pogovor z različnimi mnenji in vprašanji, najdragocenejša pa so bili njihovi čustveni odzivi. Lahko rečem, da se je film globoko dotaknil vseh nas in spodbudil k sprejemanju drugačnosti, humanitarnosti in tudi spoznavanju kakovostne slovenske filmske produkcije.«

Vojna proti revnim: Vsak, ki stoji v tej vrsti, živi v stiski

Dr. Dušan Keber, Dnevnik, 30. december 2017

V Združenih državah je gonja proti revnim hujša kot kadarkoli prej, vendar ni omejena samo na to državo. Nobelov nagrajenec za ekonomijo Paul Krugman govori o vojni proti revnim in meni, da je to središčna tema ameriške politike. Ključen razlog zanjo so davki, s katerimi država pomaga ljudem z dna družbene lestvice in ki po mnenju bogatih elit zmanjšujejo investicije v razvoj. 

Sovražnost do revnih se napaja pri neoliberalni dogmi, da trg pravično nagrajuje sposobne in kaznuje nesposobne, ki si zato boljšega življenja niti ne zaslužijo. Socialna podpora celo škodi, saj dela ljudi pasivne in trajno odvisne od tuje pomoči, namesto da bi se z lastnim trudom odlepili od socialnega dna. Apologeti trga in tekmovalnosti cinično spregledujejo, da revščina večinoma ni posledica brezposelnosti, temveč slabo plačanega dela, in da bi tudi v primeru, če bi se vsem današnjim revežem uspelo povzpeti za en ali več klinov na socialni lestvici, spodnji klin takoj zasedli drugi. Družbeni odnosi, v katerih živimo, neizogibno ustvarjajo več premagancev kot zmagovalcev in obnavljajo množice premalo plačanih, ki zagotavljajo bogastvo bogatih.

Ali se sovražnost do revnih seli tudi k nam?

V visokonakladnem slovenskem tabloidu je novembra izšel članek, ki je obnovil zgodbo izpred pol leta, ko so nekje na Gorenjskem v zabojniku za smeti odkrili več paketov hrane Rdečega križa, in nato skozi usta anonimne prostovoljke, ki deli te pakete, sporočil svojim bralcem, da gre humanitarna pomoč očitno v roke tistih »s polno ritjo«, da so slovenski reveži izbirčni, ker ne vzamejo vsega, kar jim ponudijo, da ima več kot polovica lažna potrdila o svojem socialnem položaju, da se mnogi pripeljejo po pomoč z dragimi avtomobili in pametnimi telefoni in da je v ozadju njihove lažne revščine gotovo delo na črno. Za polno mero članek zajadra v šovinizem s trditvijo, da po pomoč prihajajo predvsem Neslovenci (Slovencev naj bi bilo med iskalci pomoči manj kot desetina, saj so preponosni, da bi razkrivali svojo revščino), čemur doda še opis delitve dela med spoloma pri sprejemanju pomoči (možje sedijo za volani avtomobilov, njihove ženske polnijo prtljažnik), kar namiguje na stereotipni opis patriarhalnega Neslovenca. Slovenci vendar nismo taki.

Objava članka iz Dnevnika, 30. decembra 2017

Zbor članov Rdečega križa Slovenije

na programski seji sprejel letni program dela in finančni načrt za leto 2018

Na programski seji zbora članov Rdečega križa Slovenije, ki je potekala 19. decembra 2017 na Igu v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, so zastopniki območnih združenj RKS potrdili letni program dela in finančni načrt za leto 2018.

Po pozravnih nagovorih dr. Danijela Starmana, direktorja Zavoda za transfuzijsko medicino RS in Jerneja Hudohmeta, direktorja urada za operativo URSZR ter predstavitvi sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe in pilotiranje predlaganih sprememb, ki jo je udeležencem zbora pripravila Tatjana Buzeti iz Ministratva za zdravje, je sejo pričel predsednik RKS dr. Dušan Keber s kratkim poročilom o opravljenem delu v letu 2017 in poudarki iz prorgama za prihodnje leto.

"Ogrodje plana so naše stalne naloge, ki pa jih želimo na podlagi izkušenj preteklega leta opredeliti tako, da bodo zastavljeni cilji izvedljivi. Naloge, ki si jih dodatno zastavljamo brez zagotovljenih človeških in finančnih virov, bomo izvajali v obsegu, ko izdatnejši viri niso potrebni: torej v obliki njihove zasnove, opredelitve ciljev in merljivih kazalcev ter načrtovanja potrebnih aktivnosti in virov," je zapisno v uvodu Zaveze javnosti, kjer še dodajamo:  "V prihodnjem letu načrtujemo na podlagi anket, ki smo jih izvedli letos, ter priporočil organov in delovnih teles RKS pripravo predloga in izvedbo nekaterih sprememb v organiziranosti in delovanju RKS, ki bodo zahtevale spremembe statuta in drugih aktov RKS. Pripraviti se moramo tudi na morebitne spremembe zakona o RKS. Te spremembe morajo dati boljšo formalno podlago za krepitev enotnosti ter vertikalne in horizontalne povezanosti naše organizacije in vseh njenih enot. Pobude s tem v zvezi niso nove, vendar njihovo uresničevanje stagnira, zato smo jih v Zavezi javnosti 2018 opredelili v posebnem poglavju z naslovom: Proces sprememb.

Osnovna šola Dolenjske Toplice podprla akcijo Pomagajmo družini Rajk

Za pomoč družini Rajk sta Osnovna šola Dolenjske Toplice in vrtec Gumbek namenila denar od prodanih vstopnic za novoletno prireditev , kjer so se predstavili učenci šole in otroci vrtca s pesmijo, plesom in igro.

Maja Bobnar, ravnateljica šole, je RKS-OZ Novo mesto obvestila: "Matej Rajk se je prijazno odzval našemu povabilu in se nam pridružil v četrtek, 14. decembra 2017. Kot nekdanji učenec naše šole se je v prostorih hitro znašel. Skupaj sva obujala spomine na njegova osnovnošolska leta, poklepetal je z učitelji, ki so ga učili. Zahvalil se nam je za sodelovanje pri akciji in spregovoril o načrtih, kako želi urediti svoj dom, da bo bivanje v njem varnejše in bolj prijetno."

Zbrali so 1.404,56 evrov. Največ z vstopnino, ostalo s prostovoljnimi prispevki in s projektom Erazmus + z naslovom Mlad podjeten Evropejec. Na izmenjavah učiteljev in učencev v partnerskih državah (Italija, Hrvaška, Grčija) so prodajali izdelke, ki so jih izdelali v okviru šolskega podjetja. Dogovor vseh partnerskih držav je bil, da denar od prodanih izdelkov namenijo v dobrodelne namene, zato so se v okviru šolskega tima odločili, da ga namenijo družini Rajk.

Rdeči križ Slovenije prizadetim v ujmi zagotovil pomoč iz Sklada solidarnosti RKS

Sušilci za poplavljene prostore

Nedavna ujma z močnim vetrom in deževjem je v več predelih Slovenije povzročila veliko materialno škodo, kar je mnogim posameznikom in družinam povzročilo veliko stisko, ki je brez pomoči ne bodo zmogli razrešiti.

Prostovoljci in sodelavci območnih združenj Rdečega križa Slovenije v sodelovanju z občinskimi in regijskimi štabi Civilne zaščite pomagajo pri odpravljanju posledic na prizadetih področjih in skupaj s komisijami za ocenjevanje škode ugotavljajo, kdo vse zaradi posledic ujme potrebuje pomoč Rdečega križa Slovenije.

Rdeči križ Slovenije vsako leto ob novembrskem Tednu solidarnosti s prodajo doplačilnih znamk in vozovnic v Sklad solidarnosti RKS zbere finančna sredstva za solidarnostno pomoč najbolj ogroženim v primeru naravnih in drugih nesreč. Glede na zadnjo ujmo na območju Republike Slovenije, je Glavni odbor RKS včeraj zvečer na predlog Komisije RKS za pripravljenost in ukrepanje ob nesrečah, potrdil takojšnjo pomoč pri obnovi več kot sto stanovanjskih objektov in iz Sklada solidarnosti Rdečega križa Slovenije območnim združenjem RKS Radovljica, Kranj, Dravograd in Novo mesto namenila 43.000,00 eur.

Živahen praznični čas v RKS-OZ Laško - Radeče

V RKS-OZ Laško-Radeče, ki je v teh dneh zaključilo z razdeljevanjem zadnje pošiljke hrane iz Evropskega sklada za pomoč najbolj ogroženim v letu 201, potekajo različne delavnice z izdelovanjem venčkov, voščilnic in podobno, prostovoljci zbirajo prostovoljne prispevke s koledarji in pobirajo članarino. Z mislijo na občane, ki se zaradi zdravja, starosti, pomanjkanja volje in moči ni ne morejo udeleževati različnih veselih dogodkov v sodelovanju s KORK že pripravljajo različne dogodke in akcije.

Najprej bodo obiskali občane Laškega in Radeč, ki jesen svojega življenja preživljajo v Domu starejših Thermane Laško in Trubarjevem domu v Loki pri Zidanem Mostu. Projekt je pred osmimi leti zasnovalo RKS-OZ Laško-Radeče in k sodelovanju pritegnilo obe občini z županoma na čelu, vse krajevne skupnosti laške in radeške občine, krajevne organizacije Rdečega križa laške in radeške občine, društva upokojencev laške in radeške občine ter društva invalidov iz omenjenih občin.

Znani so nagrajenci letošnjega likovnega natečaja

Nagrade in priznanja bodo prejeli na podelitvi v mesecu marcu 2018

OŠ Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi in RKS sta letos spomladi organizirala že osmi likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom - Ker mi je mar. Povsod in za vsakogar. K sodelovanju sta povabila vse otroške vrtce in osnovne šole v Sloveniji ter osnovne šole iz sosednjih držav. Sodelovalo je 132 šol iz šestih držav, kjer je otroke usmerjalo 155 mentorjev. Med 901 likovnimi del je strokovna komisija v sestavi: ga. Silva Karim – akademska slikarka, ga. Marjeta Kepec in ga. Jana Rojc predlagala 30 del za nagrade in priznanja. Nagrajenci prihajajo iz vrtca Sonček in Radlje ob Dravi ter iz Osnovnih šol Radlje ob Dravi, Radenci, Vitanje, Vodice, Gorenja vas, Dušana Muniha, Maksa Pečarja, Cirila Kosmača, Cvetka Golarja in Majde Vrhovnik – in to si lahko spoštovani danes ogledamo na tem mestu.

©2018 Rdeči križ Slovenije Izdelava: Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije