Z vašo pomočjo so šli na morje

Med prvomajskimi počitnicami so na Debelem rtiču letovali otroci socialno ogroženih družin. V petek, 27. aprila 2018 jih je v mladinsko zdravilišče in letovišče prispelo 300. Tamkajšnji vzgojitelji so jih hitro razdelili po skupinah in skupaj so začeli odkrivati skrite kotičke prelepe morske okolice. Prvi dan so imeli tudi preizkus plavanja, kar je vplivalo na to, v kateri skupini so plavali v naslednjih dneh in se izpopolnjevali v plavalskih veščinah. Vreme jim je bilo naklonjeno, zato so se skupaj zibali v zabavnih ritmih na plaži v amfiteatru in se imeli zelo lepo.

Otroci so vsak dan pričeli z jutranjo telovadbo in tekom dneva imeli številne športne aktivnosti - igrali so nogomet, košarko, odbojko na mivki, med dvema ognjema, se sprehajali po trim stezi in imeli plesno delavnico. Uvodno so bili testirani in bili uvrščeni v skupini glede na plavalne veščine. Poleg tega so ustvarjali, igrali družabne igre in lovili skriti zaklad. Posebej velja izpostaviti sobotni dan, 28. aprila 2018. Ta dan je bil posebej obarvan, saj so otroci na petih lokacijah barvali talne igre z organizacijo Players Promotion.

Preostali čas so izkoristili za nabiranje školjk, v prijetno toplem morju pa so že namočili nogice. Otroci so se med seboj spoznali, se družili in doživeli toliko lepih stvari, da se jim prav nič ni mudilo domov.

Rdeči križ Slovenije se v imenu otrok iskreno zahvaljuje vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da smo otrokom lahko omogočili letovanje na Debelem rtiču. Hvala vsem donatorjem za številne prispevke, brez katerih otroci ne bi obiskali morja.

 

Nasmeh. Ker mi je mar. Povsod in za vsakogar

Likovni natečaj 2018

Na pobudo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije ter Mestnim muzejem Idrija in KUD Trata Gorenja vas

v TEDNU RDEČEGA KRIŽA (8. 5.-15 5. 2018)

razpisujemo likovni natečaj z naslovom

 

NASMEH. KER MI JE MAR. POVSOD in ZA VSAKOGAR.

 

NAMEN NATEČAJA

Ob vstopu v osnovno šolo postanejo otrokom, poleg staršev, vse bolj pomembne vrstniške skupine in prijateljstva, zato jim je potrebno v tem obdobju ponuditi priložnost, da razvijejo zavedanje, kako lahko s svojim, še tako majhnim delom, veliko pripomorejo pri izboljševanju življenj ljudem, ki jih obkrožajo. Prav tako potrebujejo priložnost za razvoj kulture medsebojnega razumevanja, spoštovanja ter iskanja rešitev za boljše življenje. Veliko lahko naredijo že samo s prijaznim pogledom in nasmehom.

 

S povabilom osnovnošolcem in njihovim mentorjem, naj s kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem sodelujejo  v vseslovenskem likovnem natečaju, želimo ponuditi eno od priložnosti za razmišljanje o pomenu medsebojne pomoči in sodelujoče vzpodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci med seboj pomagajo, kaj lahko naredijo drug za drugega, za ljudi okrog sebe in za boljši jutri vseh nas.

 

LIKOVNA TEHNIKA, SODELUJOČI, VABILO 

K sodelovanju vabimo vse osnovne šole in vrtce  iz Slovenije in preko meja, z neomejenim številom del, v različnih tehnikah, na A3 formatuVeseli bomo, če boste k sodelovanju povabili prijatelje izven slovenskih meja in tako pomagali okrepiti mednarodno uveljavljanje natečaja.Sodelovale so že šole s Hrvaške, Nizozemske,  iz Srbije, Francije, Španije  in Nemčije. Strokovna komisija bo za vsako triado izbrala določeno število likovnih del, ki bodo najbolj izstopala po kakovosti, domišljiji in izrazni moči. Prejeli bodo priznanja, prva tri dela pa zanimive nagrade.

 

OPREMLJENOST IZDELKOV

Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki:

  • ime in priimek, starost, razred avtorja,
  • ime in priimek mentorja,
  • točen naslov šole, telefon in elektronski naslov šole,
  • kopija dovoljenja staršev o objavljanju otrokovega izdelka.

 

Likovna dela bomo pričeli zbirati v tednu Rdečega križa (8. do 15.  maj 2018) sprejemamo pa jih do

30. junija 2018na naslovu: Jana Rojc, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (likovni natečaj), Trata 40, 4224 Gorenja vas.

 

Likovna dela bo pregledala komisija, ki jo sestavljajo Silva Karim - akademska slikarka, Maja Šubic – akademska slikarka,  Marjeta Kepec – upokojena svetovalka za razredni pouk in Jana Rojc – profesorica razrednega pouka. Del ne vračamo. Komisija bo v mesecu septembru objavila rezultate na spletni strani RK Slovenije in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. 

 

Nagrade in priznanja podeljuje Rdeči križ Slovenije v mesecu novembru na slavnostnem zaključku. V sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija bo razstava nagrajenih del gostovala tudi v Partizanski bolnici Franja. Bolnišnica je primer izjemne solidarnosti, humanosti in pomoči, ki jo je osebje skupaj z domačini v času druge svetovne vojne ponudilo številnim ranjencem, ne gleda na narodnost, vero ali drugo pripadnost. Predstavlja del skupnih vrednot, zgodovine in kulturne dediščine evropskih narodov in je zato prejemnica Znaka evropske dediščine. Skupaj razvijamo kulturo miru, spoštovanja in medsebojnega razumevanja.

 

Nagrajena dela bodo shranjena v arhivu RK Slovenije. Nagrajena likovna dela ima RK Slovenije pravico objaviti, razstaviti ali uporabiti za propagandne namene, npr. brošure, plakate, koledarje…

 

Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličete vodjo natečaja Jano Rojc na tel. številko 031 250 723 ali 04 50 70 107.

 

Vse ustvarjalce in mentorje vabimo, da si zaključek akcije ogledate na internetni strani RK Slovenije (www.rks.si) in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (www.os-ivantavcar.si).

 

Lepo vas pozdravljamo in vsem želimo veliko ustvarjalnega uspeha.       

Poslanica ob tednu Rdečega križa

Osmega maja, na rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta, praznujemo svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca. S tem dnevom se prične tudi teden Rdečega križa, v katerem območna združenja po vsej Sloveniji pripravijo številne dogodke, s katerimi želimo širši javnosti približati svoje delovanje, opozarjati na pomen prostovoljstva in človekoljublja in med svoje vrste pritegniti nove prostovoljce.

Prostovoljstvo je osrednje gonilo in vrednota Rdečega križa Slovenije, člana največje humanitarne mreže za pomoč ljudem v stiski na svetu – Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Znak rdečega križa simbolizira humanost in solidarnost, ki sta temelj medčloveških odnosov in solidarne družbe.

Gospodarska kriza pred leti je v naši družbi povečala socialno razslojevanje, ki smo mu v nezmanjšani meri priča tudi danes. Znaten del prebivalstva živi na meji revščine ali pod njo, s čemer jim je onemogočeno dostojno in kakovostno življenje, soočajo pa se tudi s socialno izključenostjo. Poleg stisk, ki jih povzročajo družbene razmere,  doživljamo tudi naravne nesreče in katastrofe, v katerih so ogrožena življenja številnih ljudi.

Te stiske pomagajo lajšati prostovoljci Rdečega križa. V prostovoljstvu se povezujemo ljudje različnih generacij in z različnimi pogledi na svet, ki  nas druži skupno poslanstvo – nesebična pomoč sočloveku.  Pomagamo s hrano, oblačili, pri plačevanju položnic pa tudi z ekipami prve pomoči na kraju nesreč. Poleg prve pomoči, ki jo nudimo sami, usposabljamo številne ljudi, da bi v primeru ogroženega zdravja pomagali sami sebi in svojim bližnjim. Prizadevamo si za uvedbo programov prve pomoči in zdravega načina življenja v vse razrede osnovnih in srednjih šol, ker bomo s tem povečali delež ljudi, ki so kot očividci na kraju nesreče pripravljeni in usposobljeni pomagati, še preden pridejo poklicni reševalci, saj hitro ukrepanje rešuje življenja.

Rdeči križ Slovenije že leta skrbi za izvajanje krvodajalskih akcij v tolikšnem obsegu, da zagotavlja zadostne zaloge krvi vseh krvnih skupin. To samozadostnost pri oskrbi s krvjo želimo vzdrževati tudi v prihodnosti, pri čemer si prizadevamo motivirati mlade ljudi, da se odločijo za krvodajalstvo, saj je le na tak način mogoče ohranjati zadostno število krvodajalcev.

Rdeči križ se usmerja tudi na splošno javnost s programi, ki so namenjeni krepitvi zdravega načina življenja in odkrivanju dejavnikov tveganja.

V Rdečem križu verjamemo, da prispevamo k boljši, bolj odgovorni, povezani in sočutni družbi, v kateri bo manj socialnih razlik in v kateri bosta varnost in pomoč v primeru nesreč zagotovljeni.

Letošnje geslo mednarodne federacije Rdečega križa je NASMEH. Govori o tem, da lahko na obraze ljudi v stiski pomoč sočloveka pričara nasmeh. Ta nasmeh moramo znati videti. Iskrica upanja na obrazu je enaka nasmehu. Manj obupa, strahu in občutka osamljenosti, manj jeze in gneva so znanilci bližajočega nasmeha. Omogočimo ga vsem ljudem okrog nas!

 

Renata Brunskole                                                                                             dr. Dušan Keber

generalna sekretarka RKS                                                                               predsednik RKS

Teden Rdečega križa Slovenije

V tem tednu lahko skupaj razmislimo o načelih humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti

Od leta 1948 praznujemo 8. maja svetovni dan Rdečega križa in Rdečega polmeseca, obenem pa tudi rojstni dan ustanovitelja gibanja Henrija Dunanta. S tem dnem se v Sloveniji prične teden Rdečega križa, ki traja od 8. do 15. maja. V tem tednu območna združenja pripravijo številne aktivnosti, s katerimi želijo splošni javnosti približati delovanje Rdečega križa Slovenije na svojem lokalnem območju. 

Teden Rdečega križa je priložnost, da vsak državljan premisli in se odloči, da bo prispeval po svojih zmožnostih in pomagal sočloveku. Lahko se nam pridružite kot novi prostovoljci ali donatorji, se odločite za udeležbo na tečaju prve pomoči ali reševanja. Prav tako lahko delček prispevate z nakupom poštnih znamk, ki so posvečene tednu Rdečega križa in so v tem obdobju na voljo na vseh poštnih izpostavah. Ob tej priložnosti smo natisnili 2.600.000 znamk, od katerih bomo zbrani znesek namenili v različne humanitarne namene. 

V tem tednu lahko skupaj razmislimo o načelih humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti ter z njihovim upoštevanjem zmanjšujemo razlike in razslojevanje v družbi. Verjamemo, da lahko z upoštevanjem humanitarnih načel ustvarimo takšno družbo, na katero bomo ponosni, v kateri se bomo počutili varni, enaki in v kateri bomo našli številne ljudi, ki nam bodo nesebično podali roko takrat, ko jo bomo potrebovali.

Dan Rdečega križa v Novem mestu v znamenju Medgeneracijske vasi

 V tednu Rdečega križa  novomeško območno združenje prireja številne dogodke, s katerimi želi širši javnosti približati svoje delovanje.

Osrednji dogodek, ki so ga tokrat pripravili, se je odvijal v torek, 8. maja 2018. Šlo je za Medgeneracijsko vas z bazarjem Spomin na otroštvo – igre nekoč in danes. Pri izvedbi iger je sodelovalo 8 OŠ, DRPD in udeleženci Kreativnih, ki so prikazali 30 različnih iger, ki se jih je igralo 150 učencev OŠ. Skupaj z Dolenjskim muzejem in kustosinjo Ivico Križ, ki je preskrbela fotografije tudi iz Slovenskega etnografskega muzeja, so pripravili razstavo fotografij starih iger.

Na prireditvi, ki je sledila igram, so razglasili naj prostovoljca, ki je postal Nejc Hočevar iz OŠ Šmarjeta za prostovoljstvo v krajevni organizaciji RK, obiskovanje starejših po domovih in ker je s svojim zgledom zgled za sošolce. Naj prostovoljska skupina je Klub Mladi za boljši svet, sedem mladih, ki deluje v okviru našega območnega združenja pri raznih akcijah, naredili so več kot 1000 prostovoljskih ur v zadnjem letu.

Med njimi so Mateja Balant s Kmetijske šole Grm, Timotej Bučar, ki je dijak Srednje zdravstvene šole, Gloria Gačić in Jasmina Kramaršič s Srednje vzgojiteljske šole in Jovan Dušanić s Srednje strojne ter David Hren s Kmetijske šole Grm in Nejc Goršin, ki je že zaključil izobraževanje. Podelili so tudi nagrade na natečaju za razglednice Ker nam je mar (risba in lepa misel na izbrano temo) na katerega se je odzvalo 12 osnovnih šol in 4 dnevni centri s 323 izdelki. Komisija je izbrala 15 razglednic, ki jih je izdelalo 16 učencev. Z razglednicami polepšajo dan prejemnikom prehranskih paketov, v humanitarnem centru je na ogled tudi razstava razglednic. Nagrajencem je podelil nagrade in jim čestital predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut ter jih za nagrado povabil naslednjo soboto na izlet na Debeli rtič.

V nadaljevanju pa je bila organizirana še okrogla miza Brez ta star'ga mlad ne zraste. O svoji uspešni poklicni poti in karieri so spregovorili: Nuša Rustja, Zvezdana Bajc, Tatjana Gazvoda, Matjaž Smodiš, Janez Usenik in Vladimir Bahč. Osebne zgodbe so prepričljive in se nas dotaknejo. Pogovora so se udeležili srednješolci in izvedeli, kako lahko gradijo svojo osebno rast in kariero, da bodo poklicno uspešni in osebno zadovoljni.

V Novem mestu je dan tako minil v druženju z mladimi in tako bo tudi cel mesec maj. V tednu RK bo Križemkapica obiskala mlade po več osnovnih šolah in jih predstavila, kaj je humanost, solidarnost in prostovoljstvo. Na več kot desetih osnovnih šolah in v 20 trgovinah bodo zbirali v Košarico RK  prehranske izdelke in higienske pripomočke ter šolske potrebščine. Po krajevnih organizacijah pa se bodo začela odvijati srečanja starejših občanov.

 

Maj bo torej zelo pester in humanitaren.

                                                                                                             

Urbani ribnik za živali z akvaponiko

Danes, v sredo, 9. maja 2018 je v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič potekala otvoritev urbanega ribnika za invazivne živali z akvaponiko. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem sponzorjem, ki so omogočili izdelavo ribnika: Helen Doron English Koper, Šiško steklarstvo d.o.o., Omnis d.o.o. in Mizarstvo Bergant Franc s.p..

 

Hvala tudi tehnični ekipi MZL za pomoč in trud.

 

 

Želvice v ribniku že veselo čofotajo.

 

11. kviz za četrtošolce OŠ MOK Koper in Ankarana

V OŠ Koper je danes, 10. maja potekal velik dogodek in sicer 11. prireditev, kviz za četrtošolce OŠ MOK Koper in Ankarana "Rdeči Križ in mladi za boljši svet" v organizaciji Komisije za mlade pri OZRK Koper. Letošnja udeležba je bila zelo velika, saj se je dogodka udeležilo kar 600 učencev s svojimi mentorji in razredniki. To je ena izmed največjih, če že ne največja prireditev za učence, ob tednu Rdečega križa na Slovenskem.

Prireditev je povezoval Tomaž Klepač, sodelovali pa so tudi Slavko Ivančič in plesna skupina iz OŠ Koper.

Sodelovalo, oziroma tekmovalo je 16 ekip, ki so pokazale svoje znanje o dejavnosti Rdečega križa in njegovem pomembnem poslanstvu. Pomerili so se tudi v praktičnem znanju iz prve pomoči. Zmagala je OŠ Ivana Babiča - Jagra Marezige.

Ponosni in veseli smo, da ima prireditev tako velik uspeh in je tako odzivna. V teh letih se je pomerilo 170 ekip, kar pomeni 510 tekmovalcev. Vsem tekmovalcem čestitamo za udeležbo in verjamemo, da imajo prav vsi bogato in koristno znanje.

Naš projekt, vzgoja za humanost se je obrestoval, saj nekatere od takratnih tekmovalcev danes srečujemo kot odrasle na krvodajalskih akcijah, kot bolničarje ali v vlogi prostovoljcev.

Navsezadnje je misel, ki jo je zapisal učenec Marsel iz OŠ Škofije sama po sebni dovolj zgovorna :
"Rdeči križ je super, Rdeči križ pomaga, omogoča revnim otrokom počitnice na morju. Rdeči križ je rdeč!!!"

Curaprox za še več nasmehov

Nasmeh. Ker nam je mar.

 

Podjetje Flegis bo sredstva od prodanih ščetk Curaprox v spletni trgovini, v tednu Rdečega križa, podaril Rdečemu križu Slovenije. Vabljeni v spletno trgovino, tudi tako lahko prispevate svoj delček.

 

https://www.zdrav-nasmeh.com/trgovina/

 

Rdeči križ Slovenije se ob tej priložnosti izjemno zahvaljuje podjetju Flegis.

 

XII. državno preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči

Prva pomoč ni naključje, ampak je sestavni del izobrazbe in kulture, zato se jo je preprosto potrebno naučiti, naučeno znanje pa obnavljati in dograjevati.

V Rdečem križu Slovenije se tega dobro zavedamo zato na dobri tretjini vseh osnovnih šol v Sloveniji že od leta 2003 potekajo krožki Rdečega križa na nižji stopnji, ki se nato na višji stopnji preoblikujejo v krožek ekipe prve pomoči. Učenci pridobijo teoretično in praktično znanje prve pomoči, da lahko pomagajo sebi in drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih, spoznajo nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo in se naučijo pravilnega ukrepanja; izoblikujejo preventivno miselnost, ter se naučijo ukrepov za preprečevanje nezgod; razvijajo občutek za delo v skupini;  sprejemajo mnenja drugih v skupini in nenazadnje razvijajo ustvarjalno mišljenje.

 

V soboto, 12. maja 2018, je v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič potekalo že dvanajsto državno preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči. Sodelovalo je dvanajst najboljših ekip z regijskih preverjanj, kjer so sodelovale ekipe, ki so pred tem svoje znanje že preverile na lokalnih osnovnošolskih preverjanjih.

 

Sodelovale so ekipe:

 

- OŠ Bežigrad (RKS - OZ Ljubljana)

- OŠ Jurija Vege Moravče (RKS - OZ Domžale)

- OŠ Tone Okrogar (RKS - OZ Zagorje ob Savi)

- OŠ Simona Jenka Kranj (RKS - OZ Kranj)

- OŠ Majšperk (RKS - OZ Ptuj)

- OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (RKS - OZ Ajdovščina)

- OŠ Koper (RKS - OZ Koper)

- OŠ Jožeta Krajca Rakek (RKS - Cerknica - Loška dolina - Bloke)

- OŠ Vavta vas (RKS - OZ Novo mesto)

- OŠ Veržej (RKS - OZ Ljutomer)

- OŠ Boštanj (RKS - OZ Sevnica)

- OŠ Šempeter v Savinjski dolini (RKS - OZ Žalec)

 

Osnovnošolske ekipe prve pomoči  delujejo podobno kot članske. Njihovo usposabljanje vodijo učitelji/mentorji prve pomoči, ki kot  prostovoljci vsaj eno leto aktivno sodelujejo v programu članskih ekip prve pomoči. V ekipi je 6 članov in ena rezerva, na preverjanjih pa pokažejo osvojeno teoretično in praktično znanje.

 

Preverjanje je potekalo v prijetnem sončnem, obmorskem okolju. Udeleženci so se na otvoritveni slovesnosti v amfiteatru zbrali okoli 9.00. Ob 9.30 je sledil teoretični preiskus znanja, ki je potekal do 10.15. Sledilo je delo ekip na 5 delovnih mestih, ki so prikazovala različne življenjske okoliščine, v katerih so morali osnovnošolci nuditi prvo pomoč ponesrečencem v prikazani nesreči. Prikazovale so različne situacije, v katerih je bilo potrebno oskrbeti zelo različne poškodbe. Med delovnimi mesti so se udeleženci ustavili tudi na počivališčih, ki so se nanašali na tri različne tematike. Prvo se je nanašalo na krvodajalstvo. Udeleženci so izvedeli več o krvnih skupinah, darovanju krvi in organov. Za drugo počivališče so poskrbeli reševalci in policija, ki so udeležencem pojasnili, kako pomagajo na kraju dogodka. Na tretjem počivališču  so čebelarji predstavili življenjski cikel čebel, oskrbo po pikih čebel in pripomočke, ki jih uporabljajo pri delu s čebelami. AMZS pa je v svoji delavnici predstavil vlogo pripenjanja z varnostnim pasom v cestnem prometu. 

 

Dogodek so obiskali tudi mag. Marta Novak iz Zavoda RS za šolstvo; Renata Brunskole, generalna sekretarka RKS; Alojz Kovačič, predsednik komisije za prvo pomoč; Marija Jereb, predsednica komisije za mlade, sekretarji RKS – OZ in ravnatelji osnovnih šol.

 

Končni vrstni red:

1. OŠ Vavta vas (RKS - OZ Novo mesto)

2. OŠ Šempeter v Savinjski dolini (RKS - OZ Žalec)

3. OŠ Jožeta Krajca Rakek (RKS - Cerknica - Loška dolina - Bloke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipa OŠ Vavta vas se veseli zmage

Ekipa OŠ Vavta vas se veseli zmage

Tuševa zvezdica 2018

V Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli rtič Rdečega križa Slovenije je v ponedeljek, 14. maja 2018 potekal finale izbora najboljših mladih kuharjev v projektu Tuševa zvezdica 2018. V tem projektu Tuš združuje 3 pomembne poklice v gostinstvu in turizmu: kuhar, natakar in turistični vodič.

V letošnjem letu je projekt pred tem potekal na že 3 predtekmovalnih dogodkih (januarja v Ljubljani, februarja v Mariboru in marca v Radovljici). V soboto se je zgodil veliki finale, na katerem bomo dobili najboljšo ekipo, ki bo prejela laskavi naziv Tuševa zvezdica 2018. Preko projekta se organizatorji povezujejo s šolami in spodbujajo širši interes mladih za poklice v gostinstvu in turizmu, mlade kuharske zvezde pa predstavljajo širši javnosti, bodočim delodajalcem in kolegom iz stroke.

Preko tovrstnih aktivnosti spodbujajo interes za poklice v gostinstvu in turizmu. Mlade inovativne in nadarjene kuharje, natakarje in turistične tehnike predstavljajo širši javnosti, bodočim delodajalcem in kolegom iz ztroke. Mlade je na Debelem rtiču obiskal tudi znani kuhar Lojze Čop, ki je med mladimi še posebej priljubljen.

Tudi sami smo se dogodka udeležili in se prepričali, da so mladi zares izvrstni mojstri – v pripravi, postrežbi in predstavitvi jedi, ki so jih pripravili. Prvo mesto je zasedla ekipa 1 Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani. V super finalu se je pomerila s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje, ki je zasedla drugo mesto. Tretje mesto je zasedla ekipa 2 Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.

Vsem udeležencem čestitamo in jim želimo še veliko kuharskih uspehov.

Veseli dan prostovoljstva

Prostovoljci kot vezivo družbe

Med 14. in 20. majem 2018 v Sloveniji poteka nacionalni teden prostovoljstva, posvečen prostovoljskemu delu, ki je pomembna vrednota in vezivo družbe – od tu tudi podnaslov letošnjega Nacionalnega tedna prostovoljstva »Prostovoljci kot vezivo družbe«. Prostovoljnost je tudi eno izmed temeljnih načel Rdečega križa Slovenije, ki se v tem tednu pridružuje promociji prostovoljstva. Namen tega tedna je zahvala prostovoljcem za njihovo prizadevanje, čas in energijo, ki jih vložijo v to, da nekomu pomagajo. 

Danes se je na Kongresnem trgu v Ljubljani odvijal osrednji dogodek, saj so se v centru mesta predstavile različne organizacije s svojimi stojnicami, na katerih so mimoidoče informirale o svojem delovanju in udejstvovanju na področju prostovoljstva. 

Na stojnicah so se predstavili tudi prostovoljci RKS. 

Ob tej priložnosti se RKS zahvaljuje vsem prostovoljcem, saj bi brez njih številni ljudje ostali brez potrebne pomoči. Iskreno smo hvaležni vsem prostovoljcem, ki kakorkoli pomagajo – z nudenjem prve pomoči, darovanjem krvi, s pomočjo pri izvedbi humanitarnih dogodkov in akcij, z zbiranjem in distribucijo hrane, z obiskovanjem starejših ter s številnimi drugimi aktivnostmi, ki pomagajo držati družbo skupaj.

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

19. maja 2018 boste lahko prispevali 38 prodajalnah po Sloveniji

Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z Mercatorjem v soboto, 19. maja 2018, ponovno organizira akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? Namenjena je zbiranju prehranskih in higienskih izdelkov za socialno ogrožene posameznike, ki si ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje ali pa jim nizek socialni status onemogoča kakovostno življenje. 

Izdelke v Mercatorjevih poslovalnicah zbirajo lokalni prostovoljci, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki, ki po izdelke pridejo v delilni center svojega območnega združenja. V majski akciji sodelujejo območna združenja: Gornja Radgona, Vrhnika, Novo mesto, Koper, Radovljica, Trebnje, Črnomelj, Cerknica, Slovenska Bistrica, Domžale, Radlje, Sevnica, Logatec, Metlika, Trbovlje, Hrastnik, Kočevje, Škofja Loka, Litija, Mežiška dolina – Ravne na Koroškem, Slovenske Konjice, Lenart, Ajdovščina, Lendava, Tržič, Šentjur pri Celju, Celje, Dravograd in Šmarje pri Jelšah. 

Prostovoljci v akciji delijo tudi brošure. Tokratni temi brošur sta Droge in Uživam v mladosti  brez alkohola. Z njimi se želimo simbolično zahvaliti donatorjev za njihov materialni prispevek ter obenem pri njih krepiti zavedanje o problemih zasvojenosti z drogami in alkoholom med mladimi. Na ta način posredno vplivamo tudi na kakovost življenja donatorjev in delujemo preventivno.

Zbrano hrano in higienske pripomočke bomo po akciji odpeljali v humanitarne centre, od koder jih bomo razdelili med socialno ogrožene uporabnike. Tudi tam izdelke delijo lokalni prostovoljci. 

Z akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? uresničujemo dve temeljni načeli Rdečega križa Slovenije: HUMANOST in PROSTOVOLJNOST. Prepričani smo, da ste med nami mnogi, ki lahko pomagate z donacijo materialne pomoči pa tudi mnogi, ki pomoč potrebujete. Z akcijo bomo povezali oboje. Vabljeni, da se nam pridružite v kateri izmed Mercatorjevih poslovalnic:

1. Supermarket Lenart, Industrijska ulica 7, Lenart v Slovenskih goricah

2. Supermarket Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 36, Slovenska Bistrica

3. Supermarket Slovenske Konjice, Slomškova ulica 1a, Slovenske Konjice

4. Supermarket Šentjur, Kolodvorska ulica 9, Šentjur pri Celju

5. Supermarket Ravne, Dobja vas 126, Ravne na Koroškem

6. Supermarket HIT Trbovlje, Trg Franca Fakina 2a, Trbovlje

7. Supermarket Litija, Ježa 2c, Litija

8. Supermarket Domžale, Cesta talcev 4, Domžale

9. Supermarket Logatec, Tržaška cesta 3, Logatec

10. Supermarket Cerknica, Cesta 4.maja 4a, Cerknica

11. Supermarket Vrhnika, Robova cesta 6, Vrhnika

12. Supermarket Novo mesto Bršljin, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto

13. Supermarket Boštanj, Boštanj 80, Boštanj

14. Supermarket Črnomelj, Zadružna cesta 16, Črnomelj

15. Supermarket Trebnje, Stari trg 48, Trebnje

16. Supermarket Škofja Loka, Kidričeva cesta 43b, Škofja Loka

17. Supermarket Lesce, Rožna dolina 51, Lesce

18. Supermarket Tržič, Cesta Ste Marie Aux Mines 4, Tržič

19. Supermarket Koper, Dolinska cesta 1a, Koper-Capodistria

20. Supermarket Kolodvorska Koper, Kolodvorska cesta 4, Koper-Capodistria

21. Supermarket Bled, Kajuhova cesta 1, Bled

22. Supermarket Ajdovščina, Vipavska cesta 6, Ajdovščina

23. Market Turnišče, Ulica Štefana Kovača 75, Turnišče

24. Market Jelka Rogaška Slatiina, Celjska cesta 38, Rogaška Slatina,

25. Market Dravograd Koroška cesta 47, Dravograd

26. Market Radlje, Koroška cesta 61a, Radlje ob Dravi

27. Market Hudinja Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 17, Celje

28. Market Supermarket trg Franca Kozarja Hrastnik, Trg Franca Kozarja 1, Hrastnik

29. Market Šmarjeta, Šmarjeta 45, Šmarješke Toplice

30. Maret Škocjan, Škocjan 14, Škocjan

31. Market Straža, Ulica talcev 3, Straža pri Novem mestu

32. Market Gala Metlika, Naselje Borisa Kidriča 10, Metlika

33. Market TZO Kočevje, Trg zbora odposlancev 20, Kočevje

34. Market Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 80a, Zgornje Gorje

35. Market Stara Fužina Bohinjsko jezero, Stara Fužina 57, Bohinjsko jezero

36. Market Spodnje Gorje, Spodnje Gorje 105, Zgornje Gorje

37. Market Podnart, Podnart 25, Podnart

38. Market Gornja vas, Poljanska cesta 65, Gorenja vas

Bolnica Franja po 75 letih ostaja naš zgled, ponos in navdih – tudi za otroke

V soteski Pasice, v Dolenjih Novakih pri Cerknem, je bila pred skoraj 75 leti ustanovljena partizanska bolnica Franja. V njej so med 2. svetovno vojno oskrbovali ranjene vojake, ki so se borili proti fašizmu in nacizmu. Danes je bolnica Franja kulturni spomenik in nosi Znak evropske dediščine. Simbolizira medsedbojno pomoč in solidarnost med domačini, osebjem bolnišnice in vojaki. 

Jeseni leta 1943 je dr. Viktor Volčjak po nasvetu domačina Janeza Peternelja skupaj s skupino borcev začel  izgradnjo skrivne partizanske bolnišnice. Postavljali so jo v težko dostopni dolini Pasice, v Dolenjih Novakih na Cerkljanskem. Do konca vojne se je med gozdovi, prepadnimi grapami in jamami, na dnu globeli ob potoku Čerinščica stiskalo 14 lesenih barak in nekaj pomožnih objektov. 23. decembra 1943 je bolnica sprejela prve ranjence. Ime je bolnica dobila po partizanski zdravnici Franji Bojc Bidovec, ki jo je vodila največ časa. Ranjence so prenašali ob potoku Čerinščica, pred tem pa so jim zavezali oči, da ne bi mogli izdati, kje so se zdravili. Pred vhodom v sotesko je bilo pokopališče s posmrtnimi ostaki umrlih. Kasneje so bili leta 1946 prekopani v skupni grob na pokopališču v Cerknem, danes pa na mestu vhoda v sotesko stoji plošča z imeni umrlih.

V centralnem delu se je zdravilo 578 težjih ranjencev, v 10 zunanjih oddelkih pa še okoli 300 ranjencev. Bili so pripadniki različnih narodov  - Slovenci, pripadniki narodov iz držav Jugoslavije in Sovjetske zveze, Italijani, Poljaki, Francozi, dva Avstrijca in dva Američana. Osebje bolnice je delovalo v danes nepredstavljivih težkih okoliščinah. Med bolničarji je bila samo ena šolana medicinska sestra, vsi ostali so se usposabljali pri delu in na tečajih. Za operacije niso imeli omame, primanjkovalo je antibiotikov, krvi in plazme. Sredstev za razkuževanje pribora niso imeli, zato so pribor sterilizirali z vročo paro. Marca leta 1944 so dobili prvo pošiljko sanitetnega materiala od zaveznikov, čez eno leto pa so pridobili tudi rentgenski aparat. Pripomočke za imobilizacijo poškodovanih udov je izdeloval bolničar Jože Čerin.

Za ranjence in invalide so organizirali proslave in mitinge ter izdajali glasilo Bolniški list. S tem so skrbeli za razvedrilo, kar jim je dajalo optimizem.

Letos mineva 75 let od postavitve bolnice Franje in s tem začetka zgodbe o medsebojni pomoči in solidarnosti. V soboto, 19. maja 2018 je v njej potekala slovesnost, s katero smo počastili to pomembno obletnico. Ob tej priložnosti nas je pozdravila in nagovorila direktorica Mestnega muzeja Idrija, gospa Ivana Leskovec. Najavila je prihod praporščakov, ki so  si zaslužili naše občudovanje. Povedala je, da je današnja prireditev prva v nizu dogodkov, posvečenih letu evropske dediščine. Franja je primer medsebojne pomoči in humanitarnega delovanja, v njej je osebje pomagalo številnim ranjenim, katerim so poleg oskrbe nudili tudi hrano in sanitetni material. Je simbol partizanskega zdravstva in ni le spomenik na papirju, ampak spomenik, ki živi z obiskom številnih turistov, šolarjev, lokalnih prebivalcev in turstičnih delavcev, ki njeno zgodbo nosijo v sebi. V Mestnem muzeju Idrija si z različnimi programi prizadevajo, da bi pomen Franje približali različnim starostnim skupinam, tudi otrokom in srednješolcem, kar pomembno prispeva k krepitvi pomena bolnice Franje pri mlajših generacijah, ki bodo sporočilo znale prenesti naprej.

Pozdravil in nagovoril nas je tudi gospod Jurij Kavčič, župan Občine Cerkno, ki je ob tej priložnosti dejal, da velja posebna zahvala Mestnemu muzeju Idrija, osnovni šoli Ivana Tavčarja iz Gorenje vasi in Rdečemu križu Slovenije, ki so pripravili projekt  - natečaj Otroci pomagajo otrokom, katerega fotografije so sedaj razstavljene v barakah bolnice Franje. Povdaril je, da je Franja simbol požrtvovalnosti, humanosti in medsebojnega tovarištva.

Prav tako je o pomenu medsebojne pomoči in širjenja tovrstnih vrednot med otroke spregovorila gospa Jana Rojc, pobudnica in vodja natečaja Otroci pomagajo otrokom iz Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas. Geslo letošnjega natečaja je skladno z geslom tedna Rdečega križa: Nasmeh. Povsod in za vsakogar. Otroci so risali na temo medsebojne pomoči in na risbah prikazali kako bi ali kako so nekomu pomagali. Risbe jasno kažejo, da otroci intenzivno razmišljajo o medsebojni pomoči in se zavedajo raznih načinov, kako pomagati sočloveku. Natečaj je vsako leto razpisan v tednu Rdečega križa in je mednarodni. Gospa Janja je dejala, da je poznala tudi bolničarko Franjo, ki je pomagala ranjencem v bolnici in po kateri spomenik nosi ime. Dejala je, da je bila Franja izjemno dober in topel človek, zato je pomembno, da se prijazni naučijo biti tudi otroci. Pri tem jih morajo spodbujati šolski delavci tako, da jih spodbujajo, da delajo srčne stvari. Zaključila je z mislijo, da bodimo vsi skupaj prijazni in da delajmo dobra dela naprej.

Nagovoril nas je tudi predsednik Rdečega križa Slovenije, gospod dr. Dušan Keber, ki je izpostavil dejavnost bolnice Franje kot ene najbolj visoko etičnih v zgodovini naše države. V prejšnji državi smo bili izjemno ponosni na zdravstveni sistem, ki je v času Franje deloval v razmerah velike stiske. Kljub težkim razmeram so pomoč med seboj delil ne glede na različna stališča. Doktor Keber je primerjal bolnico Franjo in Rdeči križ Slovenije, ki delita mnoge skupne usmeritve in lastnosti. Tako Franjo, kot Rdeči križ zaznamuje načelo pomoči človeku v stiski, pri čemer je edino merilo pomoči velikost stiske. Živimo v času spopada dveh vrednot: pohlepa in solidarnosti. Odtujujemo se drug od drugega, pri čemer zmaguje kapital. Rdeči križ Slovenije je ponosen, da sodeluje pri natečaju Otroci pomagajo otrokom. Izdelki so dokaz, da je med mladimi veliko tistih, ki bodo nadaljevali poslanstvo bolnice Franje. Bolnica Franja je eden ključnih dejavnikov, da smo si zaslužili lastno državo.

Prireditev  sta za nekaj časa prekinila močno deževje in toča. Ob takiem vremenu lahko delo v takratnih razmerah  še toliko  bolj cenimo.

Navzoči na prireditvi so se umaknili v barake, kjer se je kulturni program osnovnošolcev nadaljeval.

Oblikovali so ga devetošolci Osnovne šole Cerkno pod vodstvom Vanje Lampič in ob spremljavi harmonikarja Pavla Magajneta.

Bolnica Franja nam sporoča pomembne vrednote, ki jih je potrebno prenesti tudi na mlajše generacije. Tovrstne prireditve so priložnost, da razmislimo o razmerah, v katerih živimo danes. Na voljo imamo sodobne bolnišnice, kakovosten sanitetni material in pripomočke za invalide, a kljub temu ostajamo nezadovoljni z zdravstvenim sistemom in odnosi v družbi – zdi se, da celo bolj kot v času bolnice Franje. Ob tako pomembnem jubileju je pomembno, da vsak pri sebi razmisli o načinih, kako lahko pomaga sočloveku. Ni namreč nujno imeti idealnih razmer in materialnih dobrin zato, da pomagamo. Eno ključnih načel Rdečega križa Slovenije je tudi prostovoljnost. Vsakdo lahko postane prostovoljec, če le želi pomagati in narediti nekaj dobrega za druge.

Nagovor predsednika RKS dr. Dušana Kebra ob 75-letnici ustanovitve Partizanske bolnice Franja

Delovanje Bolnišnice Franja pomeni enega od najsvetlejših, najbolj etičnih dejanj v slovenski zgodovini preteklega stoletja. Ne pomeni samo to, na kar smo se ponašali v prejšnji državi: dokaz visoke stopnje organiziranosti odpora proti okupatorju, ki je kljub svojemu gverilskemu načinu delovanja zmogel kot eden redkih, če ne edini med primerljvimi okupiranimi državami organizirati in strokovno uspešno  voditi zdravstveni sistem, ki je vključeval celo stacionarne ustanove, pomeni veliko več: izkazuje visoke vrednote, ki so usmerjale slovensko prebivalstvo kljub težkim časom ali prav zaradi njih: človekoljublje, tovarištvo,  medsebojno pomoč, zavezanost pomoči ljudem v stiski ne glede na osebne, ideološke, verske, nacionalne in druge razlike. Tisoč ranjencev različnih narodnosti, tudi iz vrst okupatorja, je dobilo pomoč v bolnici Franja; za njihovo preživetje so tvegali življenja zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter laični sodelavci ter mnogi prebivalci bližnjih krajev, ki so pomagali pri oskrbi s hrano, zdravili in sanitetnim materialom, obenem pa zagotavljali, da je bolnišnica Franja ostajala visoko čuvana skrivnost in je uspela ohraniti svojo dejavnost vse do konca vojne.

Kot predsednik RKS ne morem mimo primerjave, ki se med bolnišnico Franja in svetovno organizacijo RK z dvakrat daljšo zgodovino poraja sama po sebi: ustanovljeni sta bili zato, da bi pomagali ranjenim vojakom in drugim žrtvam vojne ne glede na to, s katere strani fronte prihajajo. Prvo vodilo take ustanove je pomoč ljudem v stiski in edina prednost, ki jo pri pomoči lahko ima posameznik, je velikost njegove stiske. Domnevamo lahko, da so se ljudje, ki so ustanovili bolnišnico Franja, napajali pri vrednotah, ki jih je vzpodbujal dvakrat starejši Rdeči križ, ampak tudi Rdeči križ se je napajal pri vrednotah, ki so mnogo starejše od njega in zaznamujejo vso človeško zgodovino: pri človekoljubju, pri prirojeni želji pomagati bližnjemu, pri občutku pripadnosti skupnosti, ki lahko preživi samo tako, da nenehno verjamemo, da pripadamo skupnosti in nismo le posamezniki v njej.

Živimo v času, ko je pohlep, ki poganja tekmovalnost, postala sprejemljiva vrednota in se ni le uravnotežil s človekoljubjem, teveč ga premaguje. Ta neenaka borba traja od nekdaj, vendar po zaslugi ali krivdi globalizacije pohlep še nikoli doslej ni bil v tolikšni prednosti. Pohlep je ključno gonilo lastnikov kapitala, ki poganjajo uslužbence in delavce v tekmovanje drugega z drugim in jih razmikajo med seboj. Razlike v socialnem položaju se poglabljajo, ljudje se odtujujemo in pogovarjamo samo še preko klikov po telefonu, kapital ustvarja potrošnike s samo tolikšnimi dohodki, da lahko kupijo novo generacijo telefona. Mnogi ne morejo živeti dostojnega življenja. V takih okoliščinah ima sporočilo bolnice Franja še mnogo večji pomen:  opominja nas na povezanost, solidarnost in tovarištvo, sporoča nam, da človeštvo lahko preživi samo tako, da teh vrednot ne zavrže.

V Rdečem križu Slovenije smo ponosni, da lahko sodelujemo z Osnovno šolo Ivana Tavčarja iz Gornje vasi v Poljanski dolini pri likovnem natečaju z mednarodno udeležbo Otroci pomagajo otrokom. Del njihovih izdelkov je postavljen na ogled v bolnici Franja; vsi pa dokazujejo, da je tudi v mlajši generaciji veliko posameznikov, ki verjamejo v vredote medsebojne pomoči, tovarištva in spoštovanja drugačnosti.

Petinsedemdeset let po ustanovitvi bolnice Franja, ko spomini zamirajo, novejša zgodovina še ni v zadostni meri določila njenega velikanskega pomena. Spadam med tiste, ki so prepričani, da prav bolnica Franja skupaj z drugimi partizanskimi bolnišnicami in zdravstvenim sistemom med narodno osvobodilno vojnno dajejo enega od ključnih utemeljitev, da smo Slovenci zaslužili osamosvojitev kot nacije. Naša dolžnost je, da njena sporočila predajamo mlajšim generacijam in poskrbimo, da bo vselej ostala na seznamu ključnih dogodkov v naši zgodovini, ki nas povezujejo in na katere smo upravičeno ponosni.

Na Vranskem dobili najboljšega mladega voznika 2018

Danes, v četrtek, 24. maja 2018 se je na Vranskem odvijal finale letošnjega izbora najboljšega mladega voznika Slovenije. Zmagovalec je postal Klemen Pongarčič, ki je uspešno prestal vse – teoretične in praktične preizkuse ter se na podlagi znanja in izkušenj uvrstil v finale in se najbolje odrezal. Poleg laskavega naslova, je zmagovalec za eno leto prejel v uporabo tudi novo Ford Fiesto.

Izbor Najboljši za volanom je namenjen mladim, ki so še posebej ranljiva skupina v cestnem prometu. Zaradi svojega mladostniškega značaja, neizkušenosti, težnje po raziskovanju in drznosti so pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih nemalokrat pride do poškodb. Da bi spodbudili in nagradili najboljše mlade voznike, ki znajo biti tudi varni in odgovorni, AMZS organizira izbor najboljšega mladega voznika, ki je sestavljen iz več delov.

Preizkus se začne s pisnim delom, ki poteka preko spleta. Letos je bilo rešenih kar 3.731 testov, kar je več kot podvojitev lanskega števila. Sledi praktični del, v katerem se udeleženci preizkusijo v šestih vajah, ki jih zasnujejo AMZS, Policija in Rdeči križ Slovenije ter vključujejo preizkus vozniških spretnosti, poznavanja avtomobila, elementov varne vožnje in nudenja prve pomoči.

Polfinale je potekal teden dni pred finalom – v četrtek, 17. maja 2018. Od tu se je deset najboljših: Klemen Pongračič, Uroš Zagoranski, Gašper Colja, Gal Krajčič, Anže Rojec, Žan Turkovic, Uroš Šinkovec, Amadej Stošič, Jaka Kralj in Jan Balažic uvrstilo v finale, v katerem se je najbolje odrezal Klemen Pongarčič.

Zmagovalec se je domov odpeljal z novo Ford Fiesto z bogatim paketom opreme Titanium. Nagrade so dobili tudi drugi finalisti, ki so prejeli Petrolove vrednostne kartice, kamero Garmin Dash Cam 55, pametno športno zapestno uro, Garmin vivosport, bon za avtomobilsko zavarovanje pri Zavarovalnici Sava in AMZS darilne bone.

Z izborom Najboljši za volanom želi AMZS skupaj s partnerji projekta mlade voznike in voznice spodbuditi k razmišljanju o varni vožnji. Mlade, ki so še posebej ranljiva skupina v cestnem prometu, želijo spodbuditi k razmišljanju o nevarnostih in pasteh vožnje. Zaradi svojega mladostniškega značaja so namreč prav mladi pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, v katerih pride tudi do poškodb.  S projektom Najboljši za volanom bi jih radi spodbudili tudi k prenašanju svojega znanja na vrstnike in s tem širjenju dobrih praks in odgovornosti med vožnjo.  Ta projekt je sicer del širše in globalne zaveze FIA, ki spodbuja številne preventivno izobraževalne projekte avtomobilskih klubov, ki so usmerjeni v zagotavljanje aktivnosti za večjo varnost ranljivejših udeležencev v prometu in doseganju skupnega cilja – večje varnosti svetovnih, evropskih in nacionalnih cest, pa tudi del programa »Desetletje za večjo varnost cest 2010–2020«, ki poteka pod okriljem Organizacije združenih narodov.

Finala in razglasitve najboljšega mladega voznika so se udeležili tudi Anton Breznik, predsednik AMZS; Matjaž Leskovar, sektor prometne policije pri GPU; Alojz Kovačič, član glavnega odbora RKS in predsednik Komisije RKS za PP in predsednik Komisije RKS za pripravljenost in ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč, Robert Gril, vodja sektorja za izpitne centre iz Agencije RS za varnost prometa, mag. Marta Novak iz Zavoda RS za šolstvo in Aleš Ojsteršek, vodja sektorja za razvoj in izobraževanja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

RKS ob tej priložnosti čestita vsem finalistom, ki so dokazali, da je poznavanje elementov varne vožnje in s tem povezanih spretnosti, poznavanje avtomobila in znanje nudenja prve pomoči nujno za to, da smo v cestnem prometu vsi udeleženci bolj varni. RKS bi ob tem izpostavil, da je prav znanje nudenja prve pomoči pogosto zanemarjeno in da bi bilo potrebno omenjeno znanje pogosteje obnavljati. Želimo si, da bi bilo obnavljanje znanja prve pomoči stalna praksa, saj bi s tem povečali tudi verjetnost, da bodo udeleženci ali očividci v primerih, ko pride do prometnih nesreč, brez strahu, predsodkov in pomislekov nudili prvo pomoč. S tem večamo varnost vseh nas in obenem mlade vzgajamo v odgovorne udeležence cestnega prometa, saj bodo prav ti mladi čez nekaj let prevladujoča skupina voznikov motornih vozil.

Hvala podjetju Flegis!

Hvala flegis!

Podjetje flegis je znesek od prodanih ščetk Curaprox v Tednu Rdečega križa namenil v humanitarne namene in Rdečemu križu Slovenije za potrebe akcije Peljimo jih na morje doniral 100 evrov.

Ob tej priložnosti se podjetju Flegis izjemno zahvaljujemo za podporo in donacijo.

Regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Domžalah in Knežaku

Danes, v soboto, 26. maja 2018, je potekalo regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa  v Domžalah in Knežaku.

V Domžalah je 1. mesto zasedla ekipa RKS - OZ Vrhnike, 2. mesto je zasedla ekipa RKS - OZ Ljubljane, 3. mesto pa je zasedla ekipa RKS - OZ Grosuplja. 

V Knežaku je 1. mesto zasedla ekipa PGD Cerknica, 2. mesto je zasedla ekipa PP CZ Postojna in 3. mesto ekipa PGD Komen. 

Vsem iskreno čestitamo!

V Murski Soboti aktivnosti RKS približali učencem s posebnimi potrebami, medvedek Henry pa je obiskal najmlajše

Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota je v mesecu maju zelo aktivno. Aktivnosti niso pripravili le v tednu Rdečega križa, temveč so jih razširili na cel mesec maj.

Za višje razrede učencev osnovne šole s posebnimi potrebami so pripravili prikaz osnov prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja. Na OŠ IV Murska Sobota so medse sprejeli tudi nove mlade člane - učence s posebnimi potrebami.

Najmlajše je v vrtcu Gornji Petrovci obiskal aktivist Filip Matko Ficko, ki je otrokom povedal zgodbico o medvedku Henryju, ki je pomagal ostalim plišastim živalim. Na tak način je otrokom približal delovanje in aktivnosti RKS.

MZL obiskali upokojeni zaposleni

Danes, v sredo, 30. maja 2018 so MZL obiskali upokojeni zaposleni na RKS in MZL. Obiskala jih je tudi generalna sekretarka RKS ga. Renata Brunskole, pozdravila pa jih je tudi vodja MZL ga. Ana Žerjal.

 

Obiska so bili na Debelem rtiču izjemno veseli, namenjeno pa jim je bilo tudi vreme. V senci so prijetno klepetali in delili svoje bogate izkušnje iz let dela na RKS in MZL.

Obvestilo javnosti

Obveščamo vas, da so se med volilno kampanjo za  državnozborske volitve pojavili poskusi zlorabe dejavnosti in nalog, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo.

 

Rdeči križ Slovenije kot neodvisna humanitarna organizacija pri svojem delu upošteva temeljna načela nevtralnosti, neodvisnosti in nepristranskosti in se distancira od kakršnihkoli političnih udejstvovanj in opredeljevanj. 

 

Poslanstvo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca in s tem tudi Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. Rdeči križ Slovenije izvaja svoje poslanstvo kot pomočnik javnih oblasti pri človekoljubnih dejavnostih. Pri tem smo podrejeni državni zakonodaji svoje dežele, vendar tako, da ohranjamo svojo avtonomijo, ki nam omogoča, da vedno delujemo skladno z načeli gibanja. To pomeni, da smo neodvisni, nepristranski, nevtralni in univerzalni ter si prizadevamo ohraniti zaupanje vseh. Nikoli se ne opredeljujemo v sovražnostih in se nikoli ne vpletamo v politična, rasna, verska ali ideološka nasprotja. V Rdečem križu Slovenije skrbno varujemo vse nam zaupane podatke, ni pa v naši moči preprečiti zlorabe javno objavljenih podatkov.

 

 

©2018 Rdeči križ Slovenije Izdelava: Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije