Nov namen zbiranja zamaškov v letu 2019

RKS - OZ Idrija

Projekt XXL pomoč, s katerim se zbira zamaške v občini Idrija in Cerkno bo z letom 2019 imel nov namen. Po dveh letih sodelovanja Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Idrija ter Doma upokojencev Idrija - službe za pomoč družini na domu se je zbralo 3.830 kg zamaškov in sredstva iz tega naslova namenilo upokojencem z najnižjimi pokojninami. V okviru akcije Zrele izkušnje - mlada pomoč se je uporabnikom omogočilo 80 ur različnih del: od beljenja stanovanja, prekopavanja vrta, košnje trave in urejanja okolice, do zlaganja drv.

Novo akcijo zbiranja zamaškov so v soboto 1. decembra 2018 predstavili na Barbarinem sejmu v Idriji RKS Območno združenje Idrija in Center za socialno delo Severna Primorska, enota Idrija. S sloganom HITRA POMOČ ZA OSEBE V SOCIALNI STISKI bodo zbrana sredstva s pomočjo zamaškov namenili osebam, ki se znajdejo v nenadni stiski. Pomoč bo namenjena  takojšnjemu nakupu osnovnih dobrin, kot so: zdravila, posebna hrana, npr. mleko v prahu za dojenčke, vozovnica za avtobus, higienski ali enostavni ortopedski pripomočki ter podobno. Sredstva ne bodo namenjena plačevanju tekočih položnic in zapadlih terjatev. Center za socialno delo dodeli (na podlagi vloge) izredno denarno pomoč, če je oseba do nje upravičena, vendar postopek traja do enega meseca. S sredstvi zbranimi v akciji XXL pomoč pa bodo lahko hitro priskočili na pomoč ter tako rešili nenadno težavo. Sodelujoči v akciji se povezujejo z namenom hitrega in učinkovitega pristopa reševanja težav oseb v socialni stiski.

 

Plakat akcije najdete s klikom na spodnjo povezavo.

Pripete datoteke

Zbiranje sredstev za pot družinskih članov tistih oseb, ki so dobile azil

Pri RKS Zz smo odprli sklic TRR, namenjen financiranju poti družinskih članov tistih oseb, ki so dobile azil in jim je bila s strani države odobrena združitev družine v Sloveniji. Gre za stroške, ki se gibljejo do višine nekaj tisoč evrov. Zneski, ki jih družine, v svojem danem položaju, težko zberejo same. Zato navkljub priznani pravici še dolgo ostajajo ločene in v življenjski ogroženosti.

Takšen je tudi primer enega izmed uporabnikov projekta ESIRAS. Očeta, Sirijca, ki je bil prisiljen  zaradi grožnje prisilne vojaščine pobegniti tujino.  Kmalu po njegovemu odhodu je njegova soproga prejela diagnozo in podlegla posledicam krute bolezni – raka. V Siriji sta ostali 2 hčerkici, stari šest in dve leti. Najmlajše oče še ni imel priložnosti stisniti k sebi. Za deklici je po smrti njune matere skrbela njegova mačeha, zato je letos poleti bil odobren tudi njen prihod.

Stroški njihove poti so bili ocenjeni na slabih 4 tisoč evrov. V kratkem se zaradi spremenjenih okoliščin (obdobje višjih cen letalskih vozovnic itd.) pričakuje nov izračun, ki pa bo po sedanjih ocenah - višji.

Na vas se torej obračamo s prošnjo, da prenesete zgodbo 29 – letnega očeta in njegovih deklic v svoja območna združenja in nam pomagate, da po vseh stiskah in izgubah, ki so jih doživeli, poskrbimo za njihovo novo prihodnost - skupaj.

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE Zz

MIRJE 19

1000 LJUBLJANA

 

IBAN; SI56 0310 0111 1122 296 odprt pri SKB BANKA D.D., Ajdovščina 4, 1000 LJUBLJANA

SKLIC SI00 96880

BIC BANKE: SKBASI2X

KODA NAMENA:  CHAR

NAMEN: Združevanje družin

 

Vsaka donacija šteje in skupaj bomo zagotovo zmogli doseči ta cilj!

Poslanica ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva

Tako, kot vsako leto, bomo tudi letos 5. decembra obeležili Mednarodni dan prostovoljstva – dan, posvečen vsem prostovoljkam in prostovoljcem. Ob tej priložnosti smo ponosni, da kot ena največjih humanitarnih organizacij pod svojo streho združujemo več kot 13.000 prostovoljk in prostovoljcev Rdečega križa Slovenije, ki delujejo v okviru naših humanitarnih programov ter tako spodbujajo, ohranjajo in krepijo solidarnost v naši družbi.

Prostovoljstvo je eno izmed sedmih temeljnih načel delovanja Rdečega križa Slovenije ter širše – delovanja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Sega že do samih korenin naše humanitarne organizacije, v leto 1859, ko je Henry Dunant v Bitki pri Solferinu okoli sebe zbral skupino okoliških prostovoljcev, ki so pomagali ranjencem v bitki. 

Prostovoljsko delo je izraz medsebojnega razumevanja, sočutja, empatije in altruizma. Predstavlja nesebično pomoč sočloveku v različnih oblikah in na različne načine. Prav tako je prostovoljstvo priložnost za druženje, medgeneracijsko povezovanje in prenos znanja, veščin ter izkušenj med generacijami. Številni humanitarni programi RKS kažejo na to, da se posamezniki različnih starostnih skupin vključujete v prostovoljske aktivnosti. Še posebej starejši izjemno radi aktivno prispevate in pomagate pri izvedbi akcij, ki so namenjene zbiranju hrane in druge materialne pomoči za socialno ogrožene uporabnike. Veseli smo, kadar lahko svoj prostovoljski prispevek podarite tudi tisti, iz generacije srednjih let, saj se zavedamo, da številne aktivnosti, družinske obveznosti ter dolgi delovniki pogosto predstavljajo oviro pri vključevanju v prostovoljsko delo. Prav zato smo vam za vaš prispevek še posebej hvaležni. Ponosni smo na vse mlade prostovoljce, ki že v osnovnih in srednjih šolah izkazujete čut za sovrstnike in druge ljudi, ki potrebujejo pomoč ter se aktivno vključujete v naše akcije. 

Kljub nekoliko izboljšanim gospodarskim kazalcem je v naši državi še vedno veliko tistih, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev, saj nimajo sredstev, da bi si tovrstno pomoč lahko privoščili. Številni so odvisni od materialne pomoči, ki jo zberemo v humanitarnih akcijah, brez nje bi bila kakovost njihovega življenja bistveno slabša. To dejstvo kaže na to, da prostovoljstvo ni le pomembna aktivnost, temveč tudi dragocena vrednota, ki krepi družbene vezi in viša kakovost življenja, daje občutek sprejetosti in enakopravnosti. 

Vsem prostovoljkam in prostovoljcem ob današnjem Mednarodnem dnevu prostovoljstva iskreno čestitamo. Želimo vam uspešno opravljanje prostovoljskega dela tudi v prihodnje. 

 

Dolgoletni prostovoljki RKS zgled vsem generacijam

Ob tokratnem Mednarodnem dnevu prostovoljstva vam predstavljamo dve posebni gospe, ki sta s svojim prostovoljskim udejstvovanjem v programih RKS pomembno prispevali k njihovi izvedbi. Dokazujeta, da sta predanost in solidarnost vrednoti, ki človeka obogatita in naučita sočutja ter da je altruizem načelo, ki nekaj da tako tistemu, ki daje, kot tistemu, ki prejema. Prostovoljsko delo ni samo razdajanje, je odnos med prostovoljcem in uporabnikom, ki veliko da obema.

Nuša Rustja, prostovoljka RKS – OZ Novo mesto

Prva je gospa Nuša Rustja, dolgoletna prostovoljka RKS – OZ Novo mesto, ki je še danes aktivna v številnih lokalnih in nacionalnih humanitarnih programih. Sodelovala je pri izvedbi akcij »Dobro se z dobrim vrača« in »Božiček račune plača«, pri katerih je pomagala pri pripravi dopisov, iskanju donatorjev in pripravi poročila o izvedbi akcij, sodelovala je pri iskanju donatorjev v akciji »Peljimo jih na morje«. Izjemno se je zavzela za družino Rajk, kateri je RKS – OZ Novo mesto namenilo posebno akcijo, s katero so družini pomagali do popolne obnove doma. Tako je pomagala pripraviti letak za akcijo, dopise za medije in donatorje, zbirala prostovoljne prispevke ob predvajanju filma Družina, ki opisuje stisko omenjene družine, sodelovala pa je tudi pri organizaciji dobrodelnega koncerta in Dneva za spremembe pri Rajkovih. Sodelovala je na Taboru humanosti pri Rajkovih, koordinirala delo donatorjev v materialu, sodelovala pri pridobivanju donacije za mobilno hiško za preselitev družine Rajk, bila z družino v stalnih stikih in skrbela zanjo ter pomagala pridobiti pomoč in podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.

Poleg pomoči družini Rajk je svoj čas posvetila tudi brezdomcem tako, da je sodelovala pri njihovem predvelikonočnim praznovanjem. Prav tako čas posveča starejšim, za katere je sodelovala pri izvedbi akcije »Gimnazijski Božiček za starejše«. Akcije podpira tudi denarno.

Gospa Nuša Rustja izkazuje tudi izjemen občutek za delo z mladimi vseh starosti, saj je dejavna tako v vrtcih, kot tudi v osnovnih in srednjih šolah. Za najmlajše v vrtcih sodeluje pri predstavitvi in scenariju zgodbe o Križem kapici. Nadalje Križem kapico predstavlja tudi mlajšim otrokom v osnovnih šolah, nekoliko starejšim pa predstavlja Rdeči križ preko delavnic in literarnih natečajev. S srednješolci sodeluje tako, da skupaj z gimnazijci Gimnazije Novo mesto pripravlja darila in obiske starejših, sodeluje pri akciji »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« ter pripravlja in izvaja različne okrogle mize, ki srednješolce spodbujajo k razmišljanju o humanosti in solidarnosti. Križem kapico je predstavila tudi dijakom Srednje vzgojiteljske šole Novo mesto.

Gospa Rustja je bila dejavna tudi mednarodno, saj je sodelovala pri pripravi prezentacije o delu RKS in RKS - OZ Novo mesto v nemščini, sodelovala pri njeni izvedbi, vzpostavljanju stika z avstrijskim Rdečim križem ter pri pripravi poročila.

Pomagala je tudi pri izvedbi prireditve ob 130 – letnici Rdečega križa na Dolenjskem, in sicer pri pripravi veznega besedila in pri pripravi scenarija prireditve.

Gospa Nuša s svojo proaktivnostjo, kreativnostjo in zavzetostjo dokazuje, kolikšen prispevek lahko območnemu združenju prinese prostovoljec. Njeno udejstvovanje na toliko različnih področjih je izjemno dragoceno in iz dneva v dan pomaga lajšati stiske tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Vincencija – Cena Kesič, prostovoljka RKS – OZ Ljubljana in prejemnica plakete Državnega sveta RS najzaslužnejšim društvenim delavcem – prostovoljcem

Na drugi strani predstavljamo dolgoletno prostovoljko RKS – OZ Ljubljana, gospo Vincencijo – Ceno Kesič, ki je zaradi svojega – kar 64 let dolgega prostovoljskega udejstvovanja postala ena izmed letošnjih prejemnic plakete Državnega sveta RS najzaslužnejšim društvenim delavcem – prostovoljcem. Slovesna podelitve plaket bo v petek, 7. decembra 2018, ob 11. uri v dvorani Državnega sveta.

Gospa Kesič se je kljub temu, da je imela majhne otroke, leta 1953 vključila v takratni KORK RK Ljubo Šercer, v katerem je nepretrgano delovala do leta 2015. Najprej je bila članica odbora, nato je bila leto dni tajnica odbora, kasneje pa je bila 20 let predsednica KORK RK Ljubo Šercer. Njena primarna dejavnost je bila prostovoljno, humano in brezplačno delovanje v odboru RK Ljubo Šercer.

Kljub starosti še vedno po svojih močeh deluje v omenjenem KORK-u, zato je v njem častna članica. S svojim delom in entuziazmom je zgled vsem, ki jo poznajo in navdih mlajšim prostovoljkam, ki po njenih stopinjah udejanjajo načela humanosti. S svojim delom je pomembno vplivala na svoje okolje pa tudi širše pri razvoju človekoljubne dejavnosti v Sloveniji.

Obe prostovoljki sta pomemben zgled mlajšim generacijam, ki prevzemajo vrednote od starejših. Prav takšni prostovoljci preko povezovanja in druženja spodbujajo mlade k razmišljanju in aktivnemu vključevanju v programe prostovoljstva, s katerimi pomagajo tistim, ki pomoč potrebujejo. Na takšen način se prostovoljstvo krepi in ohranja ter vzpostavlja na novo. Vzpostavljajo pa se tudi nove vezi, med prostovoljci in uporabniki ter s tem pridobivajo nove izkušnje, znanja in nepozabni spomini.

Mednarodni dan prostovoljstva obeležili tudi v Metliki

V sklopu mednarodnega dneva prostovoljstva, so danes prostovoljci RKS - OZ Metlika obiskali oskrbovance doma starejših občanov v Metliki. Dan so jim polepšali s pesmijo, okrasitvijo drevesca in drobno pozornostjo. Med njimi pa sta tudi dve prostovoljki RKS - OZ Metlika, ki sta bili aktivni in delovali za in v prid pomoči potrebnim več kot 50 let. To sta Nežika Travnikar iz Metlike in Ana Malnarič iz Gradaca.

Čestitke in hvala vsem prostovoljcem in aktivistom v mreži, so zapisali v RKS - OZ Metlika.

Podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem - prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2018

Danes je v Državnem svetu potekala slovesna podelitev plaket Državnega sveta najzaslužnejšim društvenim delavcem - prostovoljkam in prostovoljcem za leto 2018.

Zbrane je nagovoril podpredsednik DS, Matjaž Švagan, ki je izpostavil pomen prostovoljskega dela v lokalnih skupnostih, saj to krepi vezi med lokalnimi prebivalci. Prostovoljstvo se odziva na potrebe ljudi v stiski, pomaga spreminjati svet in ustvarjati prijaznejšo družbo, zato je potrebno ustvariti pogoje za njegov sistemski razvoj. Plačilo prostovoljcu je zadovoljstvo v očeh tistega, ki mu je prostovoljsko delo namenjeno.V letu 2018 je preko 291.000 prostovoljcev v različnih društvih in organizacijah v Sloveniji opravilo preko 9 milijonov ur dela, kar družbi prinaša izjemen prispevek.

Na današnji prireditvi so izpostavili najzaslužnejše posameznike, ki s svojim delom skrbijo, da je svet okoli njih lepši in prijaznejši.

Plaketo za eno najzaslužnejših društvenih delavk - prostovoljk za leto 2018 je prejela tudi dolgoletna prostovoljka RKS - OZ Ljubljana, ga. Vincencija - Cena Kesič. Gospa Kesič se je kljub temu, da je imela majhne otroke, leta 1953 vključila v takratni KORK RK Ljubo Šercer, v katerem je nepretrgano delovala do leta 2015. Najprej je bila članica odbora, nato je bila leto dni tajnica odbora, kasneje pa je bila 20 let predsednica KORK RK Ljubo Šercer. Njena primarna dejavnost je bila prostovoljno, humano in brezplačno delovanje v odboru RK Ljubo Šercer.

Kljub starosti še vedno po svojih močeh deluje v omenjenem KORK-u, zato je v njem častna članica. S svojim delom in entuziazmom je zgled vsem, ki jo poznajo in navdih mlajšim prostovoljkam, ki po njenih stopinjah udejanjajo načela humanosti. S svojim delom je pomembno vplivala na svoje okolje pa tudi širše pri razvoju človekoljubne dejavnosti v Sloveniji.

Ob današnjem prejemu plakete sta ji čestitali tudi predsednica RKS - OZ Ljubljana, ga. Nevenka Lekše in generalna sekretarka RKS, ga. Renata Brunskole.

Ge. Vincenciji - Ceni Kesič in vsem ostalim prejemnikom plaket se zahvaljujemo za vaš prispevek družbi ter vam ob tej posebni priložnosti iskreno čestitamo.

Več kot 200 unikatnih voščilnic za krvodajalce

V četrtek, 6. decembra 2018  je RKS - OZ Ilirska Bistrica v sodelovanju z Domom starejših občanov organiziralo srečanje, ki se ga je udeležilo okrog 100 varovancev doma in starejših prostovoljcev ter prostovoljk.

V okviru dogodka so pripravili dve razstavi. Članica Kluba 60+  iz Rdečega križa Opatija gospa Franka Komel Paska je postavila na ogled ročno izdelane cvetove kamelij iz viskoze, ki jih izdeluje že 30 let. Sodelavka na Rdečem križu Barbara Ličan pa je naslikala več kot 200 unikatnih voščilnic, ki jih bodo skupaj z darili razdelili lokalnim krvodajalcev na KA , ki bo 20. decembra. V kulturnem programu so sodelovali učenci osnovne šole Dragotina Ketteja, prostovoljke pa so udeležencem razdelile simbolična darilca in domače sladke dobrote.

Anja Janežič je razveselila starostnike z ubranim petjem slovenskih narodnih pesmi.

Tradicionalno prednovoletno druženje so zaključili z ogledom razstavljenih izdelkov.

Skupaj polepšajmo praznike socialno ogroženim uporabnikom

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

V soboto, 15. decembra 2018, bomo v sodelovanju z Mercatorjem ponovno organizirali akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. 

S tokratno akcijo želimo polepšati praznični čas socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki si ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje. Naši prostovoljci bodo v Mercatorjevih poslovalnicah zbirali prehranske in higienske izdelke ter drugo materialno pomoč. Po akciji bomo zbrano pomoč odpeljali v razdelilne centre RKS in jo razdelili tistim, ki pomoč potrebujejo. 

Seznam RKS - OZ in seznam Mercatorjevih poslovalnic, v katerih bo akcija potekala, najdete s klikom na spodnjo povezavo. Pridružite se nam na najbližji lokaciji, kjer bo potekala akcija Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?.

Pripete datoteke

Krvodajalska akcija dijakov

V začetku meseca decembra so na RKS - OZ Novo mesto pomen krvodajalstva za dijake zaključnih letnikov Srednje strojne šole, Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole ter Srednje elektro šole in tehniške gimnazije. Predavanja je poslušalo preko 340 dijakov in danes so na Centru za transfuzijsko dejavnost že pričakali 17 novih krvodajalcev, vzgojiteljev in lesarjev, iz ostalih šol pa jih pričakujejo po novem letu.

Tudi tokrat bi se na RKS - OZ Novo mesto radi zahvalili zaposlenim na vseh šolah, ker jim vsako leto odstopijo nekaj ur za predstavitev tako pomembne humanitarne dejavnosti kot je krvodajalstvo in da tudi oni nagovorijo svoje dijake, da se nam pridružijo.

Hvala vsem darovalcem in vse lepo v novem letu.

Skodelica kave z Ivanom Cankarjem

literarna kavarna RKS - OZ Novo mesto

Ob letošnjem Cankarjevem letu so v RKS - OZ Novo mesto organizirali posebno druženje ob Modri polici v Humanitarnem centru RK Novo mesto, posvetili Ivanu Cankarju z literarno kavarno.

Vodenje literarne kavarne je bilo v rokah Anice Bukovec, k sodelovanju pa je povabila mlade in starejše, tako, da je bilo v kavarni medgeneracijsko pestro. Vsi udeleženci so bili, kot v pravi kavarni posedeni ob omizja in postreženi s kavo in čajem.

Cankarjevo življenje in delo so zelo poglobljeno predstavili štirje učenci OŠ Drska pod mentorstvom Lidije Skube. Člani literarne sekcije Snovanja DU Novo mesto pa so prispevali nekaj svojih pesmi, razmišljanja in aforizmov. Ana Vidmar in Tereza Balažević sta prebrali po eno svojih pesmi, Rezka Povše pa je prispevala razmišljanje o vlogi žensk v življenju Ivana Cankarja. Marjan Hren pa je prebral nekaj svoji aforizmov. 

Druženje ob Modri polici je potekalo prav na 100 letnico od smrti pisatelja, pesnika, esejista in politika Ivana Cankarja, ki nas je zapustil prav 11. decembra 1918. Cankar velja za osrednjo osebnost tako slovenske proze kot dramatike v prvi polovici prejšnjega stoletja. Uvrščamo ga med štiri predstavnike moderne (poleg Ketteja, Murna in Župančiča). Med barvita beseda bralcu pred oči postavi takratne razmere in življenje, ki ga je živel. Tudi v svojih delih je opozarjal na boj zatiranega, delavskega razreda proti izkoriščevalskim gospodarjem.

Literarna kavarna je privabila veliko obiskovalcev in ponudila kulturno doživetje v teh predprazničnih dneh.

Pravi mladi za resnično boljši svet

obisk na RKS - OZ Koper

Danes so na RKS - OZ Koper imeli prav posebni obisk. K njim so prišle učenke - četrtošolke iz OŠ A. Ukmarja z učiteljicama g. Alenko ter Jasno. Po uvodnem pozdravu g. sekretarja ter zahvali predsednice komisije za mlade, so učenke prejele zahvalno listino za zbrane higienske pripomočke, ki so jih učenci zbrali in nesebično darovali za ljudi v stiski. 

Z veseljem ugotavljajo, da so otroci zelo sočutni ter razumejo stisko drugih in seveda radi darujejo. Res jih lahko imenujemo mladi za boljši svet.

Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču MZL

Te dni Občina Ankaran zaključuje projekt Sanacija plazu in skalnega podora na kopališču MZL, ki bo otrokom zagotovila trajno varnost na kopališču. 

Zastopnica RKS, gospa Irena Nečemer je županu Občine Ankaran, gospodu Gregorju Strmčniku izročila pisno zahvalo ob zaključku sanacije klifa. 

Na MZL se zahvaljujejo celotnemu projektnemu timu Občine Ankaran, ki uresničuje trajnostno naravnano lokalno okolje.

 

Voščilo

krvodajalkam, krvodajalcem in vsem, ki kakorkoli prispevate k izvedbi krvodajalskih akcij

Ob iztekajočem letu se iskreno zahvaljujemo vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki z darovanjem krvi pomembno prispevate k reševanju življenj tistih, ki vašo kri potrebujejo. Vaš prispevek je dragocen in nenadomestljiv ter izkazuje srčnost in skrb za sočloveka. Prav tako se zahvaljujemo medijem, ki z brezplačnimi objavami omogočate širjenje te vrednote med splošno javnost. Hvala tudi podjetjem in organizacijam, ki med svojimi zaposlenimi spodbujate krvodajalstvo in omogočate udeležbo na krvodajalskih akcijah, vaša naklonjenost pomembno prispeva k odločitvam za darovanje krvi. Hvala tudi vsem tistim, ki kakorkoli prispevate k organizaciji in izvedbi krvodajalskih akcij – prostovoljkam in prostovoljcem ter zaposlenim v območnih združenjih Rdečega križa Slovenije širom države. Posebna hvala tudi strokovnjakom s področja transfuzijske službe, ki vse dni v letu skrbite, da imamo na zalogi dovolj varne krvi.

Vsem vam želimo uspešno, srčno in zdravo leto 2019!

Obvestilo o uspešno zbranih sredstvih v Tednu solidarnosti Rdečega križa Slovenije

V letošnjem letu je Teden solidarnosti Rdečega križa Slovenije potekal od 1. do 8. novembra. V tem času so bile na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije (Ur.l. RS, št. 7/93, 79/2010) v prodaji obvezne doplačilne elektronske znamke, na vseh železniških in avtobusnih postajah v Sloveniji pa doplačilne vozovnice po ceni 0,17 EUR, ki je bila določena na podlagi 28. člena Zakona o RKS in sklepa Vlade RS (štev.: 00718-9/2018, z dne 21.4.2018) za leto 2018.

Letošnje leto nam je uspelo na podlagi predloga strokovne službe RKS in na podlagi tega sprejete uredbe Vlade RS, termin Tedna solidarnosti podaljšati za en dan in sicer do 8. novembra, poleg tega pa smo se odločili tudi za uvedbo elektronske doplačilne znamke. Z veseljem vas obveščamo, da se je izkazala naša odločitev kot pravilna, saj smo letošnje leto v Tednu solidarnosti uspeli zbrati 589.280,47 €, kar je kar 359.004,44 € več kot v letu 2017! To pomeni, da se bo v naš sklad steklo več sredstev, namenjenih pomoči prizadetim v manjših in velikih naravnih in drugih nesrečah.

Na podlagi povečanja zbranih sredstev v Tednu solidarnosti menimo, da lahko upravičeno pričakujemo tudi povečanje zbranih sredstev v Tednu Rdečega križa v letu 2019, kar bo za nas pomenilo tudi povečanje sredstev za naše programe in aktivnosti.

 

Veseli smo, da leto zaključujemo s tako spodbudnimi podatki in verjamemo, da bomo skupaj mnogim pomagali tudi v prihodnje. Hvala vsem, ki ste z nakupi doplačilnih znamk in vozovnic prispevali v sklad in tako mnogim olajšali stisko, saj bodo ti zaradi vašega prispevka lahko prejeli različne oblike pomoči. 

Podelitev priznanj jubilantom občine Šentjernej

RKS - OZ Novo mesto

V torek je RKS - OZ Novo mesto v sodelovanju z Občino Šentjernej, podelilo priznanja krvodajalcem, ki so v zadnjem letu jubilejno-krat darovali kri iz občine Šentjernej. Povabljenih je bilo 28 krvodajalcev, ki so prejeli priznanja za 10-krat, 20-krat in vse do 70-krat darovano kri. Ob slovesni podelitvi priznanj so se krvodajalcem zahvalili župan Radko Luzar, sekretarka RKS - OZ Novo mesto Barbara Ozimek in predstavnica Centra za transfuzijsko dejavnost, Lidija Nograšek. Med zbranimi so bile tudi prostovoljke KORK Šentjernej s predsednico Mileno Drnovšek na čelu, ki bodo 23. januarja 2019, v OŠ Šentjernej, spet pomagale organizirati in pogostiti krvodajalce na krvodajalski akciji.

Vsem prejemnikom priznanj čestitamo in želimo vse dobro v prihajajočem letu.

Donacija domače marmelade in sokov uporabnikom RKS - OZ Idrija

Hvala Valentini in Urošu!

Uroš in Valentina Kavčič iz Dornberka sta se tudi letos spomnila uporabnikov RKS - OZ Idrija ter podarila preko 300 kozarčkov odlične domače marmelade različnih okusov.

Njuni osnovni domači produkti iz sadja so sveže marmelade ter sokovi, ki jih uporabniki RKS - OZ Idrija poznajo že iz preteklih dveh let, ko sta viške podarila prav z namenom, da kakovostne, doma pridelane proizvode ponudita tudi socialno šibkejšim družinam, ki so sicer težje dostopni zaradi višjih cen.

Gre za edinstven sadni namaz narejen le iz kakovostnega mleka in sadja imenovan Marmela! Hvala Urošu in Valentini v imenu vseh, ki bodo prejeli vajine izdelke!

Ne pozabite na zbiranje hrane

"Zbiramo hrano, Lahko prispevaš?" december 2018

Naj vas spomnimo, da v soboto, 15. decembra 2018, v sodelovanju z Mercatorjem ponovno zbiramo prehranske, higienske izdelke in drugo materialno pomoč, s katero bomo praznični čas polepšali socialno ogroženim posameznikom in družinam. Ti ljudje si zaradi nizkega socialnega statusa ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje, ali pa jim ta onemogoča kakovostno življenje ter s tem ogroža zdravje.

Izdelke bodo v Mercatorjevih poslovalnicah zbirali prostovoljci 29 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki, ki so potrebni pomoči in po izdelke pridejo v skladišča svojega območnega združenja. V tokratni akciji sodelujejo območna združenja Rdečega križa Slovenije: Radovljica, Sevnica, Cerknica, Domžale, Škofja Loka, Gornja Radgona, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Zagorje ob Savi, Kočevje, Koper, Ljutomer, Logatec, Zgornje savinjske doline,  Novo mesto, Radlje ob Dravi, Mežiške doline, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Litija, Hrastnik, Lenart, Postojna – Pivka, Slovenska Bistrica.

Podroben seznam poslovalnic Mercatorja, kjer bo akcija »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« potekala, najdete s klikom na spodnjo povezavo.

Na našem Facebook profilu, najdete tudi filmček akcije, ki so ga za nas posneli mladi jeseniški hokejisti, ki so se akciji pridružili septembra: https://www.facebook.com/rdeci.slovenije/videos/1831706190239003/

Vabljeni, da se nam pridružite v kateri izmed Mercatorjevih poslovalnic in v predprazničnem času pomagate tistim, ki potrebujejo vašo pomoč.

 

Pripete datoteke

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Sporočilo za javnost

 

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

 

V soboto, 15. decembra 2018, bomo v sodelovanju z Mercatorjem ponovno organizirali akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Namenjena je zbiranju prehranskih, higienskih izdelkov in druge materialne pomoči, s katero bomo praznični čas polepšali socialno ogroženim posameznikom in družinam. Ti ljudje si zaradi nizkega socialnega statusa ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje, ali pa jim ta onemogoča kakovostno življenje ter s tem ogroža zdravje.

Izdelke bodo v Mercatorjevih poslovalnicah zbirali prostovoljci 30 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki, ki so potrebni pomoči in po izdelke pridejo v skladišča svojega območnega združenja. V tokratni akciji sodelujejo območna združenja Rdečega križa Slovenije: Radovljica, Sevnica, Cerknica, Domžale, Škofja Loka, Gornja Radgona, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Zagorje ob Savi, Kočevje, Koper, Ljutomer, Logatec, Zgornje savinjske doline,  Novo mesto, Radlje ob Dravi, Mežiške doline, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Litija, Hrastnik, Lenart, Postojna – Pivka, Ptuj in Slovenska Bistrica.

Z akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« udejanjamo naše humanitarno načelo in širimo ter krepimo solidarnost in medsebojno pomoč med ljudmi v naši državi. Vsak lahko pomaga po svojih močeh in pomaga lajšati stisko najbolj ranljivih posameznikov in družin.

Vabljeni, da se nam pridružite v kateri izmed Mercatorjevih poslovalnic in v predprazničnem času pomagate tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. 

Pošiljamo vam tudi povezavo do filmčka, ki prikazuje akcijo in je bil posnet septembra 2018 na Jesenicah. Najdete ga na našem Facebook profilu: https://www.facebook.com/rdeci.slovenije/videos/1831706190239003/

 

Rdeči križ Slovenije

Danes poteka akcija Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Danes v sodelovanju z Mercatorjem organiziramo akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Ta akcija je v letošnjem letu že 4. po vrsti, ponosni smo, da smo uspešno izvedli že 3 akcije v tem sklopu in tako pomagali mnogim, ki živijo v pomanjkanju. V njej zbiranmo prehranske, higienske izdelke in drugo materialno pomoč, s katero želimo praznični čas polepšati socialno ogroženim posameznikom in družinam. Ti ljudje si zaradi nizkega socialnega statusa ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje, ali pa jim ta onemogoča kakovostno življenje ter s tem ogroža zdravje.

Izdelke Mercatorjevih poslovalnicah danes zbirajo prostovoljci 30 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki, ki so potrebni pomoči in po izdelke pridejo v skladišča svojega območnega združenja. V tokratni akciji sodelujejo območna združenja Rdečega križa Slovenije: Radovljica, Sevnica, Cerknica, Domžale, Škofja Loka, Gornja Radgona, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Zagorje ob Savi, Kočevje, Koper, Ljutomer, Logatec, Zgornje savinjske doline,  Novo mesto, Radlje ob Dravi, Mežiške doline, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Litija, Hrastnik, Lenart, Postojna – Pivka,  Ptuj in Slovenska Bistrica.

 

Vabljeni, da se nam pridružite v kateri izmed Mercatorjevih poslovalnic in v predprazničnem času pomagate tistim, ki potrebujejo vašo pomoč. Podroben seznam poslovalnic Mercatorja, kjer bo akcija »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«

Akcija Zbiramo hrano, Lahko prispevaš? v polnem teku

prostovoljci RKS vas pričakujejo v različnih krajih po Sloveniji

Danes poteka akcija Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?, ki je v letošnjem letu že četrta po vrsti.

Prostovoljci 30 območnih združenj pridno zbirajo prehranske in higienske izdelke v različnih poslovalnicah Mercatorja po vsej Sloveniji. V akciji sodelujejo naslednja območna združenja: Radovljica, Sevnica, Cerknica, Domžale, Škofja Loka, Gornja Radgona, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Zagorje ob Savi, Kočevje, Koper, Ljutomer, Logatec, Zgornje savinjske doline,  Novo mesto, Radlje ob Dravi, Mežiške doline, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Litija, Hrastnik, Lenart, Postojna – Pivka,  Ptuj in Slovenska Bistrica.

Vsi prostovoljci so aktivni, zadovoljni smo z obiskom naših stojnic, kjer smo zbrali že veliko materialne pomoči. Verjamemo, da bo številnim prav vaša pomoč polepšala praznične dni. 

Na fotografijah so utrinki akcije iz Tržiča, Kočevja, Sevnice, Hrastnika, Zreč in Cerknice. 

Uspešen potek akcije

zbiranje hrane in higienskih pripomočkov še poteka

Prostovoljci nekaterih RKS - OZ vas še vedno pričakujejo v Mercatorjevih poslovalnicah po različnih krajih. Nekateri so z akcijo že zaključili in so izjemno zadovoljni. V predprazničnem času številni darujete izdelke in s tem pomagate tistim, ki si zaradi nizkih dohodkov ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje. 

Objavljamo utrinke akcije iz Kopra, Slovenskih Konjic, Radovljice, Trbovelj, Bleda in Postojne.

Zbiranje pomoči v popoldanskem času

Zbiranje hrane in higienskih pripomočkov se nadaljuje tudi v popoldanskem času, s popoldanskimi ekipami prostovoljcev RKS - OZ. V košarah je veliko testenin, konzervirane hrane, olj, moke, piškotov, higienskih izdelkov pa tudi otroške hrane in pijače.

Utrinki na fotografijah so iz Radelj ob Dravi, Zagorja ob Savi in Litije.

Iskrena hvala vsem sodelujočim

Zbiramo hrano, Lahko prispevaš?

Do konca smo, sodelovanju z Mercatorjem, uspešno pripeljali še četrto akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Zbrali smo ogromno količino prehranskih izdelkov, med katerimi je veliko testenin, riža, pakiranih omak, konzervirane hrane, piškotov, olj, otroške hrane in pijače. Ne manjkajo tudi toaletni pripomočki in plenice. Zbrano materialno pomoč bomo razdelilii socialno ogroženim posameznikom in družinam, ki si zaradi nizkega socialnega statusa ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje in bi sicer praznike preživeli v pomanjkanju.

Izdelke so zbirali prostovoljci 30 območnih združenj Rdečega križa Slovenije: Radovljica, Sevnica, Cerknica, Domžale, Škofja Loka, Gornja Radgona, Idrija, Izola, Jesenice, Kamnik, Zagorje ob Savi, Kočevje, Koper, Ljutomer, Logatec, Zgornje savinjske doline,  Novo mesto, Radlje ob Dravi, Mežiške doline, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Tržič, Vrhnika, Litija, Hrastnik, Lenart, Postojna – Pivka,  Ptuj in Slovenska Bistrica.

Hvaležni smo vsem vam - prostovoljcem, ki ste žrtvovali svoj čas, dobro voljo in energijo ter zbirali pomoč v prodajalnah. Hvala zaposlenim v RKS - OZ, ki ste akcijo pomagali koordinirati. Hvala Mercatorju, ki nam je ponovno odstopil prostor, košare in poskrbel za promocijski material ter s tem podprl akcijo. Nenazadnje hvala vsem vam - donatorjem, ki ste pomagali in darovali izdelke, verjamemo, da boste v dar dobili zadovoljstvo in hvaležnost vseh prejemnikov pomoči. 

Zadovoljni smo s tako številčno izvedbo akcije v okviru RKS - OZ in trdno verjamemo, da bo akcija uspešna tudi v 2019, saj izraža solidarnost, skrb in medsebojno pomoč. 

Zadovoljni s potekom včerajšnje akcije

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Včerajšnja akcija "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?" je bila zelo uspešna. Prostovoljci 30 RKS - OZ so zbrali številne izdelke, za katere smo prepričani, da bodo praznični čas polepšali številnim socialno ogroženim uporabnikom. 

Nekatera RKS - OZ so izdelke danes že prepeljala v prostore, od koder jih bodo razdelili med socialno ogrožene uporabnike.  

Utrinki na fotografijah so iz Zreč, od koder so nam javili, da so nadvse zadovoljni s potekom akcije. Pridružili so se jim tudi mladi, ki so v akcijo vnesli dodatni optimizem in dobro voljo ter so dokaz, da se prostovoljstvo in solidarnost širita na vse generacije. 

Jutri dopoldan bodo naredili nekaj paketov, jih odpeljali posameznikom, v torek pa še preostalo.

Uspešnost akcije v Idriji

Zbiramo hrano, Lahko prispevaš?

V sobotni akciji so prostovoljci RKS - OZ Idrija s pomočjo donatorjev, ki o obiskali stojnico v Hipermarketu Postojna, zbrali 157, kg hrane in higienskih pripomočkov.

Daruj srčno za srečno 2019

v podporo slovenskemu krvodajalstvu

V podporo krvodajalstvu iz prazničnih voščil umikamo črke, ki predstavljajo krvne skupine A, B, AB, in 0. 

Pridružite se srčni akciji tudi vi in s spletno aplikacijo Daruj srčno ustvarite personalizirano e-čestitko ter z njo ob iztekajočem se letu navdihnite svoje bližnje, prijatelje in znance. Skupaj podarimo najlepše darilo – upanje prejemnikom darovane kri, da bo v 2019 črk A, B, AB in 0 vedno dovolj in nikoli premalo.

Več na: www.daruj-kri.si/darujsrcno2019

Naložba v migrantske otroke in njihovo prihodnost

sporočilo RCEU

Bruselj, 18. December 2018 – Na Mednarodni dan migrantov pisarna Rdečega križa pri Evropski uniji spodbuja EU in njene države članice, da zagotovijo učinkovito zaščito migrantskih otrok in poskrbijo za orodja potrebna za gradnjo pozitivne prihodnosti.

Globalno gledano, je število migrirajočih otrok, tako skupaj kakor tudi brez družin, občutno naraslo v zadnjem desetletju. Samo v Evropi je bilo v letu 2017 s strani otrok vloženih približno 200 000 prošenj za azil, kar znaša 30% vseh prošenj.[1] Kaj šele številni otroci, ki izginejo med svojim nevarnim in nasilnim potovanjem, kakor tudi ko že pridejo do celine.

Sporočilo Evropske komisije o zaščiti otrok med migracijo je prineslo prepotrebne strateške smernice in konkretne ukrepe. Vendar, po letu in pol ostajamo globoko zaskrbljeni ob nenehnih pomanjkljivostih pri zaščiti otrok v mnogih državah članicah. »Otrokov največji interes je načelo, ki bi moralo biti v bistvu vseh odločitev in ukrepov, ki se nanašajo na azil migracije po Evropski uniji,« opominja Denis Haveaux, direktor pisarne Rdečega križa pri Evropski uniji.

Zaščita in skrb, ki so je migrantski otroci deležni ob svojem prihodu, je odločilna za njihovo splošno dobrobit in osebno rast. Nenehna neustreznost namestitvenih objektov za migrantske otroke po vsej Uniji je izjemno skrb vzbujajoča. Pogosto nimajo druge možnost, kakor da ostanejo v sprejemnih centrih brez otrokom prijaznih postopkov, storitev in prostorov. Države članice bi morale storiti več, da zagotovijo, da so njihovi sistemi za zaščito otrok bolj inkluzivni in naslavljajo potrebe vseh migrantskih otrok, ne glede na njihov pravni status. Nedokumentirani migrantski otroki so posebej ranljivi, saj jim je redno preprečen dostop do osnovnih storitev, kot so izobraževanje in zdravstvo. Takšno neupoštevanje njihovih osnovnih pravic ne sme biti tolerirano. Migrantski otroci morajo predvsem biti tretirani kot otroci.

Žal, zadrževanje migracij je v porastu znotraj EU, in tudi migrantski otroci tukaj niso izključeni. Čeprav to nikoli ni v otrokovem največjem interesu, nekatere evropske države nadaljujejo s pridržanjem migrantskih otrok, najsi bodo sami ali z družinami. Zadrževanje ima za posledico fizično, čustveno in intelektualno prikrajšanje, s čemer se težko spopadajo še najbolj trdoživi odrasli. Posledice za otroke so najverjetneje še veliko hujše: »Študije kažejo, da je je otrokov kognitivni razvoj tudi po kratkem obdobju zadržanja, kakor tudi fizična in psihološka dobrobit na dolgi rok resno ogrožena«, opozarja g. Haveaux. »Bistveno je, da EU voditelji razvijejo in uporabijo alternative zadržanju, kot so rešitve, ki temeljijo na družini in skupnosti«, še doda.

Družinsko življenje je pogosto ključno za otroke, saj prinaša stabilnost in občutek varnosti. Ločitev od družine lahko ima resen vpliv na otroke in njihove družine, saj lahko negotovost glede usode njihovih ljubljenih ter dolga ločenost vodi do akutnega stresa, motenj spanja in depresije.

Kljub vsemu so države članice v zadnjih letih izvajale ukrepe, ki omejujejo pravice do združitve razdruženih družinski članov. Na primer, država zakonodaja, ki ustvarja nove prepreke z vpeljevanjem čakalnih dob ali vsesplošna ukinitev pravice do družinske enotnosti za določene skupine. Skrb vzbujajoče je, da morajo v nekaterih državah mladoletniki brez spremstva, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita zdaj čakati mesece, če ne leta, preden lahko zaprosijo za združitev z družino. Prikrajšanje otrok do njihove pravice do družinskega življenja samo vpliva na nastanek še več trpljenja in zavira njihovo zmožnost integracije.

Izkušnje otrok vplivajo na razvoj orodij, na katera so bodo zanašali kasneje v odraslem življenju. Trdna mreža za čustveno podporo je ključna za gradnjo najpomembnejših socialnih veščin in premikom k neodvisnosti – kar je vedno še veliko težje v trenutnem kontekstu rastoče sovražnosti do migrantov. »Za voljo teh otrok in njihovih prihodnosti, je potrebno več investirati politično, družbeno in ekonomsko za ustvarjenje okolja, kjer lahko vsi otroci, tudi migrantski, rastejo«, zaključi g. Haveaux.

Dobrodelni božični sejem v ankaranski šoli

V ankaranski šoli je danes potekal dobrodelni božični sejem Daj-dam v organizaciji krožka RK omenjene šole.

Učenci so izmenjali božične novoletne izdelke in okraske ter prelepe voščilnice, za higienske pripomočke in zvezke. Pomoč je namenjena ljudem v stiski, med katerimi so seveda tudi sovrstniki otrok, ki so sodelovali. Bilo je ganljivo in prisrčno saj so se učenci v velikem številu odzvali na akcijo.

Tako se njihove vezi utrjujejo, sodelovanje krepi in prepričani so, da bodo marsikaterega izmed učencev lahko čez čas srečali v vrstah krvodajalcev, bolničarjev.

Vodstvo šole vzpodbuja k dobrodelnosti in k solidarnosti, mentorici pa je v kratkem času uspelo organizirati skupino otrok, ki z vsem žarom in predanostjo stopa na pot prostovoljstva in dobrih del.

Krvodajalska akcija v Žužemberku

V RKS - OZ so dočakali še zadnjo letošnjo terensko krvodajalsko akcijo OZRK Novo mesto. Skupaj v sodelovanju z ZTM iz Ljubljane, so jo pripravili v OŠ Žužemberk. Povabilu na današnjo akcijo se je odzvalo zelo lepo število krvodajalcev, saj jih je prišlo kar 69, od tega se jih je 15 odločilo kri darovati prvič. Le-ti so prišli na povabilo sodelavcev, nekateri so novico prebrali na Facebook strani oz. so poslušali predavanje o krvodajalstvu, ki so ga izvedli pred kratkim na Šolskem centru Novo mesto.

Vseh krvodajalcev so iskreno veseli, ker se ravno v tem času beleži porast raznih viroz in prehladov, tako da število tistih, ki darujejo, lahko upade, prav tako pa so pred nami praznični dnevi, ki sovpadajo z odvzemnimi dnevi na transfuzijski službi.

Poskrbeli so za dobro počutje krvodajalcev, pri pogostitvi so nam prijazno priskočile na pomoč prostovoljke KORK in kuharice na šoli.

Krvodajalcem se najlepše zahvaljujejo za odziv, prav tako tudi tistim, ki so pomagali širiti vabila po družbenih omrežjih ali kako drugače, hvala zaposlenim na šoli za gostoljubje, v letu 2019 pa želijo vsem skupaj vse dobro.

Podprite akcijo Daruj kri in darujte srčno

Sporočilo za medije

V podporo krvodajalski pobudi Daruj kri iz prazničnih voščil umikamo črke, ki predstavljajo krvne skupine A, 0, B in AB. Pridružite se srčni akciji za srečno 2019 tudi vi in s spletno aplikacijo ustvarite personalizirano e-čestitko na www.daruj-kri.si/darujsrcno2019!

Redno ozaveščanje o krvodajalstvu je izjemno pomembno. Daruj kri je vseslovenska krvodajalska iniciativa, ki že osmo leto zapored s sodobnimi pristopi uspešno obvešča o pomembnosti krvodajalstva ter spodbuja ljudi, da postanejo in ostanejo redni krvodajalci. Na pobudo družbe Petrol poteka v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (ZTM) in Rdečim križem Slovenije. Rezultati akcije so nad pričakovanji, saj je v osmih letih tudi akcija pripomogla k pridobitvi več kot 83.000 novih krvodajalcev. Tudi zaradi tega imamo v Sloveniji zadostne količine krvi in do 100.000 krvodajalcev, ki se prijavijo na odvzem krvi.

Ob iztekajočem se letu 2018 se nosilci akcije Daruj kri iskreno zahvaljujejo vsem predanim krvodajalcem, ki s svojim darilom omogočajo, da življenja mnogih, tako kot leta, tečejo dalje.

Naj praznične trenutke spremlja misel, da je kri, ki rešuje življenja, lahko najlepše in najbolj srčno darilo. Podprite akcijo tudi vi in v podporo krvodajalstvu s spletno aplikacijo Daruj srčno na www.daruj-kri.si/darujsrcno2019, ustvarite personalizirano novoletno e-čestitko z osebnim sporočilom, v katerem aplikacija zamenja črke, ki predstavljajo krvne skupine A, B, 0 in AB, ter jih nadomesti s praznimi polji.

Svoje srčno voščilo delite s svojimi bližnjimi, prijatelji in znanci ter jih navdihnite, da tudi oni podarijo najlepše darilo - upanje prejemnikom darovane krvi, da bo v letu 2019 krvi vseh krvnih skupin vedno dovolj in nikoli premalo.

Vnaprej hvala, da boste delili sporočilo in pomagali zagotoviti v vsakem trenutku dovolj varne krvi. Hvala!

Alojz Kovačič je novi predsednik Rdečega križa Slovenije

V četrtek, 20. decembra 2018, so se na zboru članov Rdečega križa Slovenije zbrali pooblaščeni zastopniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu. Razpravljali so o letnem programu dela RKS in finančnem načrtu za leto 2019, letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami, na nadomestnih volitvah pa so za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za podpredsednico Belindo Ladiha. Cvetko Tomin pa so imenovali za novo generalno sekretarko RKS.

Sejo zbora članov je pričela podpredsednica in zastopnica RKS Irena Nečemer, zbrane je pozdravil Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v delovno predsedstvo so bile izvoljene predsednice Območnih združenj RKS Radovljica Anica Svetina, Zagorje ob Savi Metka Podpečan in Gornja Radgona Silva Vračko.

Po razpravi so sprejeli letni program dela, poimenovan Zaveza javnosti, ki predstavlja zavezo državljanom, da si bodo zaposleni in prostovoljci v Rdečem križu Slovenije tudi v letu 2019 prizadevali izvesti zastavljene naloge in s tem doseči zastavljene cilje. Izvedba nekaterih nalog zahteva dalj časa, zato so ponekje določene prioritete oz. tiste aktivnosti, katerih izvedba je nujna in ne sme biti odložena. Zaveza javnosti 2019 vsebuje razčlenitev stalnih nalog, pri tem pa Rdeči križ Slovenije upošteva vizijo krovne organizacije – Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki stremi k nenehnemu navdihovanju, vzpodbujanju in omogočanju vseh oblik humanitarnih aktivnostih, katerih namen je preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter s tem vzpostavljanje in spodbujanje človeškega dostojanstva ter miru v svetu. 

"Zahteve so izredno velike, pričakovanja še večja, možnosti pa so, kakršne so. Z novo podpredsednico bova naredila vse za dober začetek leta 2019," je ob izvolitvi dejal Kovačič in dodal še, da je Rdeči križ Slovenije zelo izpostavljen.

 


 

 

Alojz Kovačič, predsednik RKS

Alojz Kovačič, predsednik RKS

Belinda Ladiha, podpredsednica RKS

Belinda Ladiha, podpredsednica RKS

Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS

Cvetka Tomin, generalna sekretarka RKS

Delovno predsedstvo: Anica Svetina, predsednica RKS-OZ Radovljica Una srediniI, Metka Podpečan, predsednica RKS-OZ Zagorje ob Savi (levo), Silva Vračko, predsednica RKS-OZ Gornja Radgona (desno)

Delovno predsedstvo: Anica Svetina, predsednica RKS-OZ Radovljica Una srediniI, Metka Podpečan, predsednica RKS-OZ Zagorje ob Savi (levo), Silva Vračko, predsednica RKS-OZ Gornja Radgona (desno)

Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje

Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje

Nevenka Lekše, predsednica RKS-OZ Ljubljana je predstavila

Nevenka Lekše, predsednica RKS-OZ Ljubljana je predstavila

Pooblaščeni zastopniki in zastopnice območnih združenj Rdečega križa na zboru članov

Pooblaščeni zastopniki in zastopnice območnih združenj Rdečega križa na zboru članov

Valentina Hvala predstavlja finančni načrt za 2019

Valentina Hvala predstavlja finančni načrt za 2019

Rdeči križ Slovenije z novim vodstvom in programom dela za 2019

V četrtek, 20. decembra 2019, so  na zboru članov Rdečega križa Slovenije pooblaščeni zastopniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu razpravljali  o letnem programu dela RKS in finančnem načrtu za leto 2019, letnem načrtu razpolaganja z nepremičninami, na nadomestnih volitvah pa so za novega predsednika izvolili Alojza Kovačiča, za podpredsednico Belindo Ladiha. Cvetko Tomin pa so imenovali za novo generalno sekretarko RKS.

Sejo zbora članov je pričela podpredsednica in zastopnica RKS Irena Nečemer, zbrane je pozdravil Stanislav Lotrič, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, v delovno predsedstvo so bile izvoljene predsednice Območnih združenj RKS Radovljica Anica Svetina, Zagorje ob Savi Metka Podpečan in Gornja Radgona Silva Vračko.

Sprejeli so letni program dela, poimenovan Zaveza javnosti, ki predstavlja zavezo državljanom, da si bodo zaposleni in prostovoljci v Rdečem križu Slovenije tudi v letu 2019 prizadevali izvesti zastavljene naloge in s tem doseči zastavljene cilje. Izvedba nekaterih nalog zahteva dalj časa, zato so določene prioritete oz. tiste aktivnosti, katerih izvedba je nujna in ne sme biti odložena. Zaveza javnosti 2019 vsebuje razčlenitev stalnih nalog, predvsem uspešno in učinkovito izvajanje javnih pooblastil. Rdeči križ Slovenije pri tem upošteva vizijo krovne organizacije – Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki stremi k nenehnemu navdihovanju, vzpodbujanju in omogočanju vseh oblik humanitarnih aktivnostih, katerih namen je preprečevanje in lajšanje človeškega trpljenja ter s tem vzpostavljanje in spodbujanje človeškega dostojanstva ter miru v svetu. Ker se mladi  zaradi drugačnih navad in življenjskega stila še vedno nekoliko manj odločajo za prostovoljstvo,  je ena glavnih nalog k udeležbi v humanitarnih akcijah spodbuditi čim več mladih, od predšolskih otrok, osnovnošolcev do srednješolcev in študentov.

"Zahteve so izredno velike, pričakovanja še večja, možnosti pa so, kakršne so. Z novo podpredsednico bova naredila vse za dober začetek leta 2019," je ob izvolitvi dejal Kovačič in dodal še, da je Rdeči križ Slovenije v humanitarnih zadevah vedno zelo izpostavljen.

Alojz Kovačič je univ. dipl organizator dela, svojo delovno pot je začel kot predmetni učitelj v OŠ Maksa Durjava Maribor, od 1976 do 1999 leta je zaposlen v Oddelku za obrambne  zadeve Maribor, deloval kot strokovni delavec in kasneje postal sekretar MSS Maribor, bil načelnik Oddelka za obrambne zadeve MO Maribor, bil glavni tajnik Mestne uprave Maribor in bil 3 leta  direktor sejemskega podjetja Sejmar. Od 1999 je bil zapisan RK – 4 mandate je bil sekretar OZ RK Maribor, po upokojitvi 15.4.2015 pa je bil izvoljen za predsednika RKS – OZ Maribor do 20.10.2016. V tem obdobju je bil 3 mandate član GO RKS, član  različnih komisij in dva mandata predsednik komisije, je tudi član Sveta FIHO in zastopa interes RKS.

Novoizvoljena podpredsednica Belinda Ladiha je od leta 2013 članica in predsednica Območnega združenja Rdečega križa Slovenije v Hrastniku. Pedagoginja po izobrazbi je za svoje uspešno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter tudi za delo na kulturnem in turističnem področju prejela več priznanj, med drugim bronasto občinsko priznanje za dosežke na izobraževalnem področju. S svojo predanostjo poslanstvu Rdečega križa in sočutnostjo za soljudi pomembno utrjuje prepoznavnost Rdečega križa Slovenije in uveljavlja njegov ugled.

Cvetka Tomin je diplomirana obramboslovka, ki je med izvajanjem humanitarne pomoči tesno sodelovala z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca in mnogimi nacionalnimi društvi Rdečega križa v Jugovzhodni Evropi. Kot izvedenka za krepitev zmogljivosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje v mednarodnih projektih za usposabljanje državnih vodstev v primeru ukrepanja ob nesrečah. Po imenovanju je povedala, da bo skupaj s sodelavci poiskala najprimernejše načine za izvedbo nalog iz sprejetega programa dela.

Pooblaščeni zastopniki in zastopnice RKS-OZ na zboru članov RKS

Pooblaščeni zastopniki in zastopnice RKS-OZ na zboru članov RKS

Voščilo

Srečno 2019

Ob zaključku letošnjega leta zadovoljno gledamo v leto, ki je za nami. Ponosni smo, da smo tudi v letu 2018 uspešno izvedli večino zastavljenih nalog in s tem pomagali velikemu številu ljudi.

Pri tem so nas vodila temeljna načela humanosti, nepristranskosti, nevtralnosti, neodvisnosti, prostovoljnosti, enotnosti in univerzalnosti. S svojimi aktivnostmi smo širili vrednote medsebojne pomoči in lajšanja človeškega trpljenja ne glede na narodnost, versko ali politično prepričanje in socialni status. Želimo si ohraniti zaupanje vseh, ne glede na politično, rasno, versko pripadnost ali ideološka nasprotja. Kot nacionalno društvo z javnimi pooblastili si bomo še naprej prizadevali za kakovostno izvajanje javnih pooblastil na področju prve pomoči, krvodajalstva, naravnih in drugih nesreč večjega obsega.

Trudili se bomo, da vsem, ki potrebujejo socialno pomoč, zagotovimo prehranske pakete z osnovnimi dobrinami, higienske pripomočke, oblačila in šolske potrebščine ali pa jim pomagamo z drugimi oblikami pomoči. Prav tako želimo mnogim otrokom in starostnikom iz socialno šibkih okolij omogočiti teden dni počitnic ob morju.

Ob tej priložnosti srečno novo leto voščimo našim prostovoljcem, ki so dokaz, da so v naši družbi humanitarne vrednote cenjene in spoštovane. Hvala donatorjem in financerjem, ki podpirate naše programe. Hvala tudi vsem zaposlenim v RKS - OZ, ki pomagate koordinirati in izvajati programe Rdečega križa Slovenije ter skrbite za to, da vse aktivnosti kakovostno potekajo. Ste nepogrešljivi, saj brez vas delovanje RKS ne bi bilo mogoče. 

Naj bo prihajajoče leto srčno, solidarno, humano, takšno, da bo blizu ljudem, polno topline in sočutja. Srečno 2019!

©2019 Rdeči križ Slovenije Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije