Sporočilo za javnost

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Rdeči križ Slovenije, v sodelovanju z Mercatorjem, v soboto, 8. septembra 2018, ponovno organizira akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?«. Gre za humanitarno akcijo, ki je namenjena zbiranju prehranskih, higienskih izdelkov in druge materialne pomoči za socialno ogrožene posameznike ali družine. Ti ljudje si zaradi nizkega socialnega statusa ne morejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje, ali pa jim ta onemogoča kakovostno življenje ter s tem ogroža zdravje.

 

Izdelke v Mercatorjevih poslovalnicah zbirajo  prostovoljci 23 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki, ki so potrebni pomoči in po izdelke pridejo v skladišča svojega območnega združenja. V septembrski akciji sodelujejo območna združenja Rdečega križa Slovenije: Ajdovščina, Celje, Cerknica, Gornja Radgona, Hrastnik, Koper, Kranj, Krško, Lenart, Lendava, Litija, Logatec, Maribor, Novo mesto, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Trbovlje, Vrhnika in Zagorje.

Po akciji bomo zbrano hrano in higienske pripomočke odpeljali v humanitarne centre, od koder jih bomo razdelili med socialno ogrožene uporabnike. Hrano in higienske pripomočke tudi tam delijo predani prostovoljci območnih združenj Rdečega križa Slovenije.

Z akcijo »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« udejanjamo naše humanitarno načelo in širimo ter krepimo solidarnost in medsebojno pomoč med ljudmi v naši državi. Vsak lahko pomaga po svojih močeh in pomaga lajšati stisko najbolj ranljivih posameznikov in družin.

Vabljeni, da se nam pridružite v kateri izmed Mercatorjevih poslovalnic, kjer vas bodo pričakali naši prostovoljci. Podroben seznam poslovalnic Mercatorja, kjer bo akcija »Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?« potekala, najdete spodaj.

 

Rdeči križ Slovenije

Pripete datoteke

Varno na pot v šolo

Prvi september je prinesel tudi prvi šolski dan.

Številni otroci so prav danes postali prvošolčki. Varno jih je na pot v šolo v Metliki, skupaj s sekretarko RKS - OZ Metlika in s policisti pospremila tudi generalna sekretarka RKS, Renata Brunskole.

Poslanica ob svetovnem dnevu prve pomoči

Prva pomoč ob prometni nesreči

8. september 2018

Svetovni dan prve pomoči

Poslanica ob svetovnem dnevu prve pomoči

PRVA POMOČ OB PROMETNI NESREČI

Svetovni dan prve pomoči je dan, ki ga že tradicionalno obeležujemo v Sloveniji skupaj z več kot 100 državami po svetu.  Prvič so ta dan obeležili leta 2000 na pobudo 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa.  Pobuda je bila zelo dobro sprejeta. Že v nekaj letih je pobuda dobila svetovno dimenzijo. Svetovna družba se namreč vse bolj zaveda  pomena in  nenadomestljivosti pomoči človeka človeku. Nudenje prve pomoči pomoči potrebnim je zagotovo najplemenitejše humano dejanje, ki si zasluži vsesplošno pozornost, ozaveščanje, motiviranje in podporo .

Tema letošnjega Svetovnega dneva prve pomoči je PRVA POMOČ OB PROMETNI NESREČI. Zaradi telesnih poškod, ki so nastale zaradi prometnih nesreč, po svetu umre kar 1,25 milijona ljudi letno, kar je več kot polovica prebivalcev Slovenije.  Zaradi številnih intenzivnih preventivnih akcij in ukrepov ter povečanja prometne varnosti se v Sloveniji  število žrtev prometnih nesreč postopoma zmanjšuje, še vedno pa jih je vsako leto več kot 100. V zadnjih 20 letih je v prometu pri nas ugasnilo 4.045 življenj.

Po številu smrtnih žrtev so prometne nesreče deveti najpogostejši vzrok smrti. Študija Svetovne zdravstvene organizacije je pokazala, da bo brez ustreznega ukrepanja do leta 2030 sedmi najpogostejši vzrok smrti.

Po celi državi, Evropi in svetu potekajo številni projekti in aktivnosti za znižanje števila smrtnih žrtev v prometu. Cilj prizadevanj je nič smrtnih žrtev na cestah, žal zaenkrat še zelo oddaljen.

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca si prizadeva, da bi s preventivno dejavnostjo vplivala na zmanjšanje števila prometnih nesreč in posledično smrtnih žrtev le teh; hkrati pa stremi k opolnomočenju posameznikov za nudenje prve pomoči v prometnih nesrečah.

Številne raziskave so pokazale, da hitra prva pomoč pozitivno vpliva na preživetje ponesrečenih, zmanjša število in trajanje hospitalizacij, ter pomembno prispeva k učinkovitejšemu zdravljenju, boljšemu okrevanju in večji kakovosti življenja po zaključenem okrevanju.

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je ob tej priložnosti pripravila vprašalnike in ostalo gradivo, ki posameznika spodbuja k razmišljanju in preventivnim dejanjem za vsakodnevno uporabo.  Predvideno je anketiranje učencev v šolah, kandidatov za šoferski izpit pred tečajem prve pomoči in udeležencem na javnih dogodkih. Anketiranje bo potekalo od 8. do 21. septembra 2018. Vprašalniki  so univerzalni zato nam bodo rezultati pokazali primerjalno sliko stanja zavedanja in osveščenosti po celem svetu.

V okviru letošnjega svetovnega dneva prve pomoči so se prostovoljci v dveh območnih združenjih RKS pridružili opozarjanju osnovnošolcev na nevarnosti na poti v šolo, na številnih stojnicah po Sloveniji po bodo RKS-OZ prikazovala temeljne postopke oživljanja z uporabo AED ter ozaveščanjem mimoidočih o pomenu nudenja prve pomoči v primeru prometne nesreče.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki svoj prosti čas in znanje posvečajo reševanju življenj.

Tretja faza delitve hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim

V septembru smo pričeli sprejemati hrano iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim v tri logistične centre. Hrano smo prejeli v Centralnem logističnem centru RKS Ljubljana Dovjež, Logističnem centru OZ Maribor in Logističnem centru OZ Postojna.

 

Hrano je zagotovilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in sicer na osnovi Operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014-2020.

 

Do 30. septembra 2018 bomo tako prejeli več kot 850 ton hrane, in sicer:

-       101.200 kg testenin,

-        86.543  kg moke,

-        109.590 l olja,

-        64.648 kg riža,

-        365.543 l UVT mleka,

-        149.448 kos konzerviranega fižola in

-        159.230 kos konzerviranih pelatov.

 

Celotna količina hrane bo, do 15. oktobra 2018, distribuirana na vsa območna združenja Rdečega križa (56), le ta pa jo bodo, v sodelovanju s krajevnimi odbori Rdečega križa in predanimi prostovoljci, namenila za oskrbo socialno ogroženih posameznikov in družin, ki živijo v Sloveniji.

V letošnjem letu je RKS v okviru treh dobav iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim prejel 2.118,8 ton hrane za oskrbo potrebnih pomoči.

Fotografiji sta bili posneti v LC OZ Maribor.

Ponovno zbiramo hrano in higienske pripomočke

Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?

Skupaj z Mercatorjem v soboto, 8. septembra 2018, letos že tretjič organiziramo akcijo “Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?”.

Akcija je namenjena zbiranju materialne pomoči za socialno ogrožene uporabnike. Med uporabniki, ki se na RKS obračajo po pomoč, je veliko starejših in družin z otroci, ki tvegajo revščino in socialno izključenost.

Izdelke v Mercatorjevih poslovalnicah zbirajo prostovoljci RKS-OZ, saj je akcija lokalno obarvana. Pomoč namreč prejmejo tisti posamezniki in družine, ki po izdelke pridejo v delilni center svojega območnega združenja.

V septembrski akciji sodelujejo območna združenja: Maribor, Litija, Hrastnik, Kranj, Zagorje, Gornja Radgona, Sevnica, Trbovlje, Šentjur pri Celju, Celje, Krško, Vrhnika, Radovljica, Novo mesto, Logatec, Koper, Radlje, Slovenske konjice, Ajdovščina, Ptuj, Cerknica, Lendava in Lenart.

V akciji se prepletajo prostovoljnost, solidarnost in humanost.
Vsak izmed nas lahko pomaga po svojih močeh ter tako pomaga lajšati stisko tistih, ki si zaradi nizkih dohodkov ne morejo privoščiti dobrin, ki bi jim omogočala kakovostno življenje.

 

Seznam poslovalnic Mercatorja, v katerih bomo zbirali hrano, si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo.

Pripete datoteke

Najdete nas na Žogariji 2018

Pred kratkim smo postali partner mednarodnega projekta »Žogarija«, ki deluje v devetih evropskih državah, in sicer v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Avstriji, Italiji, Madžarski, Hrvaški, Srbiji, Črni Gori in Makedoniji.

Zaključni dogodek bo potekal v petek, 7. septembra 2018, ob 8. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam bomo imeli svoj kotiček, kjer bomo prikazovali aktivnosti prve pomoči. Dogodek je namenjen osnovnošolcem, zato bodo aktivnosti prve pomoči prikazovali mladi iz osnovnošolskih ekip PP.

Žogarija je mednarodni projekt, ki že 13. leto uteleša eno naših najpomembnejših prepričanj – da nogomet in šport na splošno lahko izboljšata kakovost življenja mladih, jim vcepi vrednote kot so solidarnost, poštenost, odgovornost in spodbudi spremembe med njimi samimi, v šoli, enako tudi v lokalnih skupnostih in širše. Veseli smo, da smo z letom 2018 tudi mi postali partner tega projekta in verjamemo, da bo sodelovanje prineslo pomembno in potrebno znanje o prvi pomoči med osnovnošolci.

Najdete nas v petek, 7. septembra 2018, od 8. do 13. ure na Kongresnem trgu v Ljubljani.

 

Obisk delegacije Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca

Obiskala nas je delegacija Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca za Evropo (IFRC), ki bo v Sloveniji od torka, 4. septembra 2018 do četrtka, 6. septembra 2018. Obiskala sta nas dr. Simon Missiri, direktor Urada Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za Evropo in ga. Seija Tyrninoksa, področna vodja Urada Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) za Srednjo in JV Evropo. Dopoldan sta se že sestala z zakonitima zastopnikoma RKS, go. Ireno Nečemer in g. Alojzem Kovačičem, generalno sekretarko RKS, go. Renato Brunskole ter s sodelavci iz strokovne službe.

Dr. Missiri je povedal, da RKS opravlja pomembno delo na tem področju, soočen pa je tudi s številnimi izzivi, ki so značilni za čas in družbo v katerem živimo. Za RKS je pomembno, da ima dolgoročno vizijo in načrt dela ter da v humanitarno delo vključi tudi mlade. Vse organizacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca se po Evropi soočajo s podobnimi izzivi in stiskami ljudi. Poudaril je tudi, da RKS ni običajna nevladna organizacija, saj je nosilec javnih pooblastil, ki mu jih je zaupala država.

Namen obiska predstavnikov IFRC-ja je seznanitev s trenutno problematično situacijo RKS zaradi izgubljenih tožb podizvajalcev, seznanitev z obveznostmi in možnimi negativnimi posledicami za RKS zaradi plačila najetega kredita, s katerim bo RKS plačal zahtevani znesek zaradi izgubljenih tožb podizvajalcev, ki so gradili Hotel Arija na Debelem rtiču in morebitne potrebne spremembe Statuta RKS.

Kasneje sta se dr. Missiri in ga. Tyrninoksa sestala s predstavnikom Uprave RS za zaščito in reševanje, prisotna pa bosta tudi na izredni seji GO RKS danes, v sredo, 5. septembra 2018.

Prepričani smo, da je obisk predstavnikov IFRC-ja pomemben in poseben dogodek za RKS, saj gre za deljenje pomembnih izkušenj in nasvetov. Z Mednarodno federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca redno in tesno sodelujemo, zato bo obisk dodatno okrepil sodelovanja v prihodnje.

9. MESTNA VAJA ekip prve pomoči Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Ljubljana in prvih posredovalcev MOL

Rdeči križ Slovenije Območno združenje Ljubljana na svetovni dan prve pomoči skupaj z Mestno občino Ljubljana v sodelovanju z Gasilsko zvezo Ljubljana in Reševalno postaja Ljubljana, v soboto, 8. septembra 2018 organizira letos že 9. mestno vajo ekip prve pomoči in prvih posredovalcev. Vaja, ki bo letos potekala v Ljubljani, v Bizoviku, je namenjena nadgrajevanju in preverjanju znanja ekip prve pomoči in prvih posredovalcev. Prostovoljci, ki skozi vse leto aktivno pridobivajo znanje prve pomoči in ukrepanja v primeru nesreč, se na mestni vaji preizkusijo na štirih različnih scenarijev zaigranih nesreč. Na vaji urijo pravilen pristop na kraj nesreče in oskrbo poškodovanih, obolelih oseb. V okviru dogodka bo aktiviranih več kot 110 oseb.

Mestna vaja je le ena od številnih aktivnosti, s katerimi Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, izvaja na področju prve pomoči. Več o dogodkih v septembru: https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Novice/Aktivnosti_RKS-OZ_Ljubljana_v_septembru/


Kdaj: sobota, 8. septembra 2018 od 8. ure do 16.30 ure
Kje: Ljubljana – Bizovik
Več informacij: Špela Kenda, info@rdecikrizljubljana.si, 040 871 589 ali 01 62 07 291

Drugi dan obiska predstavnikov IFRC-ja

Tudi danes se nadaljuje obisk predstavnikov Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Urada za Evropo - dr. Missirija in ge. Tyrninokse. Danes, v četrtek, 6. septembra 2018, sta se predstavnika IFRC-ja sestala s predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve.

 

Dr. Missiri je sodeloval tudi na novinarski konferenci, ki smo jo, ob njegovem obisku, organizirali za medije. Dr. Missiriju smo želeli dati priložnost, da poda svojo izjavo za medije in tako izrazi svoje mnenje o delovanju in sodelovanju z RKS. Dr. Missiri je RKS-ju izrazil podporo. Tema novinarske konference je bila izvajanje našega humanitarnega poslanstva.

Za nas ima tovrstni obisk predstavnikov IFRC-ja velik in poseben pomen, saj sta nam dr. Missiri in ga. Tyrninoksa pomagala pri pogovorih s predstavniki Uprave za zaščito in reševanje in Ministrstva za zunanje zadeve.

                                                                                                                                                                                                  

 

Zbiranje hrane in higienskih pripomočkov na Jesenicah

RKS - OZ Jesenice je akcijo Zbiramo hrano. Lahko prispevaš? izvajalo že v soboto, 1. septembra 2018 in tako zbiralo prehranske izdelke in higienske pripomočke za socialno ogrožene posameznike in družine.

Pridružili so se jim tudi jeseniški hokejisti in skupaj z njimi pomagali pri zbiranju materialne pomoči.

V filmčku so strnili nekaj utrinkov o sami akciji. Vabljeni k ogledu!

Pripete datoteke

Vtisi z Žogarije 2018

Danes smo bili z vami na Kongresnem trgu v Ljubljani, na dogodku za osnovne šole Žogarija, kjer imamo svoj kotiček in prikazujemo ukrepe prve pomoči.

Otroci, ki so sodelovali na finalnem dogodku projekta, so si veselo in z zanimanjem ogledovali naš kotiček in pridobivali novo znanje.

Ponosni smo, da lahko tovrstno znanje, ki bi ga moral imeti vsak, širimo na mlade generacije. Verjamemo, da na ta način pomagamo preprečiti število smrtnih žrtev, ki nastanejo zato, ker posamezniki v dani situaciji ne nudijo prve pomoči poškodovancem.

 

Danes zbiramo hrano in higienske pripomočke

Zbiramo hrano, Lahko prispevaš?

Danes, v soboto, 8. septembra 2018, prostovoljci RKS-OZ ponovno zbirajo hrano in higienske pripomočke v akciji, ki jo letos že tretjič organiziramo skupaj z Mercatorjem - "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš". Akcijo zbirajo RKS-OZ: Maribor, Litija, Hrastnik, Kranj, Zagorje, Gornja Radgona, Sevnica, Trbovlje, Šentjur pri Celju, Celje, Krško, Vrhnika, Radovljica, Novo mesto, Logatec, Koper, Radlje, Slovenske konjice, Ajdovščina, Ptuj, Cerknica in Lenart.

Do sedaj smo skupaj z vašo pomočjo napolnili že kar nekaj vozičkov in košar. Ponosni smo, da nam pri zbiranju pomagajo vse generacije, tako starejši prostovoljci RKS, ki se zavedajo pomena altruizma in solidarnosti, kot mladi prostovoljci, ki hrano in higienske pripomočke zbirajo prvič, a prav tako zelo zavzeto in z željo po pomoči sovrstnikom ter družinam in posameznikom, ki živijo na robu družbe in doživljajo tako socialno kot materialno stisko. 

Z vašimi podarjenimi izdelki, dragi donatorji, stisko lajšamo številnim, ki si ne zmorejo privoščiti dobrin za osnovno preživetje. S tem jim pomembno izboljšamo kakovost vsakdana in polepšamo prihajajoči jesenski čas.

Izjemna hvala tudi Mercatorju, za posluh humanitarnim aktivnostim in podarjeni prostor, kjer zbiramo pomoč za uporabnike RKS.

Hvala vsem, ki ste sodelovali v današnji akciji "Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?"

Hvala donatorjem prehranskih in higienskih izdelkov, ki ste sodelovali v današnji akciji “Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?”. Hvala Mercatorju, ki je s svojim prostorom omogočil izvedbo akcije! Hvala vsem prostovoljcem, za nesebični trud in altruizem, brez vas ne bi šlo!

Najdete nas na 13. Otroškem bazarju

POPOLNO DRUŽINSKO DOŽIVETJE NA GOSPODARSKEM RAZSTAVIŠČU V LJUBLJANI!

- PRIHAJA ŽE 13. OTROŠKI BAZAR 

Od petka, 14. septembra 2018, do nedelje, 16. septembra 2018 bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal Otroški bazar. Na njem bomo sodelovali tudi mi, saj bomo tam imeli svojo stojnico. Na njej bomo predstavili pomen in vlogo krvodajalstva. Opravili boste lahko tudi meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi. 

Program

ZA DRUŽINE

Otroški bazar je popolno družinsko doživetje, ki vsako leto poskrbi za bogato sejemsko ponudbo otroških igrač, odejic, oblačil in copatkov, šolskih potrebščin, nakupe s sejemskimi popusti, brezplačne kreativne delavnice za najmlajše, številne športne aktivnosti, glasbene, plesne in gledališke nastope, pridobili pa boste tudi tisoč in en nasvet!

ZA OTROKE

Oder zabave in smeha vabi z igrano predstavo Maša in medved, kamišibajem, vragolijam čarodeja Tonija, zavrteli boste Dechatlonovo kolo sreče, si ogledali predstavitve juda, capoeire in številne pevske in plesne nastope, v soboto, 15. septembra pa bodo nastopili Nipke, Trkaj in Artifexi!

NOVOSTI!

Z malčki se boste lahko zabavali na velikem kotalkališču z vodenim programom v ritmih Soy Lune, v velikem planetariju boste lahko opazovali zvezde, se podali v kajakaške vode na zunanji ploščadi, spoznali kače, pajke in druge živali v vivariju in še veliko drugega!

BAZARKOVA KUHINJA S HOFER-JEM

Slastne grizljajčke boste skupaj z znanimi kuharji pripravljali v Bazarkovi kuhinji, kjer bomo otroci in starši kuhali s HOFER-jevimi Natur Aktiv izdelki! Mali in veliki gurmani vabljeni v dvorano A.

PROGRAM ZA NOSEČKE IN MLADE STARŠE

V okviru 5. Srečanja nosečnic in mladih staršev bodo potekala strokovna predavanja za lažjo pripravo na nosečnost, porod in otrokovo prvo leto. Za zamuditi pa ni niti intenzivne šole za starše skupaj s Porodnišnico Postojna in predavanja priljubljenega porodničarja dr. Aleksandra Merla!

IŠČEMO NAJBOLJŠO RIMO!

V okviru natečaja skupaj s priljubljenimi hiphoperji Trkajem, Nipkejem in Artifexi iščemo najboljše otroške rime! Najboljši bodo razglašeni na Odru zabave in smeha v soboto, 15. septembra (v času njihovega koncerta).

DOBRODELNA AKCIJA PODARI KNJIGICO

Prinesite dve knjigici na Otroški bazar! Na ta način boste eno knjigico podarili v dobrodelne namene, drugo pa boste lahko zamenjali s kakšno, ki je še niste prebrali. Knjigice, zbrane v okviru dobrodelne akcije, bomo skupaj s Helen Doron English podarili otrokom iz socialno šibkih družin prek Zveze prijateljev mladine Slovenije!

FAEEN

First Aid Education European Network

Od četrtka, 13. septembra 2018, do nedelje, 16. septembra 2018, bo v Portorožu, v hotelu Bernardin, potekal FAEEN. 

Gre za strokovno srečanje mednarodnih strokovnjakov prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca.


Od leta 2016 smo vključeni v mrežo First Aid Education European Network oziroma Evropsko mrežo za izobraževanje na področju prve pomoči (FAEEN), ki povezuje evropska nacionalna društva Rdečega križa in Rdečega polmeseca v skupno strokovno mrežo na področju izobraževanja iz prve pomoči za laično populacijo. 

FAEEN je dogodek zaprtega tipa, namenjen prijavljenim strokovnim delavcem iz evropskih nacionalnih društev, ki delajo na področju izobraževanja iz prve pomoči.

Razveselili 186 šolarjev

Da bi bil vstop v šolo tudi za socialno šibke prijetnejši, so na RKS - OZ Novo mesto tudi letos razdeljevali vrednostne bone in naročilnice za nakup šolskih potrebščin.

Učenci prve in druge triade so prejeli bon v višini 55 eur, učenci zadnje triade in dijaki pa bon v višini 70 eur. Vrednostne bone bodo lahko unovčili v Mladinski knjigi na Glavnem trgu do konca septembra.

Skupaj so pomoč razdelili 186 otrokom v vrednosti 11.610 EUR. 1700 EUR so dodali od 2. festivala velikonočne potice, ki jih organizirajo Terme Krka. Bone so prejeli otroci iz družin, ki so sicer prejemnice naše pomoči ter dijaki, ki prejemajo našo humanitarno pomoč – štipendijo. Nekaj učencev in dijakov pa so predlagale tudi osnovne oz. srednje šole.

Prihaja že 11. dobrodelni koncert RKS

To soboto prihaja že 11. dobrodelni koncert RKS, ki bo to soboto, 15. septembra 2018, ob 20. uri, v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Za nas bo nastopil Rok Ferengja z gosti in Big band okrestrom RTV Slovenija.

S koncertom bomo podprli nacionalni humanitarni akciji »Lepo je deliti«, v kateri zbiramo sredstva za prehranske pakete in »Peljimo jih na morje«, s katero otrokom in starostnikom iz socialno šibkih okolij omogočamo počitnice na morju.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. Neposredno bosta koncert prenašala Televizija Slovenija in Radio Slovenija, v kontaktnem centru NLB d.d. pa bo potekalo zbiranje sredstev preko telefona, kjer se nam bodo za dober namen pridružili znani Slovenci.

Koncert bo izvedel Rok Ferengja z gosti in Big band okrestrom RTV Slovenija.

Vstopnice lahko kupite na blagajni Cankarjevega doma. Cena je enotna: 15 EUR.

 

S klikom na spodnjo povezavo, si lahko ogledate tudi filmček "Lepo je deliti".

Pripete datoteke

V Portorožu se začenja FAEEN

Danes se v Portorožu pričenja FAEEN, strokovno srečanje mednarodnih strokovnjakov prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Udeleženci dogodka prihajajo iz Albanije, Armenije, Avstrije, Belorusije, Belgije, Cipra, Češke, Črne Gore, Danske, Estonije, Finske, Francije, Georgie, Kanade, Nemčije, Madžarske, Islandije, Irske, Italije, Litve, Malte, Monaka, Nizozemske, Norveške, Portugalske, Slovenije, Srbije, Švedske, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije.

V mrežo First Aid Education European Network oziroma Evropsko mrežo za izobraževanje na področju prve pomoči (FAEEN), smo vključeni od leta 2016. Ponosni smo, da smo organizatorji mednarodnega izobraževanja, ki gosti kar 53 udeležencev.

Otvoritvena slovesnost FAEEN-a

Udeležence je v uvodu nagovorila ga. Svetlana Tukach, ki je poudarila pomen tovrstnega dogodka za RKS. 

Udeležence je nato nagovorila in pozdravila generalna sekretarka RKS, ga. Renata Brunskole, ki se je zahvalila vsem udeležencem dogodka, vsem območnim združenjem RKS, sponzorjem, ge. Brigiti Jazbar, ge. Neli Skočaj in g. Željku Maliću za prispevek pri organizaciji dogodka. 

Vsem je izrekla tudi dobrodošlico v naši državi in zaželela prijetno bivanje na Slovenski obali, kjer je posijalo tudi sonce. Tovrstni dogodek ima za nas velik pomen, saj predstavlja izmenjavo pomembnih znanj na področju prve pomoči. 

V Sloveniji imamo Zakon o Rdečem križu, v katerem je prva pomoč na pomembnem mestu in predstavlja javno pooblastilo, med katerimi je prva pomoč na prvem mestu. Na drugem mestu je pripravljenost za ukrepanje v primeru naravnih nesreč, na tretjem krvodajalstvo ter na četrtem združevanje družinskih članov. Pred dvema letoma smo praznovali 150.-letnico obstoja, obenem pa smo najstarejša humanitarna organizacija na našem območju. 

Hvala tudi Steering committee-ju, ki je pomembno prispeval k FAEENU 2018. Uradno sta slovesnost otvorila ga. Renata Brunskole, generalna sekretarka RKS in g. Peter Meyer iz RK Norveške, član Steering Committee-ja.

Strokovna sodelavca RKS, ga. Neli Skočaj in g. Željko Malić, ki skrbita za organizacijo FAEEN-a, sta nato podala nekaj praktičnih informacij in napotkov za udeležence dogodka.

Nato so se nam predstavile vse skupine udeležencev, ki bodo sodelovale na srečanju in delavnicah. 

Pričel se je 13. Otroški bazar

RKS sodeluje s svojo stojnico

Danes, v petek, 14. septembra 2018, je svoja vrata, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, uradno odprl že 13. Otroški bazar - največja prireditev za družine. Na njem imamo svojo stojnico tudi mi, kjer prikazujemo temeljne postopke oživljanja, informiramo o krvodajalstvu, darovanju organov, prvi pomoči (temeljnih postopkih oživljanja), uporabi AED (avtomatskega defibrilatorja), določamo krvne skupine, merimo krvni tlak, določamo vrednosti holesterola in sladkorja v krvi. Pri tem nam pomagajo študenti medicine. 

Ponosni smo, da se je prvi dan na naši stojnici oglasilo veliko skupin šol in vrtcev pa tudi staršev z otroki. Vidimo pomemben prispevek, ki ga družbi in državi dajemo s tem, da najmlajše učimo temeljnih postopkov oživljanja in jim predstavimo pomen znanja prve pomoči. Treba je začeti z najmlajšimi, le tako, bomo zagotovili njihovo varnost in varnost vseh skozi celo življenje.

Na stojnici nas je obiskala tudi generalna sekretarka RKS, Renata Brunskole in si ogledala meritve krvnega sladkorja ter pozdravila vse obiskovalce naše stojnice, še posebej najmlajše.

Vabljeni, da nas obiščete tudi vi. Najdete nas v Hali B. Veseli bomo vašega obiska. 

2. dan FAEEN-a

Prva pomoč v šolah in FAEEN v prihodnosti

V Portorožu danes poteka 2. dan FAEEN-a, mednarodnega strokovnega srečanja strokovnjakov PP Rdečega križa in Rdečega Polmeseca. Danes je bila tema prva pomoč v šolah, o čemer je govorila Marit Röed Halvorsen. Predstavljene so bile ideje za izboljšanje prve pomoči v šolah in prihodnost mreže FAEEN. 

Udeleženci so podali tudi svoja občutja, mnenja in razpravljali o temah današnjega in včerajšnjega dne. 

Jutri boste lahko delili z nami

11. dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije

Lepo je deliti - Rok Ferengja z gosti in Big band orkestrom RTV Slovenija

 

JUTRI BOSTE LAHKO DELILI Z NAMI

 

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bo potekal že 11. tradicionalni dobrodelni koncert Rdečega križa Slovenije, "Lepo je deliti". Častni pokrovitelj dogodka bo predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.

 

Koncert boste lahko spremljali tudi v neposrednih prenosih na radiu in TV Slovenija. Za dober namen boste lahko med neposrednim prenosom prispevali s klicem na tel.: 080 11 75 ali na 1919 z SMS s ključnima besedama:

 

SKUPAJ, prispevate 1 evro,

 

SKUPAJ5, prispevate 5 evrov

 

Prispevate lahko tudi z nakazilom na račun:

 

SI56 0292 2001 9831 742

Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

Koda namena: CHAR

Namen: Lepo je deliti – koncert

Referenca: SI 00 96874

 

Sredstva bomo namenili humanitarnima akcijama "Lepo je deliti", s katero omogočamo dodatne prehranske pakete socialno ogroženim posameznikom in družinam ter "Peljimo jih na morje", s katero omogočamo letovanja otrokom ter starejšim iz socialno šibkejših okolij.

 

Za nas bo nastopil Rok Ferengja z gosti in Big band orkestrom RTV Slovenije. Vzporedno bomo sredstva za humanitarne namene zbirali skupaj z znanimi Slovenci, v kontaktnem centru NLB d.d..

 

S solidarnostjo in humanostjo si lahko polepšamo življenje. Vsaka pomoč šteje! Lepo je deliti in se veseliti ob misli, da je podarjeni prispevek nekomu polepšal dan in vsaj za nekaj časa pregnal skrb za osnovno preživetje.

 

Iskrena hvala v imenu vseh, ki bodo deležni pomoči ali počitnic ob morju zato, ker ste solidarnost v dejanjih izkazali prav vi.

Glasbeni gostje na dobrodelnem koncertu

Lepo je deliti, 15. september ob 20. uri, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

Poleg Roka Ferengje, bodo danes v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, v Ljubljani, ob 20. uri, nastopili tudi glasbeni gostje! Spremljal jih bo Big Band orkester RTV Slovenije

Na odru bodo z Rokom nastopili:

- RECIKLISTKE (Teja Saksida, Lara Zorn, Polonca Barič, Vita Hribar)

- ROK 'N' BAND

- OMAR NABER

- EVA HREN

- TANJA ZAJC ZUPAN

 

Nabor glasbe bo pester in primeren za različne okuse. Verjamemo, da boste uživali in našli nekaj zase.

Tudi danes nas najdete na Otroškem bazarju.

Danes poteka 2. dan največjega dogodka za družine - že 13. Otroškega bazarja. Najdete nas na stojnici, v hali B.

Na njej prikazujemo temeljne postopke oživljanja, informiramo o krvodajalstvu, darovanju organov, prvi pomoči (temeljnih postopkih oživljanja), uporabi AED (avtomatskega defibrilatorja). Vpišete se lahko v bazo krvodajalcev ali darovalcev organov.

Določimo vam tudi krvno skupino, izmerimo krvni tlak, določimo vrednosti holesterola in sladkorja v krvi. Pri tem nam pomagajo študenti medicine.

Vabljeni, mi vas pričakujemo!

 

Vaše klice bodo sprejemali znani Slovenci

Lepo je deliti, 15. september ob 20. uri, Gallusova dvorana Cankarjevega doma

Z nami bodo na tradicionalnem, že 11. dobrodelnem koncertu "Lepo je deliti", vaše klice sprejemali znani Slovenci.

Danes, bo zbiranje sredstev v humanitarne namene potekalo v kontaktnem centru NLB d.d.. Z nami bodo:

-PRIMOŽ ROGLIČ

- ANA TAVČAR

- ALENKA DOLŽAN

- SILVA VRAČKO

- KATJA MAKOVEC

- LADO LESKOVAR

- ŠPELA ROGELJ

 

Za dober namen lahko med neposrednim prenosom prispevate s klicem na tel.: 080 11 75 ali na 1919 z SMS s ključnima besedama:

SKUPAJ, prispevate 1 evro,

SKUPAJ5, prispevate 5 evrov

 

Prispevate lahko tudi z nakazilom na račun:

SI56 0292 2001 9831 742

Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

Koda namena: CHAR

Namen: Lepo je deliti – koncert

Referenca: SI 00 96874

 

SREDSTVA NAMENJENA PREHRANSKIM PAKETOM IN LETOVANJU OTROK IN STAREJŠIH.

Sredstva bomo namenili humanitarnima akcijama "Lepo je deliti", s katero omogočamo dodatne prehranske pakete socialno ogroženim posameznikom in družinam ter "Peljimo jih na morje", s katero omogočamo letovanja otrokom ter starejšim iz socialno šibkejših okolij.

Iskrena hvala NLB d.d., ki nam je ob tej priložnosti odstopila kontaktni center in prisluhnila našemu in vašemu dobremu namenu.

Zaključek FAEEN-a 2018

V Portorožu se danes zaključuje FAEEN 2018, mednarodno strokovno srečanje strokovnjakov PP Rdečega križa in Rdečega Polmeseca.

Danes je bila tema predavanj in delavnic PP za družinske člane, saj je za družino pomembno, da zna vsak član družine nuditi PP. Prav tako smo govorili o PP za prosilce za mednarodno zaščito in begunce ter o rešitvah in izzivih na tem področju. Prav tako so udeleženci podali razna poročila in vtise.

Srečanje se je zaključilo z zaključno slovesnostjo. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli prispevali k izvedbi FAEEN-a 2018 - tako strokovnim sodelavcem RKS, kot tudi sponzorjem in udeležencem. Verjamemo, da smo ob tej priložnosti pridobili in delili pomembno znanje iz potrebnega in za družbo koristnega področja, ki pomembno izboljšuje varnost vseh nas in še več - rešuje še več življenj. HVALA ŠE ENKRAT, FAEEN 2018!

Zbiranje sredstev v kontaktnem centru NLB d.d.

Do sedaj zbrali preko 17.000 EUR!

V kontaktnem centru NLB d.d. smo vaše klice sprejemali z znanimi Slovenci. 

Z nami so bili Primož Roglič, Ana Tavčar, Alenka Dovžan, Silva Vračko, Katja Makovec, Lado Leskovar in Špela Rogelj. Telefonske klice nam pomagajo sprejemati tudi sodelavci NLB d.d. in RKS. 

Z VAŠO pomočjo in darovanimi sredstvi smo zbrali preko 17.000 EUR! 

Sredstva še vedno lahko s klicem prispevate na telefonski številki 080 11 75 ali z SMS s ključnima besedama:

SKUPAJ, prispevate 1 evro,
SKUPAJ5, prispevate 5 evrov

Prispevate lahko tudi z nakazilom na račun:
SI56 0292 2001 9831 742
Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana
Koda namena: CHAR
Namen: Lepo je deliti – koncert
Referenca: SI 00 96874

Sredstva bomo namenili humanitarnima akcijama "Lepo je deliti", s katero omogočamo dodatne prehranske pakete socialno ogroženim posameznikom in družinam ter "Peljimo jih na morje", s katero omogočamo letovanja otrokom ter starejšim iz socialno šibkejših okolij.

Iskrena hvala NLB d.d., ki nam je ob tej priložnosti odstopila kontaktni center in prisluhnila našemu in vašemu dobremu namenu. Prav tako hvala vsem znanim Slovencem, prostovoljcem RKS, zaposlenim na NLB d.d. in RKS, ki ste pomagali zbirati sredstva v kontaktnem centru.

Še posebej hvala Roku Ferengji, glasbenim gostom in Big Band orekstru RTV Slovenija, brez vas ne bi šlo. Hvala RTV Sloveniji za neposredni prenos in hvala Cankarjevemu domu, za to, da ste nam omogočili izvedbo humanitarnega koncerta v Gallusovi dvorani. Hvala vsem vam, donatorjem in obiskovalcem koncerta pa tudi tistim, ki ste nas spremljali preko prenosa v živo. Skupaj smo delili in bilo je nepozabno. 

Nadvse uspešen zaključek Otroškega bazarja

Otroški bazar 2018 se je zaključil izjemno uspešno. Z odličnim sodelovanjem študentov medicinske fakultete, ki delujejo pod okriljem Društva Misli na srce, Za življenje in Urgentna medicina, smo javnosti, predvsem pa mladim družinam, predstavili TPO, izvedli meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola, določali krvne skupine, vpisovali v bazo darovalcev krvi ter delili letake založbe RKS.

Glede na odzive udeleženih, je bila letošnja naša aktivnost izjemna.

147 opravljenih meritev, 52 določenih krvnih skupin, 40 novih kandidatov za bazo krvodajalcev, od tega več kot 20 oseb s krvno skupino 0.

Prikazi TPO z defribrilatorjem so bili izjemno priljubljeni, saj so sodelovali tako otroci, kot starši mladostniki in celo stari starši.

Naš partner na stojnici URSZR je pohvalil vse udeležence, ki so prostovoljno sodelovali na stojnici. 

Boštjanu Novaku, strokovnemu sodelavcu za krvodajalstvo, ki je vse dni skrbel za promocijo aktivnosti RKS, predvsem javnih pooblastil,  je v soboto  pomagala predstavljati RKS tudi naša prostovoljka  Ana Cvetko iz Slovenskih Konjic.Še enkrat iskrena hvala zlati ekipi iz MF, ki je bila vse tri dni izjemno aktivna. Ekipo je krmarila Tina Jakopič, z neutrudnimi pomočniki, Andrej Gyergyek, Petra Šter, Neža Štrancar, Maruša Mlinar in Sara Ručigaj.

V sodelovanju RKS- Območnega združenja Maribor, Nogometnega kluba Maribor in Centra za transfuzisjko medicino UKC Maribor je v sredo 5. septembra 2018 potekala že tradicionalna krvodajalska akcija: VIJOL'ČNA KRI ZA VSE LJUDI 2018. Potekala je v prostorih NK Maribor, akcije se je ponovno udeležilo izjemno število ljudi. Organizatorka akcije, že sedme po vrsti, Mojca Pepelnik, je o akciji napisala tako lep članek, da ga v nadaljevanju, v celoti objavljamo.

"Čeprav čas neizmerno hitro beži, se tudi zadnje krvodajalske akcije »Vijol'čna kri za vse ljudi« spominjam z neizmernim ponosom, častjo in predvsem s hvaležnostjo v srcu. 

Če številke kaj povedo, potem bi vam rada zaupala, da je kri darovalo 189 ljudi pri 219 sprejetih. Da jih je preko 30 darovalo prvič je še en dodaten ponos. In vse to pod vzhodno tribuno stadiona Ljudski vrt. 

Priprave na vijol'čno krvodajalsko zgodbo potekajo celo leto. Uskladimo datum, potrdimo uro začetka, pregledamo prostore…najdemo krvodajalsko darilo in potem počasi začnemo s promocijo, ki je tudi tokrat trajala mesec dni. 

Hvaležna, da vedno več medijskih hiš akcijo podpre že prej in jo napove na svojih radijskih, TV postajah, najdete nas na raznih spletnih portalih, dogodek sam pa delijo številna podjetja, v večini sponzorji NK Maribora, ki se zmeraj srčno in predano odzovejo mojemu vabilo. Vedno več pa je tudi športnih društev našega čudovitega mesta, ki nam pridejo naproti. 

Letos sem izjemno ponosna da se je akcije udeležilo tudi vodstvo odbojkarskega kluba Nove KBM Branik. 

Še več…letos je ponosno kri daroval tudi glavni trener NK Maribora, g. Milanič, ki je pokazal svojo srčnost in predanost. Ja, tudi naš plemenit nogometaš Martin Milec je želel, vendar so ga letos ustavile tablete. 

Izjemni ljudje so prišli na to akcijo. Izjemne zgodbe smo napisali. 

Od tega da je nekdo prišel na akcijo že 7.10, da bo prvi, ker se mu mudi v službo, do tega, da smo več kot 20 ljudi imeli na sprejemu že pred 8.00 zjutraj. 

Izjemni ljudje so tukaj. Navijači, ki se pripeljejo tudi 120 km da darujejo kri, ker ljubijo svoj najljubši klub. 

Ponosna organizatorka sem, in zasluge za to so predvsem pri izjemni ekipi Centra za transfuzijsko medicino Maribor, ki vsako leto znova pokaže svojo neverjetno profesionalnost, zagnanost, dobro voljo, spoštovanje in predvsem nam vedno znova pokažejo kako so predani svojemu delu. Ne morem mimo ga. Tatjane z Rdečega križa, ki mi pomaga pri vsem mojih idejah in mi stoji ob strani vsa leta nadaljevanja izjemne krvodajalske zgodbe. 

Samo letos smo zbrali 85 litrov, čez 515 litrov smo zbrali skozi vseh sedem let naše zgodovine. 

Hvaležna sem NK Mariboru za vse, kar naredijo za nas, za vso podporo, za vse podprte ideje, za vso energijo, za vso ljubezen, ki jo s svojo humanostjo in predanostjo dajejo vsako leto znova. 

Hvaležna sem, ker skupaj pride tako krasna ekipa ljudi, ki ji je mar. Ki želi, ki si pomaga, ki verjame, ki ima čut za sočloveka, ki si prizadeva, da bi ta svet za trenutek postal lepši, prijetnejši in moralnejši. 

Če kaj, je vijol'čna kri zgodba, ki gre v  prihodnost. 

Ne vem kaj bi vam rekla pet let nazaj, ko sem začela nadaljevanje te izjemne zgodbe, danes pa vam lahko povem, da sem ponosna, da mi je bila dana ta priložnost pomagati. 

Moje srce je ponosno. Polno energije za prihodnosti. Polno zagnanosti, da bomo v prihodnosti ustvarjali še boljše akcije, da bomo pripomogli, da bo dovolj krvi za vse, ki nas potrebujejo in da bomo še naprej reševali življenja in ustvarjali lepši jutri v okolju, ki ga imamo radi, ki nam je tako ljub in smo ponosni na mesto Maribor, ki nam je v srcu. A kot bi rekel naš Martin …srce mesta je stadion Ljudski vrt. Dobrodošli drugo leto tudi vi. Obljubimo vam, da tega nikoli ne boste pozabili."

 

Mojca Pepelnik

Kolegij sekretark in sekretarjev RKS

četrtek, 20. september 2018

Danes, v četrtek, 20. septembra 2018, je na RKS potekal kolegij sekretark in sekretarjev RKS.

Najprej je vse udeležence kolegija nagovorila ga. Irena Nečemer, podpredsednica in zakonita zastopnica RKS, ki je spregovorila o aktualnem dogajanju v minulem času v RKS. Nato je udeležence seznanila z obiskom delegacije Mednarodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca, Urada za Evropo ter redno in izredno sejo Glavnega odbora RKS.

Nato je sledila točka o prvem javnem pooblastilu RKS - prvi pomoči, kjer je bil predstavljen Pravilniku o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil. Sledilo je poročilo o poteku regijskih preverjanj in informacije o pripravah na Državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, ki bo potekalo 5. in 6. oktobra 2018, v Postojni.

Za tem je sledila napoved letošnjega Svetovnega dneva oživljanja, ki bo 16. oktobra 2018 in poročilo o poteku FAEEN-a, mednarodnega srečanja strokovnjakov s področja prve pomoči, ki je minuli teden potekalo v Portorožu.

Kot tretja, je bila na vrsti točka o naslednjem javnem pooblastilu RKS - pripravljenost in ukrepanje v primeru naravnih in drugih nesreč, pod katero so bila predstavljena pravila o sofinanciranju ekip PP RKS, katera je predstavil g. Stanislav Lotrič iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sledila je predstavitev prepoznavanja in boja proti trgovini z ljudmi, katera je predstavil strokovni sodelavec za to področje, g. Matej Kejžar.

Sledila je predstavitev zdravstvenih letovanj na MZL RKS Debeli rtič in njihova evalvacija s strani mag. Ane Žerjal. Ga. Žerjal je prav tako podala informacije o sestanku pri generalnemu direktorju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, g. Marjanu Sušlju.

Za tem je strokovni sodelavec, g, Ciril Klajnšček, podal informacije v zvezi z razpisom FIHO 2018.

Pod točko Razno sta bila obravnavana prihajajoči Teden solidarnosti 2018, ki ga je predstavila strokovna sodelavka, ga. Saša Ogrin in akcija Drobtinica 2018. Prav tako so bile predstavljene aktivnosti evropskega projekta PFA - CE - Psihološka pomoč ob izrednih dogodkih, ki jih je podal g. Matej Kejžar. Predstavljen je bil tudi plan krvodajalskih akcij za leto 2019, ki ga je predstavil strokovni sodelavec RKS za krvodajalstvo, g. Boštjan Novak.

 

Vsem sekretarkam in sektetarjem ter ostalim udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo na tokratnem kolegiju sekretark in sekretarjev RKS.

Zdrave jedi za jesenske dni

delavnica RKS - OZ Novo mesto

V A B I L O

na kuharsko delavnico

ZDRAVE JEDI ZA JESENSKE DNI

ki bo v četrtek, 27. 9. 2018, ob 17. uri,

v Humanitarnem centru OZRK Novo mesto,

Ulica Slavka Gruma 54 a, Novo mesto.

Za jesenske dni bomo pripravili zdrave jedi, ki nas bodo ogrele in okrepile v prihajajočih mrzlih dneh: pečeni orehovo-parmezanovi krekerji, bučni polpeti, solata iz ajdove kaše, presni lešnikovi piškoti …

Izvajalka: Suzana Plut

Prosimo, da nam sporočite udeležbo na tel.: 07 39 33 120 ali GSM: 031 320 875 ali na e-mail: ms.ozrknm@gmail.com                  

Vljudno vabljeni.

 

Predsednik

Marjan Grahut, l.r.

Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja RKS-Zz (m/ž)

Rdeči križ Slovenije- Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto GENERALNEGA SEKRETARJA RDEČEGA KRIŽA SLOVENIJE - ZVEZE ZDRUŽENJ M/Ž.

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- univerzitetno izobrazbo (VII/2) družboslovne smeri (po KLASIUS-u družbene, ekonomske in pravne vede)

- najmanj 10 let izkušenj na primerljivih delovnih mestih oziroma na področju vodenja organizacij enake zahtevnosti po vsebini in številu zaposlenih,

- managerska znanja in veščine, 

- poznavanje metod organiziranja in vodenja dela, 

- dobro poznavanje zakonov in podzakonskih predpisov s področja delovanja organizacije, 

- poznavanje mednarodnega humanitarnega prava ter predpisov s področja delovanja državnih organov RS, 

- dobro poznavanje splošnega finančnega poslovanja,  

- poznavanje dela z računalnikom (word, excell, power point), 

- vozniški izpit B kategorije

- angleški jezik – višji nivo znanja

- drug tuj jezik – osnovni nivo znanja

 

Prijava mora vsebovati: 

- dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena(priporočljivo v EUROPASS)

- kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (priporočljivo v EUROPASS)

- dokazila o znanju tujih jezikov (EUROPASS)

- kandidatovo pisno vizijo organizacije, vodenja in razvoja nacionalnega društva s posebnim poudarkom na strokovni službi RKS in sodelovanju z območnimi združenji Rdečega križa Slovenije - Zz

 

Nastop dela: 

- 20.12.2018 po potrditvi na Zboru članov RKS za mandatno dobo štirih let (14. alineja 54. člena Zakona o delovnih razmerjih)

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite do 16.10.2018 do 12. urena naslov: Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana s pripisom » razpis – generalni sekretar«. O izboru bodo kandidati pisno obveščeni.

 

RKS-OZ Ilirska Bistrica na delavnicah pripravil izdelke za Drobtinico

Območno združenje Ilirska Bistrica je 11. in 25. septembra pripravilo delavnici v okviru izvajanja spremljevalnih ukrepov za uporabnike. Povabili so uporabnike – prejemnike humanitarne pomoči, člane društva Vezi in prostovoljce. Izdelovali so punčke in klobučke iz blaga, reciklirano iz skladišča in jih polnili s sivko. Na delavnicah so se poleg ročnih spretnosti posvetili tudi komunikaciji med različnimi skupinami in socializaciji posameznikov. Naredili so več kot 100 izdelkov, ki jih bodo v okviru projekta Drobtinica 2018, v zameno za prostovoljni prispevek ponudili v torek,  16. oktobra na Placu, v Ilirski Bistrici.

 

Javna dražba

Prodaja nepremičnin

Naročnik: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – Zveza združenj na podlagi 43. in 68. člena Statuta RKS (z dne 15.12.2014) objavlja:

JAVNO DRAŽBO PRODAJE NEPREMIČNIN

 

I. NAZIV IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNIH DRAŽB:

Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj, Mirje 19, 1000 Ljubljana.

Postopek javne dražbe vodi Komisija za vodenje postopka javne dražbe za zemljišče parc. št. 935/1 k.o. Oltra – pristojna komisija.

 

II. OPIS PREDMETOV PRODAJE:

A. ZEMLJIŠČE

1. Predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče, nepremičnina 935/1, k.o. Oltra, v izmeri 2.929 m2.

         a) Na območju so predvidena urejanja z izvedbenim načrtom (OPPN);

         b) Občina Ankaran ima za parcelo predkupno pravico

         c) Podeljena je stvarna služnost/nujna pot/nepravo stvarno breme vsakokratnemu lastniku sosednje parcele. V naravi to predstavlja stopnice in parkirišče.

         d) Ogled možen samostojno ali po predhodni najavi na tel. št. 041 551 846, kontakt Grabar Egidio.

          e) Izklicna cena 325.000,00 eur.

Pripete datoteke

©2018 Rdeči križ Slovenije Izdelava: Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije