Novo šolsko leto - nov, bogatejši program

Komisija za mlade RKS-OZ Koper o izvajanju svojega letošnjega programa

Začetek novega šolskega leta je obenem začetek izvajanja programov Rdečega križa v osnovnihj šolah po Sloveniji. Člani komisije za mlade v Območnem združenju RKS Koper, so se sestali in pogovorili o izvajanju programa, ki so ga že posredovali vsem osnovnim in srednjim šolam ter vrtcem v Mestni občini Koper in v občini Ankaran. Letošnja novost so delavnice humanih vrednot in prostovoljstva v 1.in 2. letniku SEPŠ Koper ( ekonomska gimnazija) in prijava na projekt o solidarnosti mladih. Z mentorji Rdečega križa po osnovnih šolah se bodo srečali 23. oktobra. Tudi v tem šolskem letu bodo sodelovali na dogodku Dan za spremembe, 14. aprila 2020  sprejeli četrtošolce med mlade člane RK in  izvedli že 14. tradicionalni kviz za četrtošolce z naslovom "Rdeči križ in mladi za boljši svet". Kviz bo potekal 14. maja 2020. Celoten program akjtivnosti bodo zaokrožili z udeležbo in predstavitvijo učencev na stojnicah območnega združenja RKS Koper na Veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Dogovorili smo se tudi o  sprejemu četrtošolcev med med mlade člane RK in sicer 14. aprila 2020.

 


 

Kdo za koga navija?

Kar 234 krvodajalcev na mah

Osmič zapored so navijači in podporniki nogometnega kluba Maribor na krvodajalski akciji pokazali, da jim je mar. Za vse ljudi. Kar 265 jih je prišlo v prostore nogometnega kluba Maribor, ko so jih v sredo, 4. septembra 2019,  tja povabili organizatorka in pobudnica akcije Mojca Pepelnik, prostovoljci in zaposleni območnega združenja Rdečega križa Slovenije Maribor in ekipa CTM Maribor.  234 jih je darovalo kri, kar je največ do sedaj. Krvodajalce so prišli spodbujat tudi nogometaši. Vloge so se tega dne zamenjale, saj so med odvzemi krvi nogometaši navijali za svoje podpornike, ki so darovali del sebe, da lahko življenja mnogih tečejo dalje. Vse skupaj je pritegnilo pozornost velikega števila medijev.

Iskrena hvala vsem, ki so prispevali k uspešno izpeljani krvodajalski akciji. Hvala tudi vsem krvodajalcem in podpornikom krvodajalstva, ki so znova dokazali, da vir varne krvi v Mariboru nikoli ne presahne ...

Opravljajo delo in živijo življenje,

ki rešuje življenja

Gasilstvo, ki je na Slovenskem je le nekaj let mlajše od Rdečega križa, je 8. septembra 2019 v Metliki obeležilo svojo 150. obletnico. Na srečanju so ponosno opozorili na svoje poslanstvo, vlogo in pomen. Opravljajo delo in živijo življenje, ki rešuje življenja in premoženje - 24 ur na dan, 365 dni na leto.  Kot so zapisali so in morajo biti ponosni na svoje delo, svoje prednike in slovensko gasilstvo. To je rezultat številnih  generacij slovenskega naroda. To je poslanstvo, ki ga je treba živeti, razumeti in doživeti. Kar je lastno tudi usposobljenim in uniformiranim ekipam prve pomoči Rdečega križa Slovenije. Ob častitljivi obletnici sta gasilcem izkazali spoštovanje in priznanje predsednica RKS mag.Vesna Mikuž in generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin, predsednica RKS-OZ Metlika Mojca Stopar Zevnik, sekretarka RKS - OZ Metlika Zalka Klemenčič in člani šestih ekip prve pomoči RKS - OZ Metlika.

 

Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine prebivalstva

Poslanica predsednice Rdečega križa Slovenije ob svetovnem dnevu prve pomoči 14. septembru 2019

Drage prostovoljke, prostovoljci, strokovne sodelavke in strokovni sodelavci Rdečega križa Slovenije,

ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujem vsem vam,  ki svoj prosti čas in znanje posvečate reševanju življenj.

Svetovni dan prve pomoči  je že skoraj dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, saj na ta način omogočamo ustreznejši odziv ljudi ob poškodbah ali boleznih.

Rdeči križ Slovenije je del Mednarodne zveze združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC), ki je že več kot 150 let vodilna organizacija za usposabljanje in nudenje prve pomoči. Smo ponosni člen več kot 100 nacionalnih društev po vsem svetu, ki s(m)o v letu 2017 v prvi pomoči usposobili več kot 16 milijonov ljudi. Kar 33.579 jih je iz Slovenije.

Letos je naš slogan “Reševanje ogroženosti in ranljivosti skozi prvo pomoč”.

Poudarjamo, da bi morala biti znanja in veščine prve pomoči del splošne izobrazbe vsakega posameznika. S tem bi bili dostopni vsem, ki jih potrebujejo. Nudenje prve pomoči v prvih minutah lahko pomembno vpliva na preživetje posameznikov ter nenazadnje tudi k čimprejšnji vrnitvi v njegovo domače okolje.

Ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči nas Mednarodna zveza spodbuja k:

- zagovarjanju reševanja vsakogar, ne glede na njegovo status;

- vključevanju vseh ljudi ne glede na njihov status, še zlasti tistih iz ogroženih skupin, v učenje tehnik prve pomoči / prvega posredovanja;

- razvoju ustreznih in usposabljanj za vse ciljne skupine;

- dviganju zavesti o pomenu učenja prve pomoči kot načinu za opolnomočenje ljudi v družbi;

- razširitvi profila potencialnih prostovoljcev Rdečega križa / Rdečega polmeseca.

Vsako življenje šteje, ne glede na spol, starost, raso, versko pripadnost, ekonomski in socialni status …In tudi vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, kar je najvišje človekoljubno dejanje.

Invalidnih oseb je milijarda – okoli 15 odstotkov svetovnega prebivalstva. Soočajo se z družbenimi, ekonomskimi in kulturnimi ovirami, ki omejujejo njihov dostop do polne in efektivne participacije v družbi, vključno z ekonomskim razvojem, izobraževanjem, zaposlovanjem in zdravstveno oskrbo. Delež invalidnih ljudi je višji v okoljsko ranljivih državah, saj znaša stopnja njihove razširjenosti nekaj manj kot 17 % (177 milijonov oseb). V RS je približno 160.000 invalidov - vključujoč tudi otroke s posebnimi potrebami – ki imajo z odločbo pristojnega organa priznan status invalida, to je med 8% in 9% vsega prebivalstva.

Migranti, še posebej begunci, so zelo ranljiva skupina ljudi, saj poleg izpostavljenosti sovražnosti in vlogi grešnih kozlov ne govorijo lokalnega jezika, nimajo podpore prijateljskih družbenih omrežij in niso ustrezno obveščeni o dostopni pomoči. Po ocenah je bilo v letu 2017 brez strehe nad glavo 150 milijonov ljudi oziroma 2 % svetovnega prebivalstva. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz decembra 2018 se je vsak osmi prebivalec Slovenije v  Slovenijo priselil iz tujine. Tako v Sloveniji biva 250.000 (12,1 %), ki so imeli svoje prvo prebivališče v tujini oz. zunaj Slovenije, kar pomeni, da so se v Slovenijo nekoč priselili.

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so pogosto najbolj zapostavljena skupina ljudi z motnjami in predstavljajo okoli tri odstotke svetovnega prebivalstva. Skupaj s svojimi družinami so velikokrat potisnjeni ob rob, ranljivi so v primerih konfliktov ali naravnih nesreč, pogosto so tudi izključeni iz kampanj za povečanje njihove trdoživosti. Narašča število odraslih oseb s težavami zaradi naraščajočih vsakodnevnih obremenitev in stresa ter slabih odnosov na delovnem mestu.

Rdeči križ Slovenije si prizadeva, da o pomembnosti poznavanja in nudenja prve pomoči ozavestimo celotno v Sloveniji živečo populacijo in jo ustrezno usposobimo.  Naša naloga je, da sporočila in orodja prilagodimo učnim skupinam, da jih bo lahko  razumel vsak učenec.

Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine prebivalstva

Svetovni dan prve pomoči, 14. september 2019

Svetovni dan prve pomoči  je že skoraj dve desetletji priložnost za predstavitev znanj in veščin prve pomoči širši javnosti. Priznava pomembno vlogo nacionalnih združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter drugih organizacij pri zagotavljanju usposabljanja iz prve pomoči po svetu, saj na ta način omogočajo ustreznejši odziv ljudi ob poškodbah ali boleznih.

Rdeči križ Slovenije je kot del Mednarodne zveze združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) že več kot 150 let vodilna organizacija za usposabljanje in nudenje prve pomoči. Je ponosni člen več kot 100 nacionalnih društev po vsem svetu, ki s(m)o v letu 2017 v prvi pomoči usposobili več kot 16 milijonov ljudi. Kar 33.579 jih je iz Slovenije.

»Prva pomoč in ogrožene ter ranljive skupine« je slogan letošnjega dneva prve pomoči, saj šteje vsako življenje. Nesebična prva pomoč je veliko človekoljubno dejanje, ki kaže pripravljenost za brezpogojno  za reševanje vsakega življenja. Vsakdo se lahko nauči prve pomoči in rešuje življenja, ne glede na njegovo ekonomski in socialni status.

V svojem svetovnem poročilu o nesrečah za leto 2018 z naslovom »Nikogar ne spregledamo« je Mednarodna zveza združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca opredelila nekaj možnosti za identifikacijo najbolj ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, da bi jih usposobili za prvo pomoč. Med njimi so ljudje, ki zaradi različnih vzrokov v družbi niso vidni; ljudje, do katerih humanitarni delavci ne moremo zaradi premajhne fizične dostopnosti ali drugih ovir ali oni ne morejo do nas;  povsem nenamerno izključeni ljudje, ki informacij niso prejeli, ker so bile nehote posredovane na njim neustrezen način; pa tudi tisti, na katere niti ne pomislimo, ko gre za učenje prve pomoči..

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž v svoji poslanici ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči poudarja: »da bi vsi morali imeti možnost pridobivanja znanja in veščin prve pomoči, prav tako kot bi morala vsem biti dostopna prva pomoč, ko bi jo potrebovali.« Nudenje prve pomoči v prvih minutah lahko ima pomemben vpliv pri preživetju posameznikov ter nenazadnje tudi čim hitrejši vrnitvi v njegovo domače okolje.

Ogrožene skupine in prva pomoč

Ljudje smo izpostavljeni številnim, za zdravje škodljivim negativnim vplivom iz okolja. Za namen izboljšanja kakovosti življenja, ohranjanja zdravja in zmanjšanja negativnih posledic poškodb oziroma nenadnih obolenj je zelo pomembno, da posameznike opremimo z znanji in veščinami prve pomoči. Vsi se lahko naučijo osnov nudenja prve pomoči in s tem znanjem lahko nekomu rešijo življenje.

Rdeči križ poudarja absolutno nesprejemljivost kakršnekoli diskriminacije pri nudenju prve pomoči in zagovarja vključevanje vseh skupin prebivalstva v usposabljanje prve pomoči, ki ga organizira.

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž ob tem dodaja: »Ob letošnjem svetovnem dnevu prve pomoči v Rdečem križu Slovenije znova poudarjamo, da bi moralo biti usposabljanje iz prve pomoči dostopno vsem, zato ni morali spodbujati udeležbo vseh, tudi ogroženih skupin prebivalstva.  Naša naloga je, da sporočila in orodja prilagodimo učnim skupinam, da jih bo lahko  razumel vsak učenec.«

Več o usposabljanjih in preverjanjih znanja prve pomoči:

https://www.rks.si/sl/Maj-2019/Znanje-prve-pomoci-je-pomemben-gradnik-varnega-solskega-okolja/

https://www.rks.si/sl/Maj-2019/Ko-je-treba-mocno-stisniti/

Znanje in obvladovanje veščin prv epomoči bi moralo biti del splošne izobrazbe

Znanje in obvladovanje veščin prv epomoči bi moralo biti del splošne izobrazbe

Osnovnošolske ekipe prve pomoči vsako leto v Mladinskem zdravilišču in letoviščz RKS Debeli rtič preverjajo svojo usposobljenost

Osnovnošolske ekipe prve pomoči vsako leto v Mladinskem zdravilišču in letoviščz RKS Debeli rtič preverjajo svojo usposobljenost

Razkriti pozitivci in negativci

Zainteresiranim obiskovalcem otroškega bazarja določili krve skupine

20 potencionalnih krvodajalcev vpisanih v bazo

72 posameznic in posameznikov spoznalo svojo krvno skupino, med njimi jih je bilo kar 16 negativnih (osem 0, 5 A, 2 AB in 1 B negativno).

 

Impozantne številke še zdaleč niso le suhoparna statistika, ampak so rezultat prizadevnega dela prostovoljk in prostovoljcev iz društva Misli na srce Ljubljanske medicinske fakultete, ki so v soboto 14. in nedeljo 15. septembra 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani sodelovali na 14. Otroškem Bazarju. Obiskovalcem so merili krvni tlak, določali  krvne skupine polnoletnim obiskovalcem in vpisovali kandidate za darovanje krvi. Obiskovalce so izobraževali in širili znanja o krvodajalstvu, darovanju organov, prvi pomoči in vseh programih Rdečega križa Slovenije.

Številni obiskovalci so se na stojnici Rdečega križa Slovenije seznanili s temeljnimi postopki oživljanja in uporabo avtomatksega externega defibrilatorja ter novimi edicijami iz področja prve pomoči.

.

Dolgotrajno brezposelni dobili »Zalet za naprej«

RKS-OZ Novo mesto uspešno zaključuje dolgi program socialne aktivacije Kreativno vključen in socialno opolnomočen (Kreativen), ki ga je podpiralo tudi MDDSZ in EU iz Evropskega socialnega sklada. Od 48 vključenih brezposelnih oseb jih je program uspešno dokončalo 32, od tega 18 s pozitivnim izhodom. Večini med njimi je vključitev prinesla pozitivne premike v življenju.

RKS-OZ Novo mesto je program socialne aktivacije izvajalo od oktobra 2017 do septembra 2019 in vanj vključilo dolgotrajno brezposelne osebe oziroma težje zaposljive osebe, stare do 49 let. Pri naboru udeležencev in prav tako v času celotnega programom smo sodelovali s koordinatorkami socialne aktivacije, Centrom za socialno delo in Zavodom za zaposlovanje.

Potekala sta dva programa, vsak je trajal 11 mesecev, za dve skupini, v prvo je bilo vključenih 22, v drugo pa 26 oseb. Na začetku programa so se udeleženci spoznavali in vzpostavili skupinsko učenje in si zastavili cilje v smeri razreševanja težav, ki so preprečevale uspešnost vključevanja na trg dela. V programu so se tudi usposabljali na področju kulinarike, preoblikovanja tekstilij, polstenja volne, prenove rabljenega pohištva, podjetništva, računalništva, znanja slovenskega in tujega jezika.

Dobro so spoznali poslanstvo in vrednote organizacije Rdečega križa in se vključevali s prostovoljnim delom.  Organizirali so več humanitarnih akcij, kot so bile Literarna kavarna, Iz omare za otroke, Eko dan ob dnevu Zemlje. S prostovoljnim delom so pomagali tudi drugim organizacijam, npr. pri delavnicah za otroke, ki jih poleti organizira DRPD.

Obiskali so podobno delujoče skupine v Črnomlju in Kopru ter z njimi izmenjali izkušnje in dobre prakse. O prodaji izdelkov na tržnici so se udeleženci podučili na vodenem ogledu ljubljanske tržnice. Obiskali so Vrtnarijo Gozdnega gospodarstva Novo mesto, Tovarno Krka, Mizarstvo Florjančič, Terme Krka v Dolenjskih Toplicah, novomeško Reciklarno, nekateri so se z delom usposabljali v DSO Trebnje, v čistilnem servisu ter razvijali podjetniški duh na RC Novo mesto. V toku programa so obiskali Bazo 20, Krajinski park Kolpa in Šokčev dvor, Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, RIC Novo mesto, ogledali so si Dolenjski muzej, Slakov muzej, Pavčkov dom, Sečoveljske soline, Luko Koper in se kopali v morju na Krku in v Kopru.

Posebno  pozornost so namenili razvijanju zdravega življenjskega sloga. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto so bila organizirana preventivna predavanja o pomenu pravilne prehrane, gibanju, opustitvi kajenja, stresu in sproščanju, pod vodstvom mentorjev Rdečega križa je potekal tečaj prve pomoči in nege bolnika na domu.

Skozi vse te aktivnosti so se udeleženci napredovali tudi osebnostno. Širili so nabor pozitivnih socialnih izkušenj preko skupine ter se tako opolnomočili in pridobili samozavest in izkušnje za vstop na trg dela.

Tisti, ki so vztrajali v programu Kreativen, so prejeli »zalet za naprej«, kar kažejo tudi dobri rezultati. Program je uspešno zaključilo 32 udeležencev. Tako imenovanih pozitivnih izhodov beležimo 18. Zaposlitev je dobilo 12 oseb, ena oseba opravlja maturo, dve osebi sta pridobili NPK Tekstilna konfekcionarka, ena oseba se je vključila v nadaljnje šolanje, ena oseba, ki ni bila prijavljena, se je prijavila na zavod za zaposlovanje in bo aktivno iskala zaposlitev. Ena oseba je uspešna v programu za odvajanje od alkohola, ki ga bo zaključila prihodnje leto.

Za nekatere je bil program prezahteven in so zato prej izstopili. Posledic ali sankcij za njih ni bilo, saj je vključitev prostovoljna.

Udeleženci so tako ocenili program:

»Marsikaj sem pridobil, spoznal tudi precej različnih ljudi in se vsak dan kaj novega naučil. Predvsem pa imam svoje cilje, ki jih bolj samozavestno uresničujem. Dobil sem zaposlitev, ki sem si jo želel.«

»V programu je bilo še posebej dobro projektno delo, npr. izkušnja priprave izdelkov za zbiranje sredstev na dobrodelni stojnici. Program takšen kot je nudi veliko vsakemu, vsak sam pa mora odločiti, da ga najbolje izkoristi.«

Začenjamo z novim programom socialne aktivacije, ki ga je uspešno prijavil ZIK Črnomelj in ga bomo v Novem mestu izvajali kot partnerji na OZ RKS Novo mesto. Za udeležence bo trajal šest mesecev, vključili bomo 5 skupin po 15 udeležencev, potekal pa bo do leta 2022.

                                                                                           

                                                                                                         Barbara Ozimek, sekretarka RKS-OZ Novo mesto

 

SLOVEija govori

RKS s sredstvi iz sklada japosnek cesarice proti sovražnemu govoru

Prepoznavanje in odpravljanje sovražnega govora v šoli in na spletu je zaposlovalo mentorje na delavnici v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Debeli rtič od 13. do 15. septembra 2019. Delavnico je Rdeči križ Slovenije prirpavil  v sklopu projekta »SLOVEnija govori«.

Kaj pravzaprav je sovražni govor?

Je izražanje mnenj in idej, ki so po svoji naravi diskriminatorne (ksenofobične, rasistične, homofobične in podobno) in uperjene proti različnim manjšinam (etničnim, narodnim, verskim, kulturnim, spolnim in podobno).

Sovražni govor torej temelji na prepričanju, da so nekateri ljudje manjvredni, ker zaradi posamezne osebne okoliščine pripadajo določeni skupini.

Prihod interneta je spremenil način, kako ljudje, zlasti mladi, komunicirajo in se povezujejo, tako v medsebojnih kot družbenih odnosih. Z inovacijami v svetovnem spletu, ki omogočajo večjo interaktivnost in spreminjajo naravo odnosa med proizvajalcem in uporabnikom vsebine, so se vplivi in domet idej še povečali in tako tudi domet sovražnega govora.

Svetovni splet je namreč javni prostor, čeprav to, skriti za navidezno anonimnostjo, pogosto pozabimo. Ni mogoče zanikati, da so orodja, ki jih internet ponuja, prispevala k zaostrovanju odnosov med posamezniki in skupinami v javni sferi. Internet je po eni strani omogočil globalni aktivizem in čezmejno sodelovanje a so se hkrati internet in platforme družbenih medijev uporabile kot prostori in orodja sovraštva. Čeprav ni statistike, ki bi ponujala globalni pregled tega pojava, so platforme družbenih medijev in organizacij, ki so bile ustvarjene za boj proti sovražnemu govoru, prepoznale, da so sovražna sporočila, ki se širijo na spletu, vedno pogostejša. Tako je pojav sovražnega govora na spletu čedalje bolj pereč problem sodobne družbe.

Kako prepoznati sovražni govor?

Zaradi teh vzrokov smo pozornost udeležencev usposabljanja usmerili k prepoznavanju in odpravljanju sovražnega govora na spletu na osnovnih in srednjih šolah in prenosu pridobljenega znanja na mlade kulturne ambasadorje. Za vključitvijo mentorjev v usposabljanje smo se pri Rdečem križu Slovenije odločili zaradi ohranjanja dolgoročnosti projekta in še boljšemu širjenju znanja med mlado populacijo.

Izkušnje pridobljene na delavnicah bodo vključene v nastajajoči priročnik za mentorje na osnovnih in srednjih šolah, ki ga bomo predstavili javnosti v letu 2020 in ga tudi ponudili ostalim izobraževalnim ustanovam.

Za nujno ukrepanje na področju podnebnih sprememb

Predsednica Rdečega križa Slovenije mag. Vesna Mikuž: »Rdeči križ Slovenije se pridružuje pozivom k hitremu in nujnemu ukrepanju na področju podnebnih sprememb. Njihove vse bolj intenzivne posledice je mogoče čutiti in beležiti iz leta v leto tudi v Sloveniji. Na udaru smo vsi, še posebej pa že tako najranljivejši v družbi.«

Toča, poplava, suša, ujme. To je zgolj nekaj naravnih nesreč pri katerih Rdeči križ Slovenije pomaga prizadetim pri odpravi posledic že na vsakoletni ravni.

V osem od desetih držav, ki so najbolj ranljive zaradi klimatskih sprememb, se odvijajo tudi oboroženi spopadi. Zaradi posledic neurij, suše in poplav se lahko v svetovnemu merilu do leta 2050 pričakuje porast števila oseb potrebnih humanitarne pomoči s sedanjih 108 milijonov na 200 milijonov letno. Zadnje poročilo Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) ocenjuje tudi, da se bodo stroški potrebne humanitarne pomoči, povezani z odpravo podnebnih sprememb, do leta 2030 letno povzpeli že na 20 milijard USD.  

Ti podatki po besedah predsednika IFRC Francesca Rocce dokazujejo sedanji in bodoči vpliv klimatskih sprememb na najbolje ranljive skupine prebivalstva. Prikazujejo tudi obremenitve, ki jih klimatske spremembe nalagajo organizacijam in donatorjem, ki nudijo pomoč.  Zato poročilo po besedah predsednika prikazuje jasne in srhljive posledice ne ukrepanja, hkrati pa tudi priložnost, da se vendarle lahko nekaj stori. Vendar mora ta čas biti zdaj. Z investicijami v klimatsko prilagajanje in zmanjševanje posledic nesreč, ki vključujejo tudi izboljšave zgodnjega opozarjanja in predvidene humanitarne akcije se lahko svet izogne zapečateni prihodnosti, ki bi stopnjevala trpljenje in napihovala stroške humanitarnega odziva. 

Če bomo odločno in ambiciozno ukrepali in si postavili vključujoči, klimatsko pametni razvoj kot prioritetno nalogo, se bo lahko število oseb potrebnih mednarodne pomoči na letni ravni do leta 2030 zmanjšalo do 68 milijonov, do leta 2050 pa kar do 10 milijonov, kar bi v primerjavi z danes pomenilo zmanjšanje za 90 odstotkov.  Poročilo tako prikazuje potencialne posledice za globalno skupnost v kolikor ta ne bo naslovila povečanja tveganj podnebnih sprememb. Prikaže pa tudi potencialne pozitivne izhode, če globalna skupnost ukrepa zdaj in gradi na odpornosti, prilagajanju in naslavljanju sedanje klimatske krize.

Poročilo IFRC  »The Cost of doing Nothing.« vam in dodatek k poročilu z opisano metadologijo sta sodaj.

 

Pripete datoteke

Življenja rešujemo skupaj

XXV. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RKS

XXV. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK bo v soboto, 5. oktobra 2019, v Ormožu. Potekalo bo na sedmih lokacijah v mestnem središču. Ormožani bodo lahko od blizu spoznali delo in poslanstvo ekip prve pomoči medtem, ko bodo člani ekip preverjali svoje znanje v  reševalnih aktivnostih kot bi v resnici potekale ob množični nesreči, Ormožani od blizu spoznali delo in poslanstvo ekip prve pomoči.

V Sloveniji je zaradi pokrajinske raznolikosti velika verjetnost naravnih in drugih nesreč. Nekatere med njimi povzročijo veliko gmotno škodo, druge ogrožajo tudi človeška življenja. Lani so v Sloveniji štiri večja neurja s poplavami in / ali močnim vetrom povzročila za 73,6 milijonov evrov materialne škode. Lahko pa se ob hudih naravnih in drugih nesrečah spoprijemamo tudi z veliko poškodovanimi ali obolelimi osebami in z okoliščinami, ki poklicni zdravstveni službi onemogočajo hiter dostop do prizadetega prebivalstva. V takih razmerah se pokaže pomen sil za zaščito, reševanje in pomoč. Mednje spadajo tudi ekipe prve pomoči, ki ob naravnih nesrečah opravijo najpomembnejše, to je  zaščitijo in rešujejo človeška življenja. Vsi drugi zaščitni in reševalni ukrepi temu sledijo. Izkušnje kažejo, da ob nesrečah kar 90 odstotkov življenj rešijo lokalni prebivalci.

Usposobljenost ekip prve pomoči je  ključna

Usposobljene ekipe prve pomoči lahko zagotavljajo učinkovito in hitro ukrepajo, pomagajo pri oskrbi poškodb, lajšanju trpljenje in povečevanju možnosti za preživetje ljudi, ki so življenjsko ogroženi. Zato vsako leto na državni ravni preverimo njihovo usposobljenost. Preverjanje organiziramo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slovenije in občina, ki gosti preverjanje, letos sta to Mestna občina Ptuj in Občina Ormož. S preverjanji želimo prispevati tudi k boljši obveščenosti o pomenu znanja in veščin laične prve pomoči v Sloveniji, predvsem povečati število zaposlenih, usposobljenih za dajanje prve pomoči v občinah, organizacijah, zavodih in podjetjih, spodbuditi ustanavljanje ekip prve pomoči, njihovo kadrovsko dopolnjevanje, usposabljanje članov in opremljanje ter hkrati omogočiti, da si preverjanja lahko v živo ogledajo prebivalci, ki tam živijo. Želimo si, da vlogo in nujnost prve pomoči spoznavajo prav vsi:  otroci in vse druge generacije ter da vsi znanje nenehno osvežujejo.

S povečanjem števila nesreč in nenadnih obolenj se povečujejo tudi potrebe po nudenju prve pomoči. Kako pomembno je obvladati vsaj osnovne veščine prve pomoči, navadno ugotovimo šele, ko se znajdemo v okoliščini, kjer bi z nekaj pravilnimi prijemi sočloveku lahko rešili življenje. Podatki govorijo, da prebivalci Slovenije prvo pomoč v nesreči, na žalost, še vedno premalokrat ponudijo, čeprav bi z njo lahko zelo omilili posledice, kasnejše zdravstvene zaplete in trajanje hospitalizacije pri poškodovanih ali obolelih osebah. Dogodki kot je državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči so namenjeni tudi za vzpodbudo in oporo posameznikom pri nudenju prve pomoči. 

Veliko ljudi se je tega že naučilo na tečajih, ki jih v skladu z javnimi pooblastili pripravljajo v Rdečem križu Slovenije.

Poučevanje laikov je eno od temeljnih poslanstev Rdečega križa

Zakaj je prva pomoč tako pomembna? Prva pomoč rešuje življenja. Odseva medsebojno odvisnost in povezanost ljudi v vsakdanjem življenju. Je prvi korak v verigi preživetja, ko gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe. Nesreča se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Usposobljenost za nudenje prve pomoči prispeva k zmanjševanju ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost oseb za ukrepanje ob nesrečah. Večje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči pomeni, da lahko bolje pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov. Znanja in veščine prve pomoči bi morala biti del splošne izobrazbe vsakega posameznika. Tako bi bili dostopni vsem, ki jih potrebujejo. Nudenje prve pomoči v prvih minutah lahko pomembno vpliva na preživetje posameznikov ter nenazadnje tudi k čimprejšnji vrnitvi v njegovo domače okolje. 

V svojem nedavno objavljenem svetovnem poročilu o nesrečah za leto 2018 z naslovom »Nikogar ne spregledamo« je Mednarodna zveza združenj Rdečega križa in Rdečega polmeseca, katere del je Rdeči križ Slovenije, opredelila tudi nekaj možnosti za identifikacijo najbolj ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, da bi jih usposobili za prvo pomoč. Med njimi so ljudje, ki zaradi različnih vzrokov v družbi niso vidni; ljudje, do katerih humanitarni delavci ne moremo zaradi premajhne fizične dostopnosti ali drugih ovir ali oni ne morejo do nas;  povsem nenamerno izključeni ljudje, ki informacij niso prejeli, ker so bile nehote posredovane na njim neustrezen način; pa tudi tisti, na katere niti ne pomislimo, ko gre za učenje prve pomoči. Prav vsi bi morali imeti možnost pridobivanja znanja in veščin prve pomoči, prav tako kot bi morala vsem biti dostopna prva pomoč, ko bi jo potrebovali. 

Pripadniki ekip Rdečega križa Slovenije za prvo pomoč se izobražujejo na sedemdeset urnih tečajih po programu Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. To je najbolj celovito izobraževanje iz prve pomoči za ne zdravstvene delavce. Svoje znanje pripadniki ekip obnavljajo in nadgrajujejo na krajših obnovitvenih tečajih. Tako se seznanijo z najnovejšimi doktrinarnimi smernicami s področja prve pomoči. Rdeči križ Slovenije je do sedaj ustanovil, usposobil in opremil 111 ekip, do konca leta 2019 pa naj bi v vsakem območnem združenju RKS delovali najmanj dve ekipi prve pomoči.

Rdeči križ Slovenije z organizacijo tečajev in izpitov iz prve pomoči, z organizacijo lokalnih, regijskih in državnih preverjanj usposobljenosti članov ekip prve pomoči ter z delovanjem Strokovnega centra za prvo pomoč že leta dviguje raven znanja med prebivalci. Na ta način vpliva tudi na zmanjšanje predsodkov in strahu za nudenje prve pomoči in hkrati spodbuja samozavest uporabnikov o pomenu znanja prve pomoči že od otroštva naprej. 

Na spremljajočih stojnicah se bodo lahko mimoidoči pri prostovoljkah in prostovoljcih Rdečega križa Slovenije seznanili s humanitarnim poslanstvom organizacije in raznovrstnimi aktivnostmi, ki prispevajo, da je svet lepši za vse, si izmerili krvni tlak, sladkor in holesterol, pri krvodajalskem avtobusu Centra za transfuzijsko medicino Maribor pa podrobneje spoznali krvodajalstvo.

Na XXV. državnem preverjanju bodo sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki so na izbirnih preverjanjih v trinajstih izpostavah URSZR za zaščito in reševanje oziroma trinajstih območnih združenjih Rdečega križa dosegle prvo mesto:

 

Št. Izpostava za zaščito in reševanje Ekipa
1 Celje RKS – OZ ŠENTJUR GZ ŠENTJUR IN CZ OBČINE ŠENTJUR I
2 Trbovlje RKS – OZ ZAGORJE OB SAVI II
3 Murska Sobota RKS – OZ GORNJA RADGONA 2
4 Novo Mesto RKS – OZ NOVO MESTO – 1. EKIPA
5 Ptuj KO RKS OBČINA MAJŠPERK
6 Ljubljana RKS – OZ VRHNIKA
7 Slovenj Gradec ADIENT d.o.o. SLOVENJ GRADEC – EKIPA 1
8 Brežice GZ SEVNICA 1
9 Koper RKS – OZ KOPER – Franja
10 Maribor EKIPA PP RK OBČINE OPLOTNICA
11 Kranj RKS-OZ ŠKOFJA LOKA – OBČINA ŠKOFJA LOKA
12 Nova Gorica RKS – OZ AJDOVŠČINA
13 Postojna PGD CERKNICA
14 Novo mesto EKIPA PP RKS – OZ ČRNOMELJ IN PGD ČRNOMELJ

 

 

 

Najbolje usposobljena ekipa PP RKS-OZ Zagorje ob Savi II

V Omožu se je končalo XXV. državno preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RKS

Med štirinajstimi ekipami na XXV. državnem preverjanju so se kot najbolj usposobljeni izkazali člani ekipe RKS-OZ Zagorje ob Savi II, ki so osvojili prvo mesto. Druga je RKS-OZ Novo mesto - 1. ekipa, tretja pa ekipa PGD Cerknica.

Rezultate so ob 16. uri svečano razglasili na dvorišču Grajske pristave v Ormožu, kjer so podelili tudi nagrade. Letos prvič še nagrado za največ znanja o Rdečem križu nasploh in še posebej o Rdečem križu Slovenije. Nagrado je prejela ekipa RKS-OZ Zagorje ob Savi II.

Na sedmih deloviščih v mestnem središču Ormoža so od 9. do 14. ure člani ekip preverjali svojo usposobljenost z ukrepanjem ob prometni nesreči, razlitju nevarne snovi, požaru v objektu, nesreči pri lovu divjadi, posledicah prekomernega uživanja nedovoljenih poživil in substanc, teoretičnem preskusu znanja prve pomoči in množični nesreči.

"Prav vsakega med nami lahko presenetijo poškodbe ali nesreče," je v svojem nagovoru ob otvoritvi v petek zvečer dejala predsednica RKS mag. Vesna Mikuž in dodala: "Izurjeni bolničarji in ekipe prve pomoči, ki znajo prav ukrepati in vešče pomagati, takrat poskrbijo, da bi kar najmanj bolelo in da bi bila škoda kar najmanjša. Če so v bližini. Velikokrat se zgodi, da bi moral pomagati kar tisti, ki je priča dogodku. Zato je pomembno, da poleg najboljših, ki bodo jutri preverili, katero veščino kaže še izpiliti in znanje poglobiti, svoje znanje prve pomoči obnavljamo vsi.”

Dopoldne so si v družbi vodje preverjanja Stanislava Lotriča iz Uprave za zaščito in reševanje RS, predsednice RKS Vesne Mikuž, generalne sekretarke RKS Cvetke Tomin preverjanje ogledali tudi župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak, direktorica Urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje Olga Andrejek in številni predstavniki sodelujočih izpostav Civilne zaščite ter območnih združenj Rdečega križa Slovenije.

Ob deloviščih in počivališčih so se ustavljali tudi mimoidoči. Na počivališčih so se z zaposlenimi ter prostovoljkami in prostovoljci Rdečega križa Slovenije pogovarjali, kakšna znanja med ljudmi širi Rdeči križ Slovenije, kako poteka iskanje pogrešanih, mnogi so v skrbi za svoje zdravje pri prostovoljkah izmerili sladkor v krvi, holesterol in krvni tlak, pri Društvu Spominčica so izvedeli o demeci in osteoporozi, se pozanimali o organizaciji letovanj in socialni pomoči, pri krvodajalskem avtobusu Centra za transfuzijsko medicino Maribor pa se seznanili s krvodajalstvom. Nenazadnje so lahko skupaj z drugimi obiskovalci bolje spoznali tudi svoj kraj.


 

Prve tri ekipe z navijači; foto: Aleš Černivec

Prve tri ekipe z navijači; foto: Aleš Černivec

Foto: Aleš Černivec

Foto: Aleš Černivec

Za humaniatrnost ni meja

V Ilirski Bistrici so se srečali prostovoljci in krvodajalci z obeh strani meje

V soboto, 21. septembra so se šestintridesetič zapored na Območnem združenju Ilirska Bistrica, v sodelovanju s HCK Opatija, srečali prostovoljci in krvodajalci z obeh strani meje. Okrog 70 udeležencev tega mednarodnega srečanja si je z zanimanjem ogledalo skladiščne prostore gostitelja, kjer so jim med drugim pokazali opremo, lutke in defibrilatorje, ki jih uporabljajo v okviru projekta Mreža AED po občini, v okviru katerega so v zadnjih treh letih usposobili blizu 100 prvih posredovalcev. Projekt poteka v sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica in Zdravstvenim domom. Strokovni sodelavec Zmago Štraj in prvi posredovalec Franc Šajn sta s pomočjo učencev in učenk OŠ Antona Žnideršiča prikazala vajo v primeru zastoja srca. V nadaljevanju so povabili goste, da preverijo svoje znanje temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED.

Pod vodstvom predsednice Nadje Baša in podpredsednice Dore Kalčič so si ogledali Čebelarski dom v starem mestnem jedru, kjer so pokušali odličen lokalni med.

Vrhunec srečanja je bila podelitev priznanja in zahvale krvodajalcu Marinu Butinarju iz Podgrada, za sto-krat darovano kri.

Rdečekrižarji so si izmenjali darila, ki so jih pripravili prostovoljci in prostovoljke ter se dogovorili za ostale aktivnosti, ki jih bodo izvajali v bodoče. Veselo druženje je potekalo ob mladih harmonikarjih, učencih osnovne šole Antona Žnideršiča, ki so udeležence zabavali do pozno popoldne.

Za zaključek so se odpravili še na Kmetijsko tržnico, kjer so spoznali lokalne pridelovalce hrane in si kupili domače dobrote.

©2019 Rdeči križ Slovenije Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije