Prva pomoč in otroci

10. september - svetovni dan prve pomoči

Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), ki združuje 190 nacionalnih društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, je že več kot 150 let vodilna organizacija na svetu v usposabljanju iz prve pomoči, zagotavljanju strokovnih vsebin nudenju laične prve pomoči in ozaveščanja javnosti o pomenu prve pomoči. Svet se spreminja, naše razumevanje, da je prva pomoč humano dejanje in ne le vrsta tehnik, pa ostaja.

Prva pomoč je veščina, ki lahko zagotovi učinkovito in hitro ukrepanje ter pomaga pri oskrbi poškodb, lajša trpljenje in povečuje možnosti za preživetje ljudi v stiski.

Svetovni dan prve pomoči (druga sobota v mesecu septembru) je priložnost, da se povsod po svetu poudari pomen prve pomoči kot humanega dejanja. Znanja in veščine nudenja prve pomoči je potrebno krepiti in stalno ozaveščati splošno javnost o pomenu prve pomoči. Prizadevanja Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca so, da bi v desetih letih dosegli cilj, da bi vsaj ena oseba iz vsakega gospodinjstva na svetu imela znanja iz prve pomoči in na ta način prispevala k krepitvi odgovornosti v družbi.

Prva pomoč in otroci

Letošnji slogan je "Prva pomoč in otroci". Z njim želimo izpostaviti otroke, ki znajo nuditi prvo pomoč in otroke, ki v primerih različnih nesreč prvo pomoč potrebujejo. Otroci predstavljajo pomemben del naše družbe in so sposobni reševati življenja v krogu družine in med vrstniki. Seveda je vloga odraslih pri reševanju življenj otrok ob vsakodnevnih nesrečah nepogrešljiva.

Letošnji cilj je nagovoriti različne starostne skupine v povezavi z lanskoletnim sloganom "Prva pomoč in staranje prebivalstva", in na ta način povezati dve najbolj pomembni skupni prebivalcev, otroke in stare, ki sta tudi najbolj ranljivi in izpostavljeni tveganjem in nesrečam.

Svetovni dan prve pomoči bo izpostavil otroke, ki prvo pomoč prejemajo in otroke, ki prvo pomoč lahko nudijo svojim vrstnikom, družinskim članom in v skupnosti ne glede na starost. Izpostavili bomo pomen prve pomoči za otroke in za odrasle osebe, ki so v tesnem stiku z otroki. Ta dan bo namenjen ozaveščanju širše javnosti o pomenu znanj in veščin prve pomoči ter o tem, kako pomembno je bili usposobljen in opremljen, da lahko pomagaš pri reševanju življenj otrok ob različnih nesrečah.

Pomembna dejstva

 • Leta 2015 je svetovno prebivalstvo narastlo na 7,3 milijarde. Približno četrtina (26%) svetovne populacije je mlajše od 15 let. Napovedi pravijo, da bo do leta 2050 na svetu skoraj 10 milijard ljudi. Med njimi bo več kot 2,6 milijarde mlajših od 18 let.
 • Človeštvo še nima enotno dogovorjene starostne meje otroštva. Pojmovanje otroštva se v različnih kulturah bistveno razlikuje. Zato se ravnamo po biološki definiciji otroka, to je človeško bitje od rojstva do pubertete.
 • Poškodbe otrok so posebno zaskrbljujoče v starosti od enega leta naprej in vplivajo na stopnjo umrljivosti otrok v obdobju do polnoletnosti. Več 100.000 otrok umre vsako leto zaradi posledic poškodb ali nasilja, kar 1.000.000 otrok pa trpi zaradi posledic poškodb, ki niso smrtno nevarne.
 • Otroci so zelo pomemben del svetovnega prebivalstva, ki bo oblikovalo prihodnost človeštva in Rdeči križ jih obravnava kot ključno investicijo za sedanjost in prihodnost.
 • Rdeči križ opozarja na pomen usposabljanj iz prve pomoči za otroke zaradi njihove varnosti in zaščite, ker se bodo dobro pripravljeni lažje učinkovito odzvali v nujnih primerih in rešili svoje življenje ali življenje ljudi okoli njih.
 • Otroci so bolj kot odrasli izpostavljeni tveganjem iz okolja predvsem zaradi slabšega nadzora samih dogodkov in tudi zaradi različnih vzorcev izpostavljenosti tveganjem. Zato je zelo pomembno opozarjati na pomen in vlogo odraslih pri reševanju otroških življenj ter na  pomen prenašanja znanj in veščin nudenja prve pomoči iz odraslih na otroke. Na ta način so otroci ustrezneje ukrepati v izrednih razmerah.
 • Razumevanje zmogljivosti in zmožnosti otrok za izvajanje prve pomoči je bistvenega pomena za krepitev bolj odpornih prihodnjih generacij in omogoča aktivno vlogo otrok pri lastni zaščiti in zaščiti skupnosti. Stopnjo preživetja otrok bi lahko povečali ob sodelovanju otrok in odraslih pri nudenju prve pomoči.

Ob Svetovnem dnevu prve pomoči želimo izpostaviti predvsem naslednje cilje:

 • Prepoznati otroke stare od 3 do 15 let kot izvajalce prve pomoči tako za vrstnike, kakor tudi za družinske člane,
 • Za prihodnost družbe je zelo pomembno, da so otroci sposobni nuditi prvo pomoč,
 • Okrepitev zavedanja o pomenu prve pomoči med starejšimi, ki so v tesnem stiku z otroki,
 • Opozarjanje na aktivno vloga otrok v skupnosti,
 • Povečanje števila starejših usposobljenih za nudenje prve pomoči z namenom reševanja otroških življenj in bolj učinkovitega ukrepanja v primerih, ko so ponesrečeni otroci.

Ključna sporočila pa  so:

 • Vključitev otrok in odraslih, ki so v tesnem stiku z otroki, v usposabljanja iz prve pomoči in v prostovoljne aktivnosti, ki prispevajo k krepitvi zdravja v skupnosti. Leta 2015 je bilo 26% svetovnega prebivalstva mlajšega od 15 let. Leta 2050 bo skoraj 10 milijard prebivalcev, od katerih bo 2,6 miljarde mlajših od 18 let.
 • Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca je leta 2014 na globalnem forumu o odpornosti skupnosti, v kolumbijskem mestu Kali, predstavila globalno pobudo "Milijarda za odpornost", ki stremi k vzpostavljanju novih partnerstev za ustvarjanje močnejših, bolj odpornih skupnosti. Cilj je, da bi v desetih letih dosegli, da bi vsaj ena oseba iz vsakega gospodinjstva na svetu imela znanja iz prve pomoči in na ta način prispevala k krepitvi odgovornosti v družbi. Osnovni namen te pobude je promocija znanj in veščin prve pomoči med otroki že od otroških let naprej in obnavljanje teh znanj, ki pomembno prispevajo k boljši odpornosti družbe v prihodnosti.
 • Vsako leto skoraj 1 milijon otrok umre zaradi posledic poškodb. Več kot 10 milijonov otrok vsako leto potrebuje bolnišnično oskrbo zaradi poškodb, ki ne ogrožajo življenja. Ima pa veliko teh otrok trajne posledice zaradi poškodb in nekateri tudi trajne možganske poškodbe.
 • Otroci so še posebej izpostavljeni vsakodnevnim nesrečam. Poškodbe so pogosto razlog za smrt in bolezni otrok v starosti od enega leta dalje. Vsako leto približno 950.000 otrok mlajših od 18 let umre zaradi posledic poškodb ali nasilja. Skoraj 90% teh otrok, to je približno 830.000, je umrlo zaradi nenamernih poškodb. Večina teh nenamernih poškodb je posledica prometnih nesreč, utopitev, opeklin, padcev in zastrupitev.
 • Otroci se zelo hitro učijo v otroških letih. Pomembno je opozarjati na učenje veščin iz prve pomoči v teh letih, saj jim ta znanja omogočajo ustrezno ukrepanje ob nesrečah in prepoznavanje tveganj in nevarnosti. Seznanjanje otrok s prvo pomočjo v zgodnjih letih prispeva k krepitvi znanj in veščin o prvi pomoči, kar bodo lahko uporabljali tudi v prihodnosti.
 • Izredne razmere kot so spopadi, nesreče ali epidemije, izpostavljajo družine različnim tveganjem, ki povzročajo bolezni, podhranjenost in nasilje. Starši, ki imajo znanja in veščine nudenja prve pomoči pomembno prispevajo k varnosti otrok in so sposobni primerno ukrepati ob izrednih razmerah. Zavedajo se namreč, da na ta način lahko rešijo svojega lastnega otroka.
 • Izvajanje usposabljanj iz prve pomoči za otroke odpira vrata tudi usposabljanjem za njihove družine.

Pozor, utopitve so med desetimi najpogostejšimi vzroki za smrt otrok mlajših od 5 let,  povsod po svetu. Zato je pomembno stalno opozarjanje na to dejstvo.

10. september

V Sloveniji Svetovni dan prve pomoči obeležujemo vsako drugo soboto v mesecu septembru, letos bo to 10. septembra, z namenom opozoriti širšo javnost, kako pomembno je znanje prve pomoči od otroških let naprej. Stališče Rdečega križa Slovenije je, da bi morala država zakonsko urediti, da so usposabljanja iz prve pomoči obvezna v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na delovnih mestih in za udeležence v prometu ter, da bi bilo ta znanja obvezno obnavljati vsaj na vsakih 5 let.

V skladu z Zakonom o Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/1993 in št. 79/2010) so naloge, ki jih Rdeči križ Slovenije opravlja kot javno pooblastilo na področju prve pomoči naslednje: organizira tečaje in izpite iz prve pomoči (za bodoče voznike motornih vozil, za prostovoljce, za zaposlene v delovnih organizacijah, za reševalce iz vode, za predavatelje prve pomoči in posebne tečaje za laike) ter organizira in usposablja ekipe za prvo pomoč (trenutno 100 ekip prve pomoči Rdečega križa).

Na Rdečem križu že vrsto let opozarjamo, da znanje prve pomoči temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo potrebno v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati. Nedopustno je, da tečaji prve pomoči niso obvezni sestavni del usposabljanja bodočih voznikov motornih vozil, obvezen je zgolj izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko posameznik pridobi dvojnik izpita prve pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in več, ne da bi mu bilo potrebo to zanje osvežiti. V Zakonu o voznikih je potrebno ohraniti določila o obveznem izpitu iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije in vzpostaviti mehanizme za obnavljanja znanja iz prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije vsaj na vsakih 5 let.

Prav zato si Rdeči križ Slovenije prizadeva, da bi se vsebine prve pomoči (preprečevanje nezgod, osnove nudenja prve pomoči) uvedle v obvezni učni program tako osnovnih kakor tudi srednjih šol. Preprečevanje nezgod in obvladovanje prve pomoči ni le izraz privzgojene solidarnosti, ampak sodi v splošno izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje nadgrajevati oziroma ohranjati kot veščino za vsakodnevno rabo.

Pomembno:

 • Prva pomoč rešuje življenja. To je prvi korak v verigi preživetja, ne glede na to ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Pomembno je učinkovito in hitro ukrepanje, ki preprečuje resne poškodbe.
 • Nesreča se lahko zgodi kadarkoli, kjerkoli in komurkoli. Ob nesrečah kar 90% življenj rešijo lokalni prebivalci. Usposobljenost za nudenje prve pomoči prispeva k zmanjševanju ranljivosti in zagotavlja boljšo pripravljenost oseb za ukrepanje, ko pride do nesreče.
 • Vsakih 5 sekund nekdo na svetu umre zaradi posledic poškodb. Večje število usposobljenih oseb za nudenje prve pomoči pomeni, da lahko pomagajo pri preprečevanju vsakodnevnih smrtnih primerov.

V Strokovnem centru za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, ki oblikuje doktrino prve pomoči na nacionalni ravni, sodelujejo priznani zdravniki in drugi strokovnjaki. V slovenski prostor uvajajo novosti po zgledu in na podlagi smernic Globalnega referenčnega centra za prvo pomoč pri Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Izvajalci tečajev in izpitov iz prve pomoči so zdravstveni delavci, ki opravijo usposabljanje in izpit ter pridobijo licenco predavatelja Strokovnega centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije. Licenco morajo obnavljati vsake tri leta. Na tak način se seznanijo z novostmi na področju sprememb doktrine prve pomoči.

Rdeči križ Slovenije je v skladu z letnim programom dela, tako kot v preteklih letih, tudi letos v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter območnimi združenji Rdečega križa Slovenije, že organiziral in izvedel naslednja preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči:

 • 9. maj 2015, Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Debeli rtič; X. državno preverjanju usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve pomoči, na katerem je sodelovalo 8 najboljših osnovnošolskih ekip (OŠ Vavta vas Novo mesto, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Vrhovci Ljubljana, OŠ Šmerje pri Jelšah, OŠ Boštanj Sevnica, OŠ Gornja Radgona, OŠ Majšperk Ptuj, OŠ Toneta Tomšiča Knežak Ilirska Bistrica), ki so bile na regijskih preverjanjih med več kot 100 ekipami iz cele Slovenije najboljše.
 • V obdobju maj – junij je bilo izvedenih vseh 13 regijskih preverjanj usposobljenosti "članskih" ekip prve pomoči CZ in RK, na katerih je sodelovalo več kot 130 ekip prve pomoči. 14 najboljših ekip bo svoje znanje preverilo na že XXII. državnem preverjanju, ki bo letos izvedeno v Slovenj Gradcu, 1. oktobra 2016. Sodelovale bodo naslednje ekipe: Johnson Controls Slovenj Gradec 1, Gornje group, NEK 1, Občina Vipava, RKS-OZ Gornja Radgona, Občina poljčane PGD Poljčane, RKS-OZ Koper, Občina Škofja Loka – RKS-OZ Šofja Loka 1, Občina Majšperk, Občina Cerknica - PGD Cerknica, RKS-OZ Zagorje ob Savi 1, RKS-OZ Logatec 1, CZ Občine Žužemberk in RKS-OZ Novo mesto 1,  kot najboljša drugo uvrščena ekipa
 • FACE 2016 - evropsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči, je potekalo v času od 30. junija do 2. julija 2016, v Ljubljani. Organizator je bil Rdeči križ Slovenije v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Mestno občino Ljubljana. Sodelovale so ekipe prve pomoči Rdečega križa in Rdečega polmeseca iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Irska, Italija, Kazahstan, Kirgizistan, Latvija, Makedonija, Nemčija, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Srbija in Švica. Izven konkurence sta sodelovali dve slovenski ekipi prve pomoči in sicer Mestne občine Ptuj, ki je v letu 2015 zmagala na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči in bo po pravilih mednarodnega komiteja FACE na evropskem preverjanju sodelovala prihodnje leto in ekipa prve pomoči RKS-OZ Grosuplje, ki je na FACE 2015 v Romuniji zasedla 1. mesto. Najboljša je bila ekipa iz Srbije, drugouvrščena je ekipa iz Irske, tretja pa iz Črne gore.

O tem, kako pomembno je znanje prve pomoči se lahko prepričate sami in si ogledate XXII. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki bo potekalo v soboto, 1. oktobra, v Slovenj Gradcu. Na sedmih delovnih točkah v mestnem središču Slovenj Gradca bodo člani štirinajstih najbolje uvrščenih ekip iz regijskih preverjanj, pokazali svoje znanje nudenja prve pomoči na realnih simulacijah različnih nesreč in ponesrečencev. Vljudno vabljeni!

Rdeči križ Slovenije z izvajanjem tečajev in izpitov iz prve pomoči, z organizacijo lokalnih, regijskih in državnih preverjanj usposobljenosti članov ekip prve pomoči ter z delovanjem strokovnega centra za prvo pomoč pri Rdečem križu Slovenije, dviguje raven znanja prve pomoči med mladimi in med generacijami v zrelem in poznem obdobju. Na ta način vpliva na zmanjšanje predsodkov  in strahu za nudenje prve pomoči in hkrati dviguje samozavest uporabnikov o pomenu znanja prve pomoči.

Ob svetovnem dnevu prve pomoči se zahvaljujemo vsem prostovoljcem in strokovnim sodelavcem, ki žrtvujejo svoj čas in znanje za reševanje življenj.

Prva pomoč in otroci.

Bodi heroj. Rešuj življenja. Prva pomoč je za vsakega, kjerkoli.

Prva pomoč rešuje življenja.

©2020 Rdeči križ Slovenije Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.

Spletna stran uporablja piškotke. Z uporabo piškotkov omogočamo boljšo uporabniško izkušnjo.
Obvezni piškotki – Posamezni piškotki so nujni za delovanje spletne strani in jih ni moč onemogočiti.
Statistika – Dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Rdeči križ Slovenije