Išče se samostojni računovodja m/ž

Razpisano prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:

- vodenje, nadzorovanje in sodelovanje pri delu v računovodstvu,

- izdelovanje periodičnih poročil in zaključnega računa poslovanja,

- sodelovanje z revizorji in drugimi zunanjimi kontrolorji izvajanja projektov,

- vzdrževanje evidenc in dokumentov o finančnih transakcijah po knjigovodskih predpisih,

- finance – likvidacija prejetih računov, vodenje knjige prejetih računov in drugih davčnih evidenc,

- knjiženje poslovnih dogodkov v glavno knjigo,

- usklajevanje evidenc materialnega poslovanja z glavno knjigo,  

- vodenje evidence osnovnih sredstev in drobnega inventarja,

- usklajevanje knjigovodskih evidenc s posameznimi delovnimi področji,

- priprava podatkov za obračun DDV,

- izdelava poročil delovnega področja izvajalca za notranje in zunanje uporabnike,

- priprava podatkov za obračun zavarovanja premoženja,

- izdelovanje analiz in sodelovanje pri načrtovanju programov in projektov RKS,

- odgovornost za pravilnost in zakonitost računovodskih izkazov ter za verodostojnost periodičnih poročil in računov,

- sodelovanje pri pripravi razpisov za izbiro ponudnikov,

- analitično spremljanje tekočega poslovanja,

- ažurno in strokovno obveščanje o novostih s področja financ in računovodstva sodelavce v Zdravilišču RKS Debeli rtič in na zvezi združenj (Mirje 19),

- svetovanje in organiziranje dela v računovodstvu skladno s predpisano zakonodajo v sodelovanju z nadrejenimi,

- vodenje potrebnih statističnih in drugih evidenc,

- skrb za razvoj informacijskega sistema s področja računovodstva in financ,

- priprava predlogov za obravnavo in odločanje na organih RKS,

- zavarovanje informacij, blaga, materiala, sredstev za delo ter opreme na delovnem mestu pred poškodbami, okvaro in krajo,

- izvajanje predpisov s področja požarne varnosti in varstva pri delu,

- druga dela, ki smiselno spadajo v delokrog delovnega mesta ter vsa ostala dela po nalogu vodstva.

Zahtevana izobrazba: visoka strokovna izobrazba ekonomske ali druge podobne smeri/VII

Zahtevane delovne izkušnje: 10 let, od tega najmanj 5 let na področju samostojnega računovodje

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B

Zahtevano znanje jezikov:

AN - angleški jezik: visok nivo znanja
SL - slovenski jezik: visok nivo znanja

Zahtevana rač. znanja: znanje dela z računalnikom (Word, Excel) in programi za FRS poslovanje

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: vodenje projektov

Rok za prijavo kandidatov: 30. 6. 2023.

Več informacij in prijava (samo prek e-pošte) na razpisano delovno mesto: Nuška Jerman, 051 631 687, nuska.jerman@rks.si

©2024 Rdeči križ Slovenije Oblikovanje in izdelava spletne strani Kabi d.o.o.